Nyheter

Plats för lärande 2016

SVN har sedan 2010 drivit frågan om hur unga med funktionsvariationer kommer ut i arbetslivet. I projektet Plats för lärande fortsätter vi detta långsiktiga arbete under hela 2016.

Projektet har flera delmål – dels ska vi bygga upp ett nationellt nätverk där skolledare från gymnasiesärskolan kan utbyta erfarenheter om de goda exempel, problem och utmaningar som finns när det gäller att få elever ut i praktik.

Ett annat mål är att tillsammans företagen i vårt nätverk utforska om de metoder som finns i näringslivet kan användas som stöd för att underlätta praktik för gymnasieelever.

Under våren har vi börjat starta upp nätverk för skolledare från gymnasiesärskolan över hela Sverige. Vi har börjat i Stockholm med en serie frukostmöten där rektorer och APL-samordnare träffas för att utbyta erfarenheter om de goda exempel, problem och utmaningar som finns när det gäller att få elever ut i praktik.Vidare ska vi sammanföra skolvärlden med företagarna i vårt nätverk så att praktikplatser för olika program kan samordnas. Självklart kommer vi också att bjuda in politiker och beslutsfattare för att dela vår verklighet om hur framtiden ser ut för unga människor med funktionsvariationer.

Parallellt med detta drar vi igång motsvarande nätverksträffar och seminarium för företag som vill, kan och vågar vara förebilder när det gäller socialt ansvar.

Våra kommande aktiviteter hittar du under fliken Plats för lärande,  kalendariet

Är du skolledare eller företagare som vill bidra till ett mer inkluderande samhälle?

Är du intresserad av att veta mer om Plats för lärande?

Hör av dig till:

Inga Birath von Sydow    eller      Pia Jertfelt

inga@svnsweden.se                    pia@svnsweden.se

0730-775162                                070-7154760