Nätverk för CSR och Hållbarhet - SVN Social Venture Network

SVN är ett ledande, internationellt nätverk av företag, organisationer och myndigheter som vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete.

Ny styrelse vald för 2018

Tack till alla som kom till årsmötet den 28 mars och bidrog till den sköna stämningen, en värdefull idékonferens och valet av ny styrelse.

Välkommen hälsar vi den nya styrelsen som består av, från vänster: Tommy Borglund (Örebro Universitet) ordförande, Magdalena Aspengren (Telenor Sverige) ledamot, Erik Feldt (Nordea) ledamot, Amanda Jackson (Nobia) ledamot, Mia Lilja (Golvkedjan) ledamot, Karin Strömqvist Bååthe (Generalsekreterare SVN), Mats Wallin (Konsult) ledamot, Lena Videgren (Kommunikatör SVN). Saknad på bilden: Kent M Andersson (Svenska Judoförbundet) kassör.

 

Corporate Social Responsibility

CSR står för Corporate Social Responsibility. Företag och organisationer som tar ett CSR-ansvar i samhället jobbar med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det innebär att företag med sitt CSR-arbete, på frivillig grund, utöver vad rådande lagstiftning säger, integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin kärnverksamhet och i samverkan med sina intressenter.