Seminarier 2021

 

TISDAG ONSDAG

 

 MÅNDAG 5 JULI 

  Dagens Zoom-länk

08.30

Almedalsveckan, Vi inleder dagen direkt från Visby


09.00

Kommer kvinnligt entreprenörskap och investeringar öka omställningen mot en hållbar värld?

Ekobanken, Feminvest m fl.


10.00

Kan digitalisering hindra hållbar utveckling istället för att påskynda den?

Social Venture Network


11.00

Dömd till fattigdom – vilka förutsättningar har unga med funktionsnedsättning?

MISA m fl.


12.00

Dömd till fattigdom – hur förebygger vi att det drabbar unga med funktionsnedsättning?

MISA m fl.


13.00

Digitalt arbetsmiljöarbete för att förebygga fallolyckor. Funkar det?

Svenska Judoförbundet, Afa Försäkring och Höskolan Dalarna


14.00

Hur kan byggbranschen bli bättre på återbruk?

Kaminsky Arkitektur


15.00

Hållbar arbetsmiljö trots pandemitider

Helhetskommunikation


16.00

Hållbarhetsnätverkens roll att skapa samverkan för att nå Agenda 2030

Social Venture Network, CRS Sweden m fl.


17.00 Dagens reflektioner och spaningar tillsammans med dagens alkoholfria Almedals drink

 

 

 TISDAG 6 JULI 

  Dagens Zoom-länk

08.30

Almedalsveckan, Vi inleder dagen direkt från Visby


09.00

Vilka möjligheter och utmaningar finns för äldre att behålla och öka sin hälsa under en pandemi

Svenska Judoförbundet, höskolan Dalarna och FoU Sörmland


10.00

Måste vissa företag öka sina utsläpp för att vi ska nå Parisavtalet?

U&We, God el, WWF, Futerra och IVL


11.00

Den biologiska mångfalden är hotad – vad måste göras nu?

Ekobanken, Film & Tell, Projekt Matlust, SLU m fl.


12.00

Hur skapar vi hållbara städer?

Zilloman m fl.


13.00

Hur får vi mer hållbara upphandlingar i byggbranschen?

Golvkedjan och Forbo Flooring tillsammans med Byggföretagen, Klimatinitiativet inom Allmännyttan, PEAB Link Arkitektur, Castellum


14.00

Banker som verktyg för att rädda planeten?

Ekobanken m fl.


15.00

Levande landsbygd – byggemenskaper som framgångsfaktorer för mindre kommuner och orter

Ekobanken, Föreningen för byggemenskaper


16.00

Vad behövs för att möjliggöra en hållbar och inkluderande bostadsproduktion?

Bergsjön 2021 m fl.


17.00 Dagens reflektioner och spaningar tillsammans med dagens alkoholfria Almedals drink

 

 

 ONSDAG 7 JULI 

  Dagens Zoom-länk

08.30

Almedalsveckan, Vi inleder dagen direkt från Visby


09.00

Hur kan vi etablera en svensk Social Finance market?

Ekobanken, Mikrofonden m fl.


10.00

Hur gestaltas värdegrunden i idéburna skolors undervisning?

Ekobanken, Freinetrörelsen, Motessoirörelsen, Waldorfrörelsen


11.00

Hur arbetar vi som sektorsövergripande nätverk mot Agenda 2030? Var finns framgångsfaktorer?

Hållbarhetsresan tillsammans med Social Venture Network


12.00

Hur går innovationer och hållbarhet ihop?

Social Venture Network m fl.


13.00

Skall fallkunnighet likställas med simkunnighet och läras ut i skolan?

Svenska Judoförbundet, RF/SISU Dalarna och Högskolan Dalarna


14.00

Hur går vi som ideell organisation, tillsammans med våra medlemmar, mot Agenda 2030?

Social Venture network


15.00

Hur arbetar vi för att utveckla tillit och medkänsla i samhället?

Helhetskommunikation


16.00

Social Venture Network presenterar årets finalister till Giraffpriset och presenterar vinnaren.

Vi summerar Almedalsveckan tillsammans med en alkoholfri Almedals drink.

 

 

Tagga gärna våra seminarier #VirtuellaAlmedalen