Medlemmar

Bli en av oss

En av styrkorna i SVN är den heterogena uppsättningen av medlemmar som spänner över privat, offentlig och ideell sektor av olika storlekar. Detta innebär en unik möjlighet för medlemmarna att dra nytta av kunskap inom CSR och hållbarhetsområdet. Vi har runt 70 medlemmar som listas nedan.

Aktuell Hållbarhet

https://www.aktuellhallbarhet.se/

Fd Miljöaktuellt och Miljörapporten

Sedan 1973 har Miljöaktuellt genom kunskap, nyheter, omvärldsbevakning, kompetensutveckling, utbildningar och ger beslutsfattare stöd i arbetet med csr-, miljö och hållbar utveckling.

Vår mission är att hjälpa och stödja proffs och beslutsfattare inom hållbar utveckling. Vi verkar idag inom ett flertal olika områden.

Allt i Transport & Spedition AB / G-moving

www.alltitransport.se

Med miljön i fokus är vi ett modernt tjänsteföretag inom flyttbranschen. Vår ambition är att skapa långsiktiga samarbeten där vi med konkurrenskraftiga priser skall tillgodose våra kunders krav och önskemål. Idag har vi ett 30-tal miljöanpassade flytt- och servicefordon och cirka 150 välutbildade medarbetare. Sedan 2007 är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000. Det innebär att vi har ett verksamhetsledningssystem baserat på miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet. Vi är även aktiv medlem inom Almegas branschorganisation – Flyttjänstföretagen

Camino

www.caminomagasin.se

Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. I magasinet, företagets kronjuvel, belyser vi kreativa individer, grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och reflektion kring våra livsstilsval. Utöver magasinet föreläser vi, deltar i debatter och producerar text- och bildmaterial åt andra uppdragsgivare. Vi har också en förlagsverksamhet med inriktning på speciallitteratur inom Caminos intresseområden.

CoachHuset i Skandinavien AB

Coompanion

coompanion.se
www.coompanion.se

Dubbelt så roligt och hälften så svårt! Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans. Vi finns på 25 platser i landet, i stort sett ett Coompanion per län. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande.

COOP

Charlotta Szczepanowski
www.coop.se

Coop är en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln. Ända sedan konsumentkooperationens start 1899 har syftet varit att skapa medlemsnytta genom den samlade styrkan av medlemmarnas konsumtion.

Det finns cirka 650 Coop-butiker från Katterjåkk i norr till Smygehamn i söder, som ägs av 3,5 miljoner medlemmar i 30 konsumentföreningar. Genom sitt personliga engagemang och sina inköp lägger de grunden för verksamheten. Allt överskott som skapas går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp.

Coop ska erbjuda konsumenten prisvärda varor, ett hållbart attraktivt sortiment och tydliga butiksformat som utstrålar matglädje. Hållbarhet är en del av vårt DNA och vår affär. Coops hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi och målsättningar styr vårt arbete. Coops vision är att vara den goda kraften i mat-Sverige. Det innebär bland annat att vi ska befinna oss i framkant med vårt miljö-och hållbarhetsarbete.

Cradle Net

www.cradlenet.se

Cradle Net är ett nätverk bestående av formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi i Sverige och över världen. Liknande konstellationer finns även i Holland och Danmark. Cradle to Cradle-konceptet är en av vägarna till cirkulär ekonomi.

Såväl individer som företag och andra organisationer, är välkomna att bli medlemmar i Cradle Net, som drivs som en ideell förening.

Digjourney

Susanna Winzenburg
www.digjourney.com

Double Check

Ekobanken

Annika Laurén
annika.lauren@ekobanken.se
www.ekobanken.se

I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Alla lån och krediter till verksamheter publiceras på vår hemsida och i broschyren “Transparent utlåning” som skickas  till skolor, ekobyar, gemenskapsboenden, ekologisk odling och matproduktion, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ eller konstnärlig verksamhet.

Esam

www.esam.se

Esam AB är ett konsultföretag med fokus på hållbar utveckling. Vi hjälper våra kunder att sträva efter hållbarhet, dvs. lönsamhet så väl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Vår ambition är att steg för steg förändra världen i riktning mot hållbarhet. Vi vill delta i den nödvändiga globala förändringsprocess mot hållbarhet som pågår jorden över.

Ett tak två generationer Stockholm

Fair Enterprise Network

www.fairenterprise.net

Fair Enterprise Network arbetar med att bygga upp och utveckla ansvarsfulla företag i fattiga länder. Företagen kombinerar vinstdrivande affärsverksamhet med etiska, demokratiska och miljövänliga värderingar och bidrar på detta sätt till en hållbar utveckling.

Forbo Flooring Systems

Jonas Rothén
jonas.rothen@forbo.com
http://www.forbo-flooring.se/

Forbo Flooring Systems erbjuder ett komplett sortiment av golv och golvtillbehör för såväl företag som privatpersoner. Med vår breda portfölj kan vi erbjuda en komplett golvlösning, vare sig du söker golvlösningar för ett helt sjukhus eller vill lägga nytt golv hemma i köket.

Forever Sustainable Business

Tommy Borglund
tommy.borglund@foreversustainable.se
https://www.foreversustainable.org

Forever guides companies that want to be more strategic when it comes to sustainability. We help our clients to develop a focused sustainability strategy building on materiality and stakeholder dialogues. We integrate a sustainability dimension into our clients’ overall corporate strategy, forming a sustainable business strategy in line with Shared Value thinking.

Frans Schartaus Handelsinstitut

www.schartau.se

Frans Schartau erbjuder relevanta utbildningar som stämmer överens med vad näringslivet efterfrågar. Efter examen har eleverna rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet.  

Frans Schartaus Handelsinstituts värdegrund vilar på omtanke, öppenhet, jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling.

Förvaltaren

Wendela Falkenström
www.forvaltaren.se

Förvaltaren är Sundbyberg stads eget fastighetsbolag. Sedan starten 1947 har vi byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha lokaler för företag och andra verksamheter. Genom att långsiktigt äga, utveckla och förvalta hyresrätter och lokaler bidrar Förvaltaren till en levande och hållbar stad. För oss innebär ansvar och hållbarhet att vi ska utföra vårt uppdrag så att ökade värden skapas för människor, miljö och samhället där vi verkar.

 

Golvkedjan

Mia Lilja
mia.lilja@golvkedjan.se
www.golvkedjan.se

Golvkedjan är Sveriges största kedja av golv- och plattsättningsföretag. Vi finns på ett 70-tal platser, omsätter drygt 2,6 miljarder och lägger nästan var fjärde golv i Sverige. Våra kunder är huvudsakligen professionella beställare som byggbolag, fastighetsbolag och kommuner/landsting.

Gross National Happiness Network

Gröna bilister

www.gronabilister.se

Gröna Bilister vill påskynda omställningen till en grön bilism som är anpassad till planetens gränser, städers dyrbara utrymmen och landsbygdens behov. Som medlem kan du känna igen dig både som bilist och ”mobilist”. Vi säger nämligen inte nej till bilen utan ja till rörelsefrihet.

 

Helhetskommunikation

Patrik Andersson
www.helhetskommunikation.se

Vi utvecklar individer, grupper, organisationer och skapar värdegemenskap, hållbarhet och framgång som involverar medarbetare, ledning, kunder och andra intressenter.

Hippodrome

asa.stenborg@hippodrome.se

Hippodrome verkar för en värld där alla, även de fula och arga, måste få plats. Det gör vi genom att inspirerar och assistera i förändring. 

 

IOGT-NTO

www.iogt.se

Verksamheten inom IOGT-NTO är indelad i tre områden: förebyggande arbete, alkohol- och narkotikapolitiskt arbete och socialt arbete. IOGT-NTO är en organisation som har drygt 32 000 medlemmar som på olika sätt är aktiva i någon av de cirka 800 IOGT-NTO föreningar som finns runt om i landet. Vår vision är ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. I vårt förebyggande arbete vill vi skapa förutsättningar för att minska alkoholproblemen. Det mänskliga lidandet minskar ju färre människor som hamnar i missbruk. Det är också en samhällsekonomisk vinst.

Iris Hadar

Lisa Gustafsson
www.iris.se

Iris arbetar med funktionsstärkande tjänster, integration och matchning för att fler ska kunna ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Iris bedriver verksamhet på ca 70 orter  runt om i Sverige med ca 500 engagerade och kunniga medarbetare.
Vår värdegrund och vision: Genom våra insatser där varje individ  når sin fulla potential skapar vi ett bättre  samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.

Järilstugan AB

 

 

 

 

Jönköpings Tekniska högskola

http://ju.se/jth

Tekniska Högskolan är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Vi samarbetar med näringslivet i regionen för att våra studenter ska få en utbildning anpassad till marknadens behov. Därför innehåller våra utbildningar inte bara teknisk kunskap utan också entreprenörskap, ledarskap, kommunikation, hållbar utveckling och möjligheten att knyta internationella kontakter redan under studietiden

Kent M Andersson Konsult AB

Kent M Andersson
kent.m.andersson.se@gmail.com

Kent M Andersson Konsult AB är ett konsultbolag som säljer tjänster in Business Management och IT Management. Bolaget har lång erfarenhet från arbete inom näringslivet i Svenska och Internationella företag.

Lärvision

Peter Gröndahl
http://www.larvision.se/

Lärvision är ett utbildningsföretag som arbetar med läromedel, erbjuder kompetensutveckling för lärare och rektorer och gör utredningar om skolfrågor. Företagets fokus är en skola som är tillgängliga för alla elever, oavsett förutsättningar.

Max Hamburgerrestauranger

www.max.se

Max är det svenska familjeföretaget med den långsiktiga visionen om att bli ett hållbart företag i ett hållbart samhälle. Det innebär en ständig ambition att minska våra egna miljö- och sociala belastningar men också att försöka påverka samhället att utvecklas i en hållbar riktning. Förutom vårt omfattande miljöarbete vill vi ta ett socialt ansvar där vi ser individens möjligheter.

Miljömärkning Sverige AB / Svanen

Elsa Levinson
elsa.levinson@svanen.se
svanen.se

Miljömärkning Sverige AB verkar på uppdrag av regeringen för att i Sverige stimulera utveckling och användning av produkter som är miljösynpunkt än andra i övrigt jämförbara produkter. Det gör vi genom att för Sveriges del förvalta det nordiska miljömärket Svanen och EU-Blomman

Misa

www.misa.se

Misa arbetar med att skapa förutsättningar för personer med funktionshinder att delta i arbetslivet. Misas idé är att alla kan delta i arbetslivet om man får rätt stöd. Personer med funktionshinder är ofta marginaliserade i samhället, speciellt i arbetslivet. De representerar även ofta mot sin vilja en outnyttjad resurs i samhället. Detta är något som vi tillsammans med de företag vi samarbetar med vill ändra på! Vi ser deltagande i arbetslivet som ett redskap för att uppnå samhällsdeltagande. Genom att samarbeta med Misa får ett företag utöver de vinster som ett aktivt CSR-arbete generar möjlighet att hjälpa personer med funktionshinder att utvecklas och finnas med i ett aktivt arbetsliv.

Nobia

Amanda Jackson
amanda.jackson@nobia.com
https://www.nobia.com/sv/hallbarhet/hallbarhetsstrategi/

Nobia är en europeisk kökskoncern. Våra kunder känner oss bland annat under varumärkena Magnet, HTH, Marbodal, Sigdal, Petra, ewe och uno form, som är kända för sin goda design, funktionalitet och service. Genom vår specialisering och storlek drar vi nytta av gemensamma kompetenser och leder utvecklingen i vår bransch. Vi är den ledande köksspecialisten.

Nordea

Erik Feldt
www.nordea.se

Nordea är Nordens största bank och erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster till stora företag, små- och medelstora företag, privatpersoner och institutioner. Tillsammans med våra kunder och partners möjliggör vi övergången till en hållbar framtid. Vi arbetar aktivt med att integrera hållbarhet fullt ut i hela verksamheten – såväl investeringar som utlåning och rådgivning.

Obos Sverige

Ulrika Liiv
www.obos.se

OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare som värnar om att utveckla bra och trygga boendemiljöer med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Majoriteten av det vi bygger är i trä från skogarna runt omkring oss – det enda helt förnybara byggmaterialet. Bostäderna bygger vi i fyra egna fabriker i Sverige, där vi tar tillvara på arbetskraft från över 40 olika nationaliteter. För att lyckas med god integration har vi en egen anställd lärare i svenska. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem.  I OBOS Sveriges hållbarhetsarbete arbetar vi utifrån de globala utvecklingsmålen med fokus på de mål där vi har störst möjlighet att påverka utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

SBIC

Sensus Skåne Blekinge

Sensus Stockholm

Sightsavers

Cornilla Von Plomgren
cvonplomgren@sightsavers.org
https://www.sightsavers.se/

Sightsavers är en internationell organisation som tillsammans med samarbetspartner i utvecklingsländer arbetar för att utrota alla former av blindhet som går att förhindra och och främjar lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Sedan starten 1950 har vi vuxit och idag bedrivs programarbete i över 30 länder och påverkansarbete på såväl nationell som internationell nivå. Våra tematiska arbetsområden är ögonhälsa, inkluderande utbildning, social inkludering, och försummade tropiska sjukdomar. 2017 blev Sightsavers godkänd som oberoende forskningsorganisation. Sedan start har vi bl. a. delat ut över 1 miljard behandlingar mot olika försummade tropiska sjukdomar, genomfört över sex miljoner gråstarroperationer, och över 224 000 personer med funktionsnedsättning har utbildats så att de kan försörja sig.

Skandia

www.skandia.se

Eftersom Skandia är en del av samhället vill vi också vara med och ta ansvar för hur det utvecklas. Vår övertygelse är att allt främjande arbete ska startas när barnen är mycket små. Det vinner både individen och samhället på. Sedan 1987 har Idéer för livet varit en verksamhet inom Skandia med uppdrag att arbeta för Sveriges barn och ungdomar.

 

Solna Stad

www.solna.se

De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna ska vara en levande och trygg stad som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd.

Sustainergies

Svenska Judoförbundet

Kent M Andersson
kent.andersson@judo.se
www.judo.se

Svenska Judoförbundet är en del av Svensk Idrott som är medlem i Sveriges Olympiska Kommittén (SOK) och Riksidrottsförbundet /RF). Förbundet har ca 160 medlemsklubbarna och ca 20 0000 medlemmar över hela Sverige. Svenska Judoförbundet är medlem i den internationella Judo Federationen (ILJF) och den Europeiska Judounionen (EJU). Förutom själva den idrottsliga verksamheten är samhällsnyttan en viktig del av vår värdegrund. Förbundet drivet ett stort projekt inom folkhälsan som heter Judo4Blalance vilket syftar till att lära människor att falla på ett säkert sätt.

Svensk Däckåtervinning

Fredrik Ardefors
info@sdab.se
www.sdab.se

Svensk Däckåtervinning är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation, under producentansvaret för däck. Det finns med andra ord inget eget intresse i det ena eller andra användningsområdet för de insamlade däcken. Däremot har vi höga ambitioner om att däckåtervinningen ska bli ett föredöme – internationellt och för andra branscher – i omställningen till en cirkulär ekonomi med resurseffektiva och giftfria kretslopp. Därför uppmuntrar och följer vi all forskning som finns inom vårt område världen över.

Swedbank

www.swedbank.se

Med rötter i sparbanksrörelsen och Jordbrukskassan har Swedbank starka traditioner kring samhällsansvar och etik. Bankens långa erfarenhet av samhällsansvar och hållbart företagande återspeglas i samtliga delar av verksamheten. Swedbanks mål är att bedriva bank och samtidigt vara med och bidra till att förändra samhället. Vi tror nämligen inte att det är färdigt. Det behövs en kraftsamling av näringsliv, politik, folkrörelser och engagerade enskilda. Vi vill vara den rådgivare som gör växande möjligt – för en enskild individ, ett hushåll, ett företag, en ort, en region eller en nation.

Swedish National Health Institute

Target Aid

James Reason (VD), Karin Kuritzén (Marknad), Anna De Geer (Marknad)
james@targetaid.com
www.targetaid.com

Target Aid är en global plattform där hjälporganisationer synliggör specifika projekt att donera till. Vi växer stadigt och kan idag presentera 53 organisationer med 90 konto som tillsammans lagt upp 176 välgörenhetsprojekt fördelat över 28 länder.

Vår digitala impact profil för företag tydliggör effekt och synliggör ett företags sociala engagemang, det skapar internt samt externt engagemang hos företagets medarbetare och kunder.

Samtliga projekt på vår plattform är kategoriserade utifrån FN:s hållbarhetsmål vilket ger värdefulla och mätbara resultatdata i realtid samt stärker företagens varumärke med koppling till hållbarhet och socialt engagemang.

Med donationer helt fria från avgifter, möjligheten att dela alla donationer i sociala medier och skapa egna insamlingskampanjer kopplade till specifika projekt har Target Aid sedan lansering 2017 engagerat över 1000 registrerade privata användare och ett stort antal företag.

Telenor

www.telenor.com

Telenors primära ansvar är att hjälpa människor kommunicera var de än befinner sig och att maximera nyttan av de telekomtjänster vi levererar. Mobilen och internet förändrar människors vardag och det är också där vi fokuserar vårt sociala ansvar: Genom vårt medlemskap i Surfa Lugnt, våra partnerskap med Röda Korset och ECPAT samt det egna skolprojektet Telenor Surf Academy bidrar vi till ökad trygghet för barn och unga. För personer med funktionshinder finns möjlighet att arbetsträna i programmet Telenor Open Mind.

U&We

www.uandwe.se/

Vi kallar oss “Catalyst for Good Business”. För oss betyder det att affärsverksamhet kan förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljö. Affärer handlar om att möta behov. Idag vill allt fler människor att de företag de handlar från ska medverka till behovet av god miljö, bra klimat, rättvisa och mångfald och även inkludera kommande generationers behov av att få leva i en värld som fungerar väl. Medarbetare vill arbeta i ett företag där man känna sig stolt över vad företaget gör.

United Spaces

www.unitedspaces.se

United Spaces erbjuder arbets- och mötesplatser som står för öppenhet, inspiration, dynamik, samverkan och hållbarhet. Waterfront Building är Stockholms mest internationella och högprofilerade kontorsfastighet. Den är både LEED- och BREEAM-certifierad, vilket gör den till en av de mest energieffektiva fastigheterna i Sverige med unika lösningar för värme och kyla. Lägg dessutom till att United Spaces investerat i ny LED-belysning, vilket reducerar energiåtgången med 85 procent. Vi vill vara framtidens arbetsplats.

Values Academy

Values Academy leder utvecklingen av ett 
värdedrivet ledarskap som skapar hållbar framgång för individer, organisationer och samhället i stort. Värdedrivet ledarskap är vägen till att förverkliga FN:s globala hållbarhetsmål.

Vasakronan

Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Deras vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Vasakronans verksamhet är klimatneutral och deras  energianvändning ligger nästan 50 procent under snittet i fastighetsbranschen. Tillsammans med deras kunder och leverantörer jobbar de vidare för att minska sitt ekologiska fotavtryck.

YMR Kommunikation AB

Yngve Ornerud
yngve.ornerud@ymr.se
www.ymr.se

YMR är en kommunikationsbyrå som genom hög strategisk och kreativ nivå skapar värde för våra kunder. Vår styrka är att sätta oss in i och förstå våra kunders kunder och utifrån det skapa kommunikation som fungerar. Oavsett kanal. YMR är bra på att nå människor helt enkelt.

YMR Kommunikation är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

 

Zeromission

www.zeromission.se

Zero Mission är en ledande nordisk leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor och hållbar utveckling.

 

 

Ämpanadas

www.ampanadas.se

Vi driver en egen miljövänlig produktion, försäljning och distribution av goda Ämpanadas, sydamerikanska empanadas/piroger. Helt utan tillsatser. Våra produkter tillverkas med högkvalitativa ingredienser. Vi eftersträvar att utveckla tillverkningsmetoder som ger arbetstillfällen för personer som mest behöver arbete.

World Favor

Örebro Universitet

Corporate Social Responsibility

CSR står för Corporate Social Responsibility. Företag och organisationer som tar ett CSR-ansvar i samhället jobbar med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det innebär att företag med sitt CSR-arbete, på frivillig grund, utöver vad rådande lagstiftning säger, integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin kärnverksamhet och i samverkan med sina intressenter.