Bli Medlem

Tillsammans är vi starka

Har ni någon gång funderat över var eller hur ni ska hitta likasinnade som delar era värderingar? Som är övertygade om att god etik, hållbar miljö och socialt ansvar är viktigare än kortsiktig lönsamhet? Vill ni slipa era argument, hitta nya, och delta i ett professionellt erfarenhetsutbyte? Då har ni hittat rätt.

SVN är ett nätverk som samlar företag, organisationer och privatpersoner som anser att CSR-frågorna är viktiga och som tillsammans vill driva frågor som är angelägna ur miljö/klimatsynpunkt, etiska frågor och viktiga sociala samhällsfrågor, som exempelvis ett inkluderande arbetsliv.

SVN erbjuder er en arena där ni tillsammans med de andra medlemmarna kan lyfta angelägna frågor. Frågor som kan vara svåra att lyfta som enskilt företag eller organisation. Som medlemmar blir ni varje månad inbjudna till olika möten som SVN arrangerar. Det handlar om föreläsningar och seminarier som kan ge er ny kunskap men ni har också möjlighet att genomföra ett eget seminarium, med det ämne som ni själva vill belysa.

Erfarenhetsutbytet sker främst på våra ”slutna” medlemsmöten. Då finns möjlighet att ta upp frågor som kan behöva nya argument och/eller kommuniceras på ett annat sätt, och som kan kännas bättre att diskuteras i en liten krets innan man går vidare. Under Almedalsveckan samlar vi många av våra medlemmar och skapar en gemensam arena vilket ger våra fokusfrågor en stor genomslagskraft.

SVN har en värdegrund som har tagits fram av medlemmarna, och ligger till grund för ett medlemskap hos oss. SVN:s värdegrund ska vara ett levande dokument så därför är det viktigt att ni med era erfarenheter, kan bidra och att vi tillsammans utvecklar den.

Ni har som medlemmar givetvis möjlighet att påverka vilka fokusfrågor SVN ska driva i framtiden. Vi tar gärna emot förslag och idéer på vilka frågor som SVN ska lyfta, hör av er så kan vi träffas och diskutera!

Medlemskapet gäller för alla i ert företag/organisation. Förhoppningsvis är ni flera som vill ha inbjudningar och information från oss men vi behöver alltid en namngiven kontaktperson. Att komma på våra seminarier och konferenser är i regel avgiftsfritt som medlem.

På hemsidan vill vi gärna berätta att ni är medlemmar och som medlem får ni gärna sätta Social Venture Networks logga på er hemsida.

Vill ni bli medlemmar? Klicka på Ansök så berättar vi hur det går till.