Nyheter

Arbetsmiljödag där SVN:s medlemmar får deltagarna på fall!

SVN:s medlemmar Svensk Judo och Helhetskommunikation medverkade den 16 oktober på AFA:s Forsknings- och utvecklingsdag om arbetsmiljö. Dagen innehöll många spännande föreläsningar och aktiviteter med den senaste forskningen inom fysisk arbetsmiljö. Bland annat berättade Nader Ahmadi, Generaldirektör för MynAK, Myndigheten för Arbetsmiljökunskap, om den nystartade myndigheten och dess spännande uppdrag och utmaningar inom arbetsmiljö. Professorn i belastningsskadeforskning, Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle pratade om belastning , återhämtning och variation i arbete. Representanter för arbetsmarknadens parter pratade om sin syn på ett hållbart arbetsliv.

SVN var representerade genom Karin Strömqvist Bååthe, som företrädde Svensk Judo och även Dalarnas högskola, genom att föreläsa om "Hårda fakta och mjuka fall". Karin berättade om Svensk Judos samarbetsprojekt med AFA försäkring. 

- Varje år inträffar 11 000 fallolyckor, berättade Karin. Flest arbetsolyckor av typen fall drabbar sysselsatta i yrken inom bygg, industri, transport och vård och  omsorg.

Fallkompetens i arbetslivet är ett samarbete mellan Svenska Judoförbundet och AFA försäkring att inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet förebygga fallolyckor. Målet är minskat personligt lidande, färre sjukskrivningar och sänkta vård- och rehabiliteringskostnader för både arbetsgivare och samhälle.

Karin beskrev projektet där Svenska Judoförbundet med stöd från AFA Försäkring erbjuder träning i fallteknik för arbetsplatser. Träningen görs inom ramen för metodiken Judo4balance. Karin berättade om samarbetet som gör att fler i arbetslivet kan ta del av Judoförbundets unika kompetens inom fallteknik.

Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare för Social Venture Network föreläser om arbetsolyckor.

 

Deltagarna på FoU-dagen fick också möjlighet att prova på fallteknik under dagen. Karin Strömqvist Bååthe tillsammans med Greta Högberg från SVN:s medlem Helhetskommunikation aktiverade deltagarna och många stod i kö och ville prova fallteknik på judomatta. Aktiviteten var uppskattad och många uttryckte under dagen att de var intresserade att medverka i fallprojektet.

Karin tillsammans med väldigt intresserade deltagare på judomattan.

 

Läs mer och följ aktiviteterna i fallprojektet på:

afaforsakring.se/fallkompetens

judo.se/fallkompetens