Almedalen
Almedalen 2024

Nu är det hög tid att anmäla dina seminarier!

Tillsammans för hållbar omställning

Långsiktig hållbarhet är ledstjärnan för Social Venture Network, SVN. Visionen är att vara den ledande mötesplatsen för utbyte av idéer och erfarenheter som gör verklig skillnad i vår resa mot ett hållbart samhälle. Medlemmar är företag, akademi, organisationer, myndigheter och privatpersoner samt studenter som vill öka fokus på ansvar för social hållbarhet, god etik, miljö samt hälsa och välbefinnande. Alla bär på en gemensam stark vilja att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi kan lämna vidare till våra barn.

Maria Flock Åhlander, VD, Ekobanken

SVN är ett härligt nätverk med många medlemmar som har starkt engagemang och kunskap i hållbarhetsfrågor. Vår ambition är att ta del i fler möten och evenemang eftersom det är väldigt utvecklande för hela vår organisation.

Joakim Kaminsky, Arkitekt SAR/SMA, Kaminsky Arkitektur

Allt för länge har arkitektur har setts som en yta, dekorationer som kan läggas till i slutet av en process, istället för att se den som ett kraftfullt verktyg som kan förbättra vår värld. Vi vill rita byggnader som gör människor lyckliga och har ett minimalt ekologiskt fotavtryck

 

Pernilla Hallberg, Verksamhetsledare, Bergsjön 2031

SVN är ett smidigt, enkelt och opretentiöst nätverk av hållbarhetsexperter inom i princip alla branscher. Här kan vi utvecklas, vrida på komplicerade frågor och tillsammans driva utvecklingen för en hållbarare värld, i vår egen organisation, nära omvärld och i samhället i stort. 

Lars-Åke Lidén, VD, Golvkedjan AB

Bra hållbarhetsarbete lönar sig. Och det blir ännu viktigare, och lönsammare,  i framtiden. SVN hjälper oss med kunskap, inspiration och viktiga erfarenheter.

Richard Barrett, author, presenter, coach and president of the Barrett Academy, founder of the Barrett Values Centre

Only by focusing on the greater good can we create the conditions which give us the opportunity to find our greatest personal success.

Leo Ekbom, marknadsdirektör, Brandt Båt

Båtleasing, båtdelning och elbåtar är alla utmanade koncept i båtvärlden. Genom SVN och dess nätverk får vi inspiration att lösa utmaningar på nya sätt och nya kontakter som vågar säga “Ja, och!”