Nu kör vi Virtuella Almedalen 2021

– Välkommen att vara med!

I år genomför vi 21 seminarier tillsammans med Ekobanken och den officiella Almedalsveckan i Visby vilket garanterat ökar intresset än mer. Försäkra dig om en plats redan nu.

Almedalen 2020 blev succé med 12 välbesökta seminarier under 3 dagar. I år ökar vi upp till 21 seminarier och vi genomför det tillsammans med Ekobanken och den officiella Almedalsveckan i Visby vilket garanterat ökar intresset än mer. Försäkra dig om en plats redan nu.

”Det demokratiska samtalet får inte utebli bara för att vi inte kan ses.” Mia Stuhre, Almedalsveckan

Slider

Hållbarhet - på sista raden lönsamt

Långsiktig hållbarhet i verksamheter och affärer är ledstjärnan för Social Venture Network, SVN. Visionen är att vara den ledande mötesplatsen för utbyte av idéer och erfarenheter som verkligen gör skillnad i vår resa mot ett hållbart samhälle. Medlemmar är företag, akademi, organisationer och myndigheter som vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar, god etik, miljö samt hälsa och välbefinnande. Alla bär på en gemensam stark vilja att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi kan lämna vidare till våra barn.

Nätverka via seminarier

Tillsammans med våra samarbetspartners arrangerar vi en mängd seminarier varje år. Målsättningen är att knyta nya kontakter och samarbeten, skapa dialog och belysa viktiga samhällsfrågor som miljö, socialt ansvar, hälsa och välbefinnande.

I kalendariet hittar du alla intressanta seminarier som arrangeras nu under hösten. Klicka på respektive seminarium för mer info och tider.

Till kalendariet

img_20180111_175910-squared-1-scaled.jpg
startup-594090_1280-squared-1.jpg

Inspireras, nätverka, påverka - bli medlem i SVN

SVN erbjuder en gemensam arena  för företag, myndigheter och organisationer som tillsammans vill driva frågor som är angelägna ur miljö- och klimatsynpunkt, etiska frågor och viktiga sociala samhällsfrågor, som exempelvis ett inkluderande arbetsliv. Som medlem i nätverket får du bland annat möjlighet att lyfta angelägna hållbarhetsfrågor, ut­veck­la nya af­färsidéer till­sam­mans med and­ra, sprida din kun­skap el­ler få helt nya per­spek­tiv på hållbarhetsarbetet.

 

Läs mer om medlemskapet här

Maria Flock Åhlander, VD, Ekobanken

SVN är ett härligt nätverk med många medlemmar som har starkt engagemang och kunskap i hållbarhetsfrågor. Vår ambition är att ta del i fler möten och evenemang eftersom det är väldigt utvecklande för hela vår organisation.

Magdalena Aspengren, Sustainability Manager, Telenor Sverige

SVN ger oss möjlighet till utbyte och inspiration inom hållbarhetsområdet där vår drivkraft är att förena miljö- och socialt ansvar med hållbara affärer.

 

Amanda Jackson, Head of Group Sustainability, Nobia AB

Att mötas, samverka och utbyta tankar mellan samhällets olika aktörer är essentiellt för att kunna bidra till att lösa lokala och globala utmaningar.

 

Lars-Åke Lidén, VD, Golvkedjan AB

Bra hållbarhetsarbete lönar sig. Och det blir ännu viktigare, och lönsammare,  i framtiden. SVN hjälper oss med kunskap, inspiration och viktiga erfarenheter.

Richard Barrett, author, presenter, coach and president of the Barrett Academy, founder of the Barrett Values Centre

Only by focusing on the greater good can we create the conditions which give us the opportunity to find our greatest personal success.

Cornilla Von Plomgren, tf kanslichef, FishSec

Nu har vi inte tid för att prova och utvärdera hållbarhet – endast actions som gör skillnad räknas.