Nyheter

Bergsjön möts

Mingelkafé där Bergsjöbor möter myndigheter


Maria och Anna från Folktandvården finns på plats vid kaffebordet för att prata med de som tittar förbi. Det är mingelkafé med Bergsjön möts på Rymdtorget.
– Ett jättebra sätt att komma ut och berätta vad vi sysslar med, säger de.

Bergsjön 2031 220610 Folktandvården

Denna tisdagseftermiddag är det fjärde gången som Bergsjön möts anordnas. Tanken är att kunna erbjuda trevliga och lättillgängliga möten mellan Bergsjöborna och myndigheter och aktörer av olika slag. Här kan man bland annat träffa polisen och personal från skola, bostadsbolag, socialtjänst och andra offentliga verksamheter.

– Det finns massor av frågor om hur samhället fungerar och vart man kan vända sig. Här kommer myndigheterna ut och träffar Bergsjöborna och det är jättebra. Inte minst för att många är rädda för att närma sig myndigheter, säger Ahmed Hassan, ordförande för Bergsjön studiecenter Läxhjälpen och en av initiativtagarna till Bergsjön möts.

Enkelt sätt att svara på frågor
Runt om vid borden utanför Allas Ateljé på Rymdtorget står representanter från olika aktörer. Vid ett av dem hittar vi Johanna Froode från Familjebostäder, en av hyresvärdarna i Bergsjön. Hon tycker också att initiativet är jättebra. Det ger möjlighet att prata med hyresgäster, men också andra boende i Bergsjön, om alla möjliga frågor som rör boendet i området.

– Dels så kan vi på ett enkelt sätt svara på frågor. Men minst lika viktigt är att vi får höra vad de som bor här tycker. Saker som är bra och sånt som kan bli bättre. Och det är en otrolig stryka att så många olika verksamheter finns på plats samtidigt, säger Johanna Froode.

Tandsköterska Maria Lanestam och Anna Wettergren från Folktandvården Bergsjön minglar runt och pratar med dem de stöter på.

– Förra gången var det jättemycket folk och vi hade även tandläkare och tandhygienist på plats, i dag är det lite lugnare. Men då var det många som kom fram och berättade om problem de hade med munnen och sina tänder. Nu vet de vart de kan vända sig, säger de.

Bergsjön 2031, 220610 Resursenheten, läxhjälpen, Familjebostäder

Kulturtolkarna hjälper till
Gabriella Bisette från Resursenheten på Socialförvaltningen Nordost finns också på plats. Resursenheten ger stöd till familjer, barn och unga för att kunna leva ett gott liv. Det kan handla om att stärka familjens relationer och hitta fungerande vardagsrutiner. Att barnet/ungdomen ska få en fungerande skolgång och fritid, hitta en sysselsättning och ett liv utan droger och kriminalitet.

Hon poängterar hur bra det är att kulturtolkar också är på plats på Bergsjön möts. Ibland är ord som används av myndigheter svåra att förklara. Och de kan berätta att de känner till verksamheterna och vilken hjälp man kan få så tilliten ökar.

Rädsla för myndigheter
Rädsla för myndigheter och rykten om hur till exempel socialtjänsten arbetar är ett problem för att en del inte vågar söka hjälp. Därför ordnade Bergsjön möts en tematräff om socialtjänsten för en tid sedan. Där fick socialtjänsten berätta om hur de arbetar och uppslutningen var stor.

– Det är många som är rädda och tror på alla rykten som går runt. Men här fick de fakta, inte rykten. Det är jätteviktigt. Nu vet de vad som gäller och kan berätta vidare för andra, säger Ahmed Hassan.

Tisdag den 7 juni ordnades ytterligare en tematräff. Då fanns polisen på plats för att ha en diskussion om läget i Bergsjön och berätta hur de arbetar för att tryggheten i området ska öka. Nästa tillfälle för Bergsjön möts på Rymdtorget är den 28 juni. Sen blir det uppehåll över sommaren, men träffarna drar i gång igen till hösten.


Var och när?
Rymdtorget utanför Alla ateljé.
Klockan 16.30–18.30.
Nästa gång är den 28 juni (fortsätter sen efter sommaren).
Är ett samarbete mellan Bergsjöskolan, förbyggande socialtjänst, Familjebostäder och föreningen Bergsjön studiecenter Läxhjälpen.

Källa: Bergsjön 2031, www.bergsjon2031.se.


Logo Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är ett samarbete mellan elva fastighetsägare med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Vi som samarbetar är: ByggGöta, Nordin Fastigheter, Balder, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Göteborgslokaler, Willhem, Victoriahem, SHH Bostad, Higab och Wallenstam.

Bergsjön 2031 är medlem i Social Venture Network Sweden.