Nyheter

Almedalen 2015

Nu startar snart den mest spännande veckan i Sverige, om man är intresserad av samhällsfrågor och politik. Spelar ingen roll om det handlar om arbetsmarknad eller globala ödesfrågor, allt diskuteras och då och då glimmar det till och nya lösningar på gamla problem föds och många samarbeten tar fart.

Social Venture Network Sweden kan i år ge er ett brett program! Som alltid handlar det i grund och botten om hållbarhetsarbete. Vill gärna påminna om Brundtland-kommissionens definition "En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina." Så enkelt sagt och så svårt att genomföra!

Vill ni träffa duktiga pedagoger som berättar om sitt hållbara arbete med att stödja unga att skapa en egen hållbar framtid? kom till SVN och Donnerska huset.

Vill ni träffa fantastiska ideella organisationer som samarbetar med näringslivet i akt och mening att skapa en hållbar vardag för oss alla? Vill ni veta vad ett hållbart ledarskap är och hur det kan utformas på lång sikt? Kom till SVN och Donnerska huset.

I dagarna tre: 29 juni, 30 juni och 1 juli finns vi Almedalen!

Se vårt program som ligger på hemsidan och i Almedalens kalendarium.