Nätverk för CSR och Hållbarhet - SVN Social Venture Network

SVN är ett ledande, internationellt nätverk av företag, organisationer och myndigheter som vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete.


Giraffpriset delas ut 21 mars 2019!

United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Giraffpriset delas ut till en person ett företag eller en organisation som stuckit ut halsen, brutit igenom motstånd och som motiverats av att göra något gott människor och för jorden. Se info om prisutdelningen här.

De nominerade är:

Paul Svensson

För hans arbete med att minska matsvinn – han har stuckit ut halsen, varit extra modig och väldigt nytänkande. Paul tar sig an matsvinnet inte bara med charm och lekfullhet utan på fullaste finkocksallvar.

Greta Thunberg

Har visat extraordinärt mod och engagemang. Hon har gjort det med en sådan självklarhet att det är uppenbart att vi alla borde och måste agera inför klimatfrågan.

Dino Gerdin

Har genom att lämna sin tidigare roll som entreprenör för att istället lägga all sin tid, kraft och själ på de mest utsatta i samhället visat att han inte är en vanlig person.

Corporate Social Responsibility

CSR står för Corporate Social Responsibility. Företag och organisationer som tar ett CSR-ansvar i samhället jobbar med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det innebär att företag med sitt CSR-arbete, på frivillig grund, utöver vad rådande lagstiftning säger, integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin kärnverksamhet och i samverkan med sina intressenter.