Nyheter

Almedalen: Behöver inte företagen gröna pengar?

Det finns gott om pengar från gröna obligationer på finansmarknaden - men få företag söker pengarna till sina gröna projekt. Varför? Vår medlem Forever bjuder in till diskussion på vår arena tillsammans med en namnkunnig panel.

Marknaden för gröna obligationer har vuxit kraftigt de senaste åren och det finns ett mycket stort
intresse för att finansiera gröna projekt från finansmarknadens aktörer. Men det är ett underskott på projekt från företagens sida. Vad beror det på och vad kan göras? Hur kan företag och finansmarknad bättre arbeta tillsammans med gröna investeringar?
Var med och bidra till dialogen när vår medlem Forever Sustainable Business med gäster bjuder in till diskussion.

Medverkande:

  • Magnus Billing VD på Alecta
  • Anders Danielsson koncernchef på Skanska 
  • Karin Reuterskiöld Danske Bank
  • Fredrik Ekström Nasdaq 
  • Johan Henningsson på SEK

Kom och var med i diskussionen på Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B14, tisdagen 3 juli kl 16.00

Läs mer på http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51543

Forever_gröna obligationer_Alm