Organisation och styrelse

Organisation

Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare

karin@svnsweden.se

Karin brinner för uppgiften att förändra världen genom nätverkande, samtal och goda affärer! Hon kombinerar ett globalt perspektiv med lokala lösningar och har 20 års erfarenhet som marknads- och CSR-chef inom storbolag såsom Coca-Cola, DHL och Tyska Posten. Andra engagemang under åren inkluderar arbete som hållbarhetskonsult på U&We, verksamhetsutvecklare och utbildare i ideell sektor samt studier i digital utveckling. 
Karin har studerat och arbetat i många länder såsom, USA, Colombia, Brasilien, Mexiko och Tyskland. Hon har en  MA i International Marketing och World Development från University of Kentucky, USA.

Styrelse

Tommy Borglund, ordförande

tommy.borglund@halvarsson.se

Tommy Borglund är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och är verksam som adjungerad lektor vid Örebro Universitet med inriktning mot företagsetik. Tommy startade en av Sveriges första konsultgrupper inom CSR på konsultbyrån Hallvarsson & Halvarsson där han är Partner och Director CSR. Tommy jobbade i 10 år som ekonomijournalist, dels vid Ekot Sveriges Radio där han var näringslivsreporter och chef för Ekonomiekot och dels vid Finanstidningen där han var företagsreporter och redaktionschef. Tommy har skrivit flera böcker och akademiska artiklar om företags sociala ansvar. Tommy var också under ett par år informationschef på Stora Enso Renewable Packaging och han är förutom sitt engagemang i SVN också medlem av Vård-företagarnas etikråd

Åsa Sten­borg, vice ordförande

asa.​stenborg@​hippodrome.​se

Åsa är väl för­ank­rad i CSR och håll­bar­hets­frå­gor med en skräm­man­de bredd. Har dri­vit för­änd­ring bå­de i nät­verk, på fö­re­tag, i of­fent­lig verk­sam­het och idéba­se­rad or­ga­ni­sa­tion och för­står vär­det av bra mö­ten.

Magdalena Aspengren, ledamot

Magdalena.Aspengren@telenor.se

Magdalena arbetar idag som hållbarhetschef på Telenor Sverige. Hon har lång erfarenhet från flera branscher både som konsult och chef inom miljö/hållbarhet t ex inom fastighetsbolaget Fabege och Coor Service Management. Brinner för att utveckla hållbara företag genom tydlig koppling mellan vision, mål och arbete och genom bred förankring. 

Mats Wallin, ledamot & Senior Advisor

mats@svnsweden.se

Arbetar idag som konsult och lärare inom CSR/Hållbarhet, bl a på FEI, Företagsekonomiska Institutet. Mats har en lång bakgrund inom detaljhandel som företagsledare bl a Guldfynd på 80-90-talet. Han har även varit rektor för en internationell skola och jobbat inom reklambranschen som VD.

Amanda Jackson, ledamot

amanda.jackson@nobia.com

Amanda är hållbarhetschef på Nobia AB. Hon har ca 10 års erfarenhet inom hållbar organisations- och affärsutveckling, bl a i rollen som hållbarhetschef och senior rådgivare för stora bolag. Hon har vunnit flera priser för sitt arbete. 

Amanda är civilekonom med inriktning på internationell marknadskommunikation samt har utbildning i internationell rätt och mänskliga rättigheter. Hon har också lång erfarenhet från civilsamhället och har arbetat med hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter i både nationella och internationella organisationer. Amanda har varit med och startat Anna Lindh- akademin, ett ledarskapsprogram som syftar till att stärka ledarskapet för mänskliga rättigheter i Sveriges nationella och internationella verksamhet. Hon har ett antal styrelseuppdrag som alla har den gemensamma nämnaren att verksamheterna strävar efter att bidra till en hållbar utveckling. 

Marianne Strindin, ledamot

marianne.strindin@esam.se

Marianne är en beteendevetare med lång erfarenhet av förändrings- och ledningsarbete. 
Hon arbetar som konsult med organisationsförändring i riktning mot hållbarhet på Esam AB. 
Mariannes styrka är att omsätta teori till praktik för att uppnå hållbarhetsmålen i både 
små företag och stora organisationer. 

Kent M Andersson, ledamot och kassör

kent.m.andersson@partners.fortum.com

Kent är egenföretagare efter att under mer än 36 år ha arbetat inom Energisektorn på Fortum. Där har han haft många olika chefspositioner, senast som vice Vd inom IT-sidan. Utöver det har Kent erfarenhet från att ha suttit i ett 20-tal olika bolagsstyrelser, varit verksam i föreningsvärden och har varit kassör i flera föreningar. Miljöfrågor är mycket viktiga för Kent liksom idrottsvärlden, Han hyser särskilt stort intresse för bordtennis och judo och har för närvarande rollen som förbundskassör inom Svenska judoförbundet.

Valberedning

Ce­ci­lia Näs­man (sammankallande)

info@svnsweden.se

073-0896162