Nätverk för CSR och Hållbarhet - SVN Social Venture Network

SVN är ett ledande, internationellt nätverk av företag, organisationer och myndigheter som vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete.

 

 

Giraffpriset delas ut 21 mars 2019!

United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Corporate Social Responsibility

CSR står för Corporate Social Responsibility. Företag och organisationer som tar ett CSR-ansvar i samhället jobbar med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det innebär att företag med sitt CSR-arbete, på frivillig grund, utöver vad rådande lagstiftning säger, integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin kärnverksamhet och i samverkan med sina intressenter.