Medlemmar

BOOKHOUSE
Jan Lapidoth
jan@bookhouse.se
www.bookhouse.se
Hedersmedlemmar


CAMINO
Caroline Petersson
caroline@caminomagasin.se
www.caminomagasin.se
Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. I magasinet, företagets kronjuvel, belyser vi kreativa individer, grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och som främjar medvetenhet och reflektion kring våra livsstilsval. Utöver magasinet föreläser vi, deltar i- och modererar debatter och producerar text- och bildmaterial åt andra uppdragsgivare. Vi har också en förlagsverksamhet med inriktning på speciallitteratur inom Caminos intresseområden.
COOMPANION
Alexander Ings
alexander.ingster.hofgren@coompanion.se
www.coompanion.se
Dubbelt så roligt och hälften så svårt! Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans. Vi finns på 25 platser i landet, i stort sett ett Coompanion per län. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande.
CORPORATE MISSIONS AB
Göran Garberg
goran@corporatemissions.com
www.corporatemissions.com
Corporate missions är management- konsulter med inriktning mot varu- märkesdriven affärsutveckling. Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom den Bärande Idén som motor. Vårt angreppssätt bygger på en helhetssyn kring organisations- kultur, kommunikation och ledarskap. Det handlar helt enkelt om att skapa energi, ge engagerande löften och hålla de löften man ger.
DISKTEKNIK
Anneli Häkkinenanneli.hakkinen@diskteknik.se
www.diskteknik.se
Diskteknik är ett av de mest nyskapande företagen i branschen med ett stort engagemang och ansvar för miljön och människors hälsa.
DIPART
Mats Hoffmann
kundservice@arjohuntleigh.com
www.dipart.se
Dipart Entreprenad AB är ett byggföretag med ett femtiotal anställda, som verkar i Stockholmsområdet. En huvuddel av entreprenadverksamheten är hyresgästanpassningar samt olika typer av betongarbeten såsom gårdar, balkonger, parkeringshus, broar, mm. Genom våra kärnvärden vill vi lyfta fram och diskutera vår gemensamma syn på vad som är viktigt i vårt sätt att arbeta, agera mot varandra, vårt bemötande av kunder och leverantörer samt hur vi vill prägla vårmiljö och vårt samhälle.
ESAM
Susanne Eriksson
susanne@esam.se
www.esam.se
Esam AB är ett konsultföretag med fokus på hållbarutveckling. Vi hjälper våra kunder att sträva efter hållbarhet, dvs. lönsamhet så väl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Vår ambition är att steg för steg förändra världen i riktning mot hållbarhet. Vi vill delta i den nödvändiga globala förändringsprocess mot hållbarhet som pågår jorden över.
EKOBANKEN
Annika Laurén
annika.lauren@ekobanken.se
www.ekobanken.se
I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Alla lån och krediter till verksamheter publiceras här på hemsidan och i broschyren Transparent Utlåning. Det mesta av Ekobankens utlåning går till skolor, ekobyar, gemenskapsboenden, ekologisk odling och matproduktion, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ eller konstnärlig verksamhet.
ETIK I ARBETSLIVET AB
Anna Rosengren
anna@etikiarbetslivet.se
www.etikiarbetslivet.se
Lever du det liv du vill leva? Och din arbetsgrupp – hur gör ni för att följa era värderingar? Vill du veta vad ditt företag kan uppnå med hjälp av medvetna värderingar? Etik i arbetslivet AB erbjuder dig och ditt företag såväl korta inspirationsföredrag som längre processer och handledning. Vi arbetar dialogorienterat och interaktivt med värderingar.
EVENT EVOLUTION
Moffe Lundberg
moffe@eventevolution.se
www.carmelpharma.com
Det går att skapa välproducerade konferenser, bolagsstämmor och festliga middagar som är smartare, snyggare och mer hållbara – utan att slita i onödigt mycket på vår miljön. Med ett genuint engagemang och skicklighet ger ett ekologiskt perspektiv såväl goodwill som ett skärpt fokus på deltagarnas upplevelser och bra ekonomisk planering. Event Evolution arbetar med ekologi, socialt engagemang som ledstjärnor.
FAIR ENTERPRISE NETWORK
Björn Söderberg
bjorn@fairenterprise.net
www.fairenterprise.net
Fair Enterprise Network arbetar med att bygga upp och utveckla ansvarsfulla företag i fattiga länder. Företagen kombinerar vinstdrivande affärsverksamhet med etiska, demokratiska och miljövänliga värderingar och bidrar på detta sätt till en hållbar utveckling.
FOLKSAM
Karin Stenmar
karin.stenmar@folksam.se
www.folksam.se
Folksam har klivit fram som ett av de företag i landet som vill ta stort etiskt ansvar för vad man sysslar med. Förutom sina försäkringsrörelser ger de också årligen ut ett ”Index för ansvarsfullt företagande”. Sedan 2006 är Folksam klimatneutrala, genom att man planterar skog för att kompensera sitt eget utsläpp av gaser som påverkar miljön.
GLOBAL CHILD FORUM

Elin Wallberg
Elin.Wallberg@globalchildforum.org
www.globalchildforum.org

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009. Målsättningen är att skapa en global oberoende plattformför barnrättsfrågor. Initiativet samlar nationella och internationella samhällsaktörer från olika sektorer för att motivera och inspirera till erfarenhetsutbyte, samarbete och dialog. Huvudaktörer är beslutsfattare inom stat och regering, företag, det civila samhället och den akademiska världen. Global Child Forum stöttar existerande initiativ för att förbättra barns framtid, samt inspirerar till utvecklandet av nya.
GHP COMMUNICATION AB
Torbjörn Olofsson
torbjorn@globalhappypeople.se
www.globalhappypeople.se
Global Happy People arbetar med kommunikation som förändrar. Vi tror att jorden blir en gladare plats om vi tar ansvar och tänker långsiktigt. För oss är kommunikation ett sätt att visa upp nya sidor hos varumärket och företaget. Ledorden är kreativitet och ansvar. Det ger bättre produkter, nöjdare kunder och högre lönsamhet.
GRANULAR
Karin Wimmer
info@realstevia.com
www.realstevia.com
Granular är ett Sverigebaserat bolag som odlar, förädlar, marknadsför och levererar Premium Stevia undervarunamnet Real Stevia, till den globala mat- och dryckesindustrin. Stevia är ett naturligt kalorifritt naturligt sötningsmedel på väg att tränga ut de syntetiska sötningsmedlen. Granular har verksamhet på fyra kontinenter. Vår produktion utgår från Paraguay, varifrån plantan Stevia Rebaudiana, råvaran till Real SteviaTM ursprungligen stammar.
GOODPOINT AB
Love Lönnroth
love.lonnroth@goodpoint.se
www.goodpoint.se
Goodpoint erbjuder bred och djup kompetens och effektiva verktyg inom hela området hållbar utveckling och CSR. Våra tjänster utgår ifrån att friska människor, frisk miljö och frisk organisation ökar förtroendet för våra kunder och stärker deras varumärke och lönsamhet.
HEARTFIELDS
Thomas Jertfelt Gustafsson
thomas@heartfields.se
Heartfields arbetar främst med processledning då företag och organisationer behöver förändras, förnyas och utvecklas, samt konsultstöd till projekt i form av ansökningar, uppföljningar och utvärderingar. Vi arbetar också med film- och utställningsproduktioner.
HOLONE
Marie Ryd
redaktionen@holone.se
www.holone.se
Holones uppdrag är att föra ut och integrera den senaste kunskapen om hjärnan och hur vi människor fungerar på ett enkelt sätt. Vårt forum vill bidra till att göra modern hjärnforskning till livskonst. Denna kunskap är oumbärlig för varje människa som vill utvecklas såväl privat som i arbetet. För organisationer, icke minst, vars beståndsdelar är människor, är detta ovärderlig kunskap.
HUVUDMANNAFÖRBUNDET
Maria Rehnborg
maria@huvudmannaforbundet.se
www.huvudmannaforbundet.se
Huvudmannaförbundet är en arbetsgivarförening för huvudmän (juridiska personer) som bedriver antroposofiskt orienterade verksamheter och andra idéburna verksamheter i Sverige. Förbundets uppgift är att verka för medlemmarnas gemensamma mål i enlighet med antroposofiska samhällsekonomiska och samhällsstrukturella principer (social tregrening).
IBvS KONSULT
Inga Birath von Sydow
ICA SVERIGE AB
Maria Smithn
maria.smith@ica.se
www.ica.se
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 250 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät.
Suvén Mangement Suvén mangement
Greta Suvén
igreta@identitus.com
Identitus är ett företag som jobbar med mångfald och utveckling bland annat genom sitt utvecklingsverktyg Identitus Fördomsspel. Ett diskussionsspel som kan användas i t ex. företag, organisationer och skolor. Bakom Identitus står Greta Suvén och Cathrin von Heideken vars mission och drivkraft är att öka livs- och handlingsutrymmet för diskriminerade grupper.
IOGT-NTO
Kontaktperson Simon HolmerssonSimon.Holmersson@iogt.se
www.iogt.se
Verksamheten inom IOGT-NTO är indelad i tre områden: förebyggande arbete, alkohol- och narkotikapolitiskt arbete och socialt arbete. IOGT-NTO är en organisation som har drygt 32 000 medlemmar som på olika sätt är aktiva i någon av de cirka 800 IOGT-NTO föreningar som finns runt om i landet. Vår vision är ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. I vårt förebyggande arbete vill vi skapa förutsättningar för att minska alkoholproblemen. Det mänskliga lidandet minskar ju färre människor som hamnar i missbruk. Det är också en samhällsekonomisk vinst.
ISORROPIA
Rabbe Kurtén
rabbe@isorropia.se
Verksam som IT-konsult med firma ”ICT-konsult Rabbe Kurtén” sedan 1984. Har tillsammans med Yvonne Kurtén handelsbolaget ”Isorropia HB” med psykolog- och etikkonsultationer på programmet. Har givit ut böckerna ”IT-styrning – vad styrelse och ledning behöver känna till om informationsteknologi” och ”Vadå moral – jag gör väl som jag vill”.
Med fötterna i Väst- och Östafrika och en kärlek till den afrikanska kontinenten driver vi butiken och konstgalleriet Just Africa.
KFUM

Karin Olssonkarin.olsson@kfum.se
www.kfum.se
Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. KFUK-KFUM utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov.
LEFT IS RIGHT
Klas Gustafsson
Klas.Gustafsson@leftisright.se
www.leftisright.se
Left is Right är ett konsultföretag med socialt engagemang som en central del i affärsmodellen. Vi frigör outnyttjad kompetens och tillgodoser våra kunders behov inom bland annat IT, ekonomi och språk. Vi är en bro mellan arbetsmarknaden och personer med funktionsnedsättning.
L Linen Ledarskap S.L. ser ökad självkänsla som den psykologiska aspekten för en hållbar värld. En hög självkänsla skyddar oss från att tvivla på vårt värde som människa. Där finns en inre trygghet som inte är beroende av exempelvis prestationer eller idealbilder. Vid hög självkänsla ser vi människor som jämlika, jämställda och empati är en inneboende företeelse. Med låg självkänsla följer att vara rädd att bli avslöjad som mindre värd. Då uppkommer behovet av att jämföra sig med andra och att överglänsa dem, för att på så sätt få ett värde – egoisiska behov kommer före att bry sig om andra. Därför blir hög självkänsla en nödvändighet för en hållbar värld.
MARTIN & SERVERA
AnnaLena Norrman
annalena.norrman@martinservera.se
www.martinservera.se
Ansvarsfullt företagande är en naturlig del av Martin & Serveras affärsidé – i allt från klok logistik, miljöhänsyn och kvalitetsutveckling till djuromsorg och socialt ansvar. Vi ställer höga krav på våra leverantörer vad gäller bland annat miljöhänsyn och matsäkerhet. Och vi ställer lika höga krav på vår egen verksamhet. Martin & Servera erbjuder marknadens bredaste sortiment av ekologiska produkter. Att ytterligare utöka vårt erbjudande av småskaliga och närproducerade produkter från hela Sverige är en viktig del av vårt långsiktiga arbete.
MAX HAMBURGER-
RESTAURANGER AB

Pär Larshans
par.larshans@max.se
www.max.se
2012 är målet att det ska finnas 120 restauranger runtom i Sverige! När det gäller miljö och ansvar för produktionen säger Max: ”Vi är en del av problemet och vill vara en del av lösningen. Max har under många år arbetat för att förbättra miljön. Nu vill vi ta det ett steg längre.” Max klimatkompenserar, koldioxidmärker och satsar på miljön.
 
MIL INSTITUTE

Tone Lennesiö
tone.lennesio@milinstitute.se
www.milinstitute.se

MiL Institute erbjuder kvalificerad verksamhets- och ledarutveckling som utgår från verksamhetens specifika förutsättningar. MiL står för en vision om ett ledarskap och ett företagande som bryter ny mark och tar sina möjligheter på allvar. Målet är att människorna i organisationen samarbetar bättre, producerar mer, blir mer kreativa – och utvecklas som självgående lärande aktörer.
MILLEFOLIUM

Catharina Ulfsparre
catharina.ulfsparre@millefolium.se

Ett starkt engagemang, ett etiskt förhållningssätt och en stark personlig integritet var de främsta anledningarna till att Millefolium startades 1993. Sedan 1995 har verksamheten haft inriktning på hållbar utveckling och utveckling av kundens processer. Idag erbjuder Millefolium interim management inom området för Hållbar affärsutveckling och Corporate Social Responsibility, verksamhetskonsulting och coaching inom Hållbar utveckling, Socialt ansvar och integrerade ledningssystem samt föredrag och utbildning. Vi erbjuder coaching och handledning av chefer och informella ledare, oavsett fokusområde.
 
MISA

Stefan Lahti
info@misa.se
www.misa.se

Misa arbetar med att skapa förutsättningar för personer med funktionshinder att delta i arbetslivet. Misas idé är att alla kan delta i arbetslivet om man får rätt stöd. Personer med funktionshinder är ofta marginaliserade i samhället, speciellt i arbetslivet. De representerar även ofta mot sin vilja en outnyttjad resurs i samhället. Detta är något som vi tillsammans med de företag vi samarbetar med vill ändra på! Vi ser deltagande i arbetslivet som ett redskap för att uppnå samhällsdeltagande. Genom att samarbeta med Misa får ett företag utöver de vinster som ett aktivt CSR-arbete generar möjlighet att hjälpa personer med funktionshinder att utvecklas och finnas med i ett aktivt arbetsliv.
NATURAKADEMIN

Göran Gennvi och Anneli Örtqvist
gennvi@naturakademin.se

Naturakademin arbetar med utveckling av organisationer, ledarskap och individer. Fokus ligger på lärande, djupgående förändringsprocesser och hållbar utveckling. När tillfälle ges använder vi naturen som lärare och klassrum. Genom vägledning och pedagogiska verktyg fördjupas kontakten med vår inre och yttre natur i syfte att stärka företags-, organisationers- och individers förmåga att verka för en lönsam och positiv samhällsutveckling.
 
NCC
Jennie Fridolin

jennie.fridolin@ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Vi är verksamma inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhetsområdet. Mycket av det vi utvecklar och bygger ska finnas kvar i kanske 100 år eller mer. Och därför kan man säga att det nästan är en självklarhet att våra lösningar är långsiktigt hållbara.Hållbarhetsfrågor är en integrerad del av verksamheten. Målsättningen för NCC är att göra lönsamma affärer byggda på pålitliga processer genom hela värdekedjan och produktens livscykel, avseende miljö, arbetsmiljö, kvalitet, affärsetik samt övrigt socialt ansvarstagande.
PETRINA & PARTNERS AB

Jan Esensjö
Jan@petrinaconsulting.com

Med utgångspunkt i Gammelstad, utanför Luleå, jobbar Petrina Consulting med utveckling av organisationer och människor över hela världen.
Största möjliga brödnjutning. Minsta möjliga resursanvändning. Från Norrland till världen. Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 40 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med cirka 400 anställda. 2010 omsatte företaget 711 miljoner kronor och bakade 36 955 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne.
 
SAMBA

Mats Lindkvist
mats@mli.se

SAMBA är en intressegemenskap av organisationer och enskilda personer, som på olika sätt arbetar för och med barn. SAMBA vill höja samhällets prioritering av barn och ungdomar, och bidra till att de insatser som görs får så verksamma effekter som möjligt.
Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag. Samtliga produkter är Kravmärkta och kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. All spannmål som förädlas av Saltå Kvarn är dessutom biodynamiskt odlad. Företagets produktionssätt är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan.
 
SCA

Hans Bergh
hans.bergh@sca.com

SCA erbjuder personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och sågade trävaror i över 90 länder. Vi skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar utveckling.
Vi vill ge en bättre värld till våra barn. Ända sedan 1993 präglas vårt dagliga arbete av små och stora saker som bidrar till en mer hållbar värld. Vi vet att det är möjligt att minska de fossila koldioxidutsläppen. Vi tycker att hälsa är självklart. Och vi anser att tillgänglighet är en förutsättning. Kom in till oss en vanlig dag och du kommer att möta medarbetare som trivs med att jobba med det de tror på. Och vi vet att det gör gott för våra affärer.
Skoopi är en intresse- och nätverksorganisation som har som syfte att stödja brukarstyrda sociala arbetskooperativ.
 
SENSUS SKÅNE BLEKINGE

Reino Fridh
Reino.Fridh@sensus.se
www.sensus.se

Sensus är en viktig samhällsaktör som arbetar för att alla människor ska ha samma möjligheter till delaktighet och ansvar när det gäller sin egen utveckling, utbildning och framtid. Vi verkar för att varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö och för att organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.
SENSUS STOCKHOLM GOTLAND

Mia Korsgren
Mia.korsgren@sensus.se
www.sensus.se

Sensus är en viktig samhällsaktör som arbetar för att alla människor ska ha samma möjligheter till delaktighet och ansvar när det gäller sin egen utveckling, utbildning och framtid. Vi verkar för att varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö och för att organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.
 
SKANDIA

Lena Hök
lena.hoek@skandia

Eftersom Skandia är en del av samhället vill vi också vara med och ta ansvar för hur det utvecklas. Vår övertygelse är att allt främjande arbete ska startas när barnen är mycket små. Det vinner både individen och samhället på. Sedan 1987 har Idéer för livet varit en verksamhet inom Skandia med uppdrag att arbeta för Sveriges barn och ungdomar.
 
SOYA KOMMUNIKATION

Maria Eriksson
maria@soya.se

Kommunikationsbyrå i Stockholm med fokus på marknadskommunikation och hållbarhet. Som fullservicebyrå tar vi ansvaret från idé till färdig produktion. Våra uppdrag omfattar allt från hela kampanjer i flera media till enstaka uppdrag med profilprogram, webbplatser, broschyrer mm.
 
STOCKHOLMS MUSIKTEATER

Jonas Nerbe
info@stockholmmusikteater.nu

Stockholms MusikTeater vill skapa en lust att gå på teatern med kreativitet och spelglädje.
 
STORA ENSO

Tommy Borglund
tommy.borglund@storaenso.com
www.storaenso.com

Stora Enso är i förpacknings-, pappers- och träproduktsindustrin och erbjuder våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Koncernen har 30 000 anställda och 85 produktionsanläggningar i världen. Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm. Stora Ensos mission är att använda och utveckla sin kompetens i förnybara material för att tillgodose kundernas behov och för att möta många av dagens globala utmaningar i fråga om råvaror.
 
STUDIEFRÄMJANDET I STOCKHOLM

Ola Bixo
ola.bixo@studieframjandet.se

Stockholm Studiefrämjandet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur – framför allt ungdomskultur. Men vår verksamhet är öppen för alla och spänner över vitt skilda områden. I Studiefrämjandet förenas ofta lärande och skapande aktiviteter. Här kan människor utveckla sina intressen eller hitta nya. Vi ger stöd till det lärande som sker i föreningar, nätverk och organisationer. På så sätt bidrar vi till att utveckla och förnya det lokala förenings- och kulturlivet.
 
STRÖMMA TURISM OCH SJÖFART

Kontaktperson: Mikael Carlsson
Mikael.carlsson@stromma.se

Vi är ett av Sveriges största upplevelseföretag med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Hemavan, Tärnaby, Köpenhamn och Helsingfors. Vår affärsidé är: Upplevelser, aktiviteter och nöje, för möten och fritid. Vi skapar upplevelser för svenskar och utländska besökare, upplevelser som vi vill ska resultera i minnen för livet.
Vi har erfarenheten, verktygen och metoderna för att utveckla både system och processer. Vi arbetar i nära partnerskap med våra kunder med en gemensam målsättning – att få med hela organisationen i förändringen.
 
SVANEN

Cecilia Ehrenborg Williams
cecilia.ehrenborgwilliams@svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Vi granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Vi ställer hårda klimat- och miljökrav men även krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Genom att kontinuerligt skärpa kraven driver vi omställningen till ett hållbart samhälle. Idag finns Svanen på 65 olika produktgrupper.
SWEDAVIA

Tove Möller
tove.moller@swedavia.se

www.swedavia.se

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Därutöver äger Swedavia Göteborg City Airport samt är minoritetsägare i bolaget som driver flygplatsen. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i världen. Nöjda och trygga resenärer är grunden för vår affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.
 
SWEDBANK

Camilla Robinson Seippel
seippel@swedbank.se

Med rötter i sparbanksrörelsen och Jordbrukskassan har Swedbank starka traditioner kring samhällsansvar och etik. Bankens långa erfarenhet av samhällsansvar och hållbart företagande återspeglas i samtliga delar av verksamheten. Swedbanks mål är att bedriva bank och samtidigt vara med och bidra till att förändra samhället. Vi tror nämligen inte att det är färdigt. Det behövs en kraftsamling av näringsliv, politik, folkrörelser och engagerade enskilda. Vi vill vara den rådgivare som gör växande möjligt – för en enskildindivid, ett hushåll, ett företag, en ort, en region eller en nation.
 
TELENOR

Pia.Torstensson

Pia.Torstensson
Pia.Torstensson@telenor.com

Telenors primära ansvar är att hjälpa människor kommunicera var de än befinner sig och att maximera nyttan av de telekomtjänster vi levererar. Mobilen och internet förändrar människors vardag och det är också där vi fokuserar vårt sociala ansvar: Genom vårt medlemskap i Surfa Lugnt, våra partnerskap med Röda Korset och ECPAT samt det egna skolprojektet Telenor Surf Academy bidrar vi till ökad trygghet för barn och unga. För personer med funktionshinder finns möjlighet att arbetsträna i programmet Telenor Open Mind.
 
TELGEKONCERNEN

Lars Pyk
lars.pyk@telge.se

Telge som ägs av Södertälje kommun består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag. Telge erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, el, lokaler, hamn, värme, vatten, kommunikation, science center samt arbetsförmedling och bemanning. Verksamheterna är lokala, nationella och internationella. Telge har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag som bygger på Telgemodellen som är vårt sätt att arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.
 Tillväxtverket
TILLVÄXTVERKET

Johanna Giorgi
johanna.giorgi@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

Som nationell myndighet ska Tillväxtverket bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Tillväxtverket arbetar med hållbar tillväxt inom de områden där myndigheten har sina uppdrag, det vill säga företag och de miljöer inom vilka företagen verkar. Tillväxtverket ska arbeta för hållbar tillväxt genom att:

  • identifiera och lyfta fram de utmaningar vi står inför som samhälle, och de nya förutsättningar och möjligheter som dessa ger företag och regioner.
  • lyfta fram entreprenörskap som verktyg för att förverkliga och sprida nya idéer som svarar mot de utmaningar som samhället står inför.
  • långsiktigt säkerställa att Tillväxtverkets verksamhet präglas av hållbarhet, till exempel vad gäller syfte, mål, urval, finansiering, effekter och kommunikation.
  • säkerställa att myndighetens interna arbete präglas av hållbarhet, till exempel vad gäller resande, inköp och arbetsmiljö.
 
THE HUMAN ELEMENT

Leif Cervin
leif.cervin@thesweden.se

The Human Element utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz (1925-2002), Ph.D.. Han var den som utvecklade FIRO-teorin för mellanmänskligt beteende för att senare fördjupa den i The Human Element. Will Schutz modell för personlig och organisatorisk utveckling har med stor framgång tillämpats inom företag och organisationer världen över med ökad effektivitet och produktivitet som resultat.
 
TV4

Maria Ros Jernberg
maria.ros.jernberg@tv4.se

TV4-Gruppen arbetar aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi fokuserar vårt ansvarsarbete på frågor som rör demokrati, diskriminering och miljö. Inom området demokrati kämpar vi framförallt för en barnvänligare värld och här jobbar vi bland annat tillsammans med vår partnerorganisation Unicef. På temat diskriminering har vi under flera år drivit kampanjen Nollrasism där vi står upp för principen om alla människors lika värde och jobbar mot diskriminering.
 
U&We

Ellinor Eke
ellinor.eke@uwab.se

Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business”. För oss betyder det att affärsverksamhet kan förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljö. Affärer handlar om att möta behov. Idag vill allt fler människor att de företag de handlar från ska medverka till behovet av god miljö, bra klimat, rättvisa och mångfald och även inkludera kommande generationers behov av att få leva i en värld som fungerar väl. Medarbetare vill arbeta i ett företag där man känna sig stolt över vad företaget gör.
UNICUM

Anders Skogh
anders.skogh@unicum.se

Unicum, som är en ideell förening, finns i Bollnäs, och arbetar med handikappkunskap som tillväxtfaktor
Syfte: Skapa nätverk för företag och organisationer för att ge funktionsnedsatta plats på arbetsmarknaden.
Arbetssätt: Anställa Anders Skogh som koordinator att arrangera möten inom näringsliv, kultur och utbildning. Sammanställa och redovisa utvecklingsarbetet. Rapportera till nätverket o ch myndigheter som Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen. Ta emot och rikta utvecklingsidéer.
White arkitekter är nordens största arkitektkontor med drygt 600 anställda och 10 kontor i Sverige och Danmark. Sedan många år har vi haft en uttalad ambition att bli främst inom miljö och hållbarhet vilket bl.a. lett till att vi satsat på att integrera många andra kompetenser än vad man normalt finner på ett arkitektkontor. Utöver arkitekter och ingenjörer har vi t.ex. biologer, kemister, antropologer, ekonomer, miljövetare och samhällvetare.