Nyheter

“Alone through Iran” Filmvisning under World Values Day

#Tillitsresan

Det vart ett väldigt känsloladdat event under World Values Day den 18e oktober när Kristina Paltén berättade om vad hon fick uppleva när hon sprang från Turkiet till Turkmenistan. Values Academy, NAV-Lab Sweden och SVN Sweden bjöd in på en filmvisning som Kristina gjorde där fördomar ifrågasätts, där människor öppnar sina hem till en kvinnlig främling och där en person kan förändras för det bättre av möten med nya kulturer och människor #Tillitsresan. 

Kristina säger själv: “With this run I wanted to question my own prejudices, learn more about a culture I know little about and meet a lot of people. I hope my run will contribute to more openness, trust and tolerance both within myself but also in the world.”

 

 

 

För mer info se: 

http://www.alonethroughiran.com/#about 

https://www.worldvaluesday.com/events-and-activities/alone-iran-filmscreening-values-workshop/ 

Vill du genomföra en visning eller är intresserad av mer info, kontakta: Patrik Andersson, tel. 073-5054233, patrik.andersson@valuesacademy.se