Medlemmar

Bli en av oss

En av styrkorna i SVN är den heterogena uppsättningen av medlemmar som spänner över privat, offentlig och ideell sektor av olika storlekar. Detta innebär en unik möjlighet för medlemmarna att dra nytta av gränsöverskridande erfarenhetsutbyte med kunskap inom CSR och hållbarhetsområdet.
Föreningen har drygt 100 medlemmar och några listas nedan.

Addera Hållbar HR AB

addera-hallbar-hrweb.svg Greta Högberg
greta@adderahallbarhr.se
http://adderahallbarhr.se

Addera Hållbar HR AB är ett konsultföretag som startade i november 2018. Företaget arbetar bl a med konsultverksamhet inom HR samt coaching, organisations- och ledarutveckling, värdegrundsarbete samt olika utbildningar inom arbetsmiljö. Företaget arbetar i nätverk med andra företag och organisationer för att bredda kompetensen och kunna uppfylla kundernas behov.

 

Advancement of Human Values

aahv-barrett-logo-color.png Richard Barett
info@barretacademy.com
https://www.barrettacademy.com/

To discover, incubate and develop
ideas, concepts and practices that support
the evolution of human consciousness.

 

Bonnier Business Sustainability (Aktuell Hållbarhet)

aktuellh_logotyp-cmyk-3-1.jpg https://www.aktuellhallbarhet.se/

Aktuell Hållbarhet Fd Miljöaktuellt och Miljörapporten

Sedan 1973 har Aktuell Hållbarhet (Miljöaktuellt) genom kunskap, nyheter, omvärldsbevakning, kompetensutveckling och utbildningar gett beslutsfattare stöd i arbetet med csr-, miljö och hållbar utveckling.

Vår mission är att hjälpa och stödja proffs och beslutsfattare inom hållbar utveckling. Vi verkar idag inom ett flertal olika områden.

 

Albaeco

albaeco-1.png Louise Hård af Segerstad
info@albaeco.com
https://www.albaeco.se

Albaeco är en fristående organisation som bildades 1998 och arbetar nära den senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle. Målet är att omvandla vetenskap till vetskap, att översätta svårgripbara forskningsrön till kommunicerbara insikter om samspelet mellan människan, naturen och samhället. Albaeco hjälper företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på det senaste inom miljö och hållbar utveckling. Vi kombinerar en gedigen forskningsförankring med ett omfattande nätverk inom reklam och media för att nå ut med den senaste tvärvetenskapliga miljöforskningen. Albaeco kommunicerar natur och miljöfrågor utifrån ett antropocentriskt perspektiv; det vill säga naturens betydelse för människan. Fokus ligger på naturens kapacitet att generera varor (t ex timmer, fisk, grödor) och tjänster (t ex pollinering, vattenrening, lagring av koldioxid). Dessa varor och tjänster upprätthålls av den mångfald av funktioner som olika arter har. 

 


Bergsjön 2031

bergsjon-2031-logo.png Pernilla Hallberg
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se
https://bergsjon2031.se/

Bergsjön 2031 är en ideell förening och ett svenskt Bid. Organisationen arbetar med platssamverkan och platsutveckling i syfte att utveckla goda livsmiljöer för boende och verksamma i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta och stärka de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv. 
Medlemmar är: ByggGöta, Nordin bostad, Balder, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Willhem, Victoriahem, SHH Bostad, Higab och Wallenstam.

 

Brandt Båt AB

brandt-logo.png Leo Ekbom
Leo.Ekbom@brandtbat.se
https://brandtbat.se/

Brandt båt jobbar för att göra båtlivet enklare och mer flexibelt. Detta gör vi genom att vara först ut med båtleasing och complete care där våra kunder kan fokusera på båtlivet och vi sköter resten. Brandt Båt jobbar också hårt med elektrifiering på sjön och företräder en rad olika elbåtar, driver projektet med DC snabbladdare längs västkusten, utvecklar former för båtdelning och kör hållbara skärgårdsturer. Vi företräder Bella, Falcon, Northstar, X Shore, Strana, Radinn och N’Fun.

 

Center för Sustainable Business

csb_vertical_rgb.jpg Frans Prenkert
frans.prenkert@oru.se
https://www.oru.se/forskning/forskargrupp/hh/center-for-sustainable-business/

Center for Sustainable Business | CSB är Örebro universitets center för forskning inom hållbart företagande. CSB:s syfte är att bedriva forskning och utveckling inom områdena cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning och -kommunikation, samt inom hållbara värdekedjor. CSB:s vision är en hållbar ekonomi som stödjer utvecklingen mot ett fossilfritt hållbart samhälle utan att riskera välfärd, ekonomi, natur och livskvalitet för vare sig nuvarande eller framtida generationer. Visionen är inspirerad av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

 

CoachHuset i Skandinavien AB

logojpg-1.jpg Carina Kindkvist
carina.kindkvist@coachhuset.com
www.coachhuset.com, www.motesrum.se, www.lifeville.se

CoachHuset i Skandinavien AB har tre verksamheter.

Rätt man/kvinna på rätt plats och coachande chefer är avgörande för en bra arbetsmiljö. CoachHuset erbjuder ledarskapscoachning och utbildning i coachande ledarskap till större företag samt karriärcoachning till fackförbundsmedlemmar.

På MötesRum på fyra platser i centrala Stockholm hyr coacher, terapeuter, rekryterare och utbildningsföretag, samtalsrum och konferensrum per timme. Vi tar största möjliga hållbara hänsyn i varje inköp och vill vara en förebild för möteslokaler.

LifeVille är en gamifierad och teambaserad utbildningsplattform. Våra spel för mental ergonomi hjälper stressade att prestera på topp och samtidigt må bra och slippa stress.

 


Coompanion

coompanion-1.png coompanion.se
www.coompanion.se

Dubbelt så roligt och hälften så svårt! Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans. Vi finns på 25 platser i landet, i stort sett ett Coompanion per län. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande.

 

COOP

coop-logo_new.svg www.coop.se

Coop är en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln. Ända sedan konsumentkooperationens start 1899 har syftet varit att skapa medlemsnytta genom den samlade styrkan av medlemmarnas konsumtion.

Det finns cirka 650 Coop-butiker från Katterjåkk i norr till Smygehamn i söder, som ägs av 3,5 miljoner medlemmar i 30 konsumentföreningar. Genom sitt personliga engagemang och sina inköp lägger de grunden för verksamheten. Allt överskott som skapas går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp.

Coop ska erbjuda konsumenten prisvärda varor, ett hållbart attraktivt sortiment och tydliga butiksformat som utstrålar matglädje. Hållbarhet är en del av vårt DNA och vår affär. Coops hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi och målsättningar styr vårt arbete. Coops vision är att vara den goda kraften i mat-Sverige. Det innebär bland annat att vi ska befinna oss i framkant med vårt miljö-och hållbarhetsarbete.

 


Cradle Net

cradlenet_logo_vit-1.jpg www.cradlenet.se

Cradle Net är ett nätverk bestående av formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi i Sverige och över världen. Liknande konstellationer finns även i Holland och Danmark. Cradle to Cradle-konceptet är en av vägarna till cirkulär ekonomi.

Såväl individer som företag och andra organisationer, är välkomna att bli medlemmar i Cradle Net, som drivs som en ideell förening.

 

CSR Småland

csr-smaland.svg Jenny Jacobsson
info@csrsmaland.se
http://csrsmaland.se

CSR Småland är en ideell förening som arbetar för att företag ska ta sitt sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar.

CSR Västsverige

csr-vastsverige-1.jpg https://csrvastsverige.se

CSR Västsverige, Public & Private Social Responsibility Initiative, är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden förening som bildades år 2008.

Föreningens verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Halland och medlemsintäkter. Arbetet drivs av kansliet och styrs av en treårig strategi samt årliga verksamhetsplaner som antas av föreningens styrelse.

 

Chalmers Tekniska Högskola

chalmers-logo.jpg Filip Johnsson
filip.johnsson@chalmers.se
https://www.chalmers.se/sv/
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator. Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.
 
 
 

DoubleCheck

logo_doublecheck-1.jpg Fredrik Tamm
info@doublecheck.se
www.doublecheck.se

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. DoubleCheck är vidare en av initiativtagarna samt grundare till den nya branschorganisationen Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL).

 

Ekobanken

ekobanken-1.jpg Maria Flock Åhlander
maria.flock-ahlander@ekobanken.se
www.ekobanken.se

I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Alla lån och krediter till verksamheter publiceras på vår hemsida och i broschyren “Transparent utlåning” som skickas  till skolor, ekobyar, gemenskapsboenden, ekologisk odling och matproduktion, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ eller konstnärlig verksamhet.

 

Esam

index-1.png www.esam.se

Esam AB är ett konsultföretag med fokus på hållbar utveckling. Vi hjälper våra kunder att sträva efter hållbarhet, dvs. lönsamhet så väl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Vår ambition är att steg för steg förändra världen i riktning mot hållbarhet. Vi vill delta i den nödvändiga globala förändringsprocess mot hållbarhet som pågår jorden över.

 

Fair Enterprise Network

fairenterprise_logo-e1430554936910-1.png Björn Söderberg
www.fairenterprise.net

Fair Enterprise Network arbetar med att bygga upp och utveckla ansvarsfulla företag i fattiga länder. Företagen kombinerar vinstdrivande affärsverksamhet med etiska, demokratiska och miljövänliga värderingar och bidrar på detta sätt till en hållbar utveckling.

 

Forbo Flooring Systems

forbo_fs_rgb_72dpi-e1537175016185-1.png http://www.forbo-flooring.se/

Forbo Flooring Systems erbjuder ett komplett sortiment av golv och golvtillbehör för såväl företag som privatpersoner. Med vår breda portfölj kan vi erbjuda en komplett golvlösning, vare sig du söker golvlösningar för ett helt sjukhus eller vill lägga nytt golv hemma i köket.

 

Frihamnsdagarna

fd_logo_a_utan-datum.png Ali Tabrizi
ali@frihamnsdagarna.se
https://frihamnsdagarna.se/

Sveriges nya arena för fria samtal!

Bara genom att samtala kan vi bättre förstå varandra och bygga en ljusare framtid tillsammans. Därför behövs Frihamnsdagarna. En demokratisk mötesplats som är öppen för allmänheten att besöka. En plats där olika perspektiv får mötas och där röster får höras. När människor möts uppstår idéer som kan leda till verklig förändring.

Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som drivs utan vinstsyfte. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Festivalen anordnas av den samhällsnyttiga partipolitiskt och religiöst obundna föreningen Frihamnsdagarna. Många av de medlemmar och volontärer som skapar evenemanget arbetar frivilligt och ideellt.

 

Forever Sustainable Business

Tommy Borglund
tommy.borglund@foreversustainable.se
https://www.foreversustainable.org

Forever guides companies that want to be more strategic when it comes to sustainability. We help our clients to develop a focused sustainability strategy building on materiality and stakeholder dialogues. We integrate a sustainability dimension into our clients’ overall corporate strategy, forming a sustainable business strategy in line with Shared Value thinking.

 

Fastighets AB Förvaltaren

forvaltaren_logo_green-1.jpg Wendela Falkenström
www.forvaltaren.se

Förvaltaren är Sundbyberg stads eget fastighetsbolag. Sedan starten 1947 har vi byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha lokaler för företag och andra verksamheter. Genom att långsiktigt äga, utveckla och förvalta hyresrätter och lokaler bidrar Förvaltaren till en levande och hållbar stad. För oss innebär ansvar och hållbarhet att vi ska utföra vårt uppdrag så att ökade värden skapas för människor, miljö och samhället där vi verkar.

 

Global Mobility Moving AB (G-moving)

global-mobility-moving-logo.png www.alltitransport.se

Med miljön i fokus är vi ett modernt tjänsteföretag inom flyttbranschen. Vår ambition är att skapa långsiktiga samarbeten där vi med konkurrenskraftiga priser skall tillgodose våra kunders krav och önskemål. Idag har vi ett 30-tal miljöanpassade flytt- och servicefordon och cirka 150 välutbildade medarbetare. Sedan 2007 är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000. Det innebär att vi har ett verksamhetsledningssystem baserat på miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet. Vi är även aktiv medlem inom Almegas branschorganisation – Flyttjänstföretagen.

 

Geely Innovation Centre Management AB

uni3-by-geely-logo.png Martin Renström
martin.renstrom@geelycentre.com
https://www.uni3bygeely.com/

Geely Innovation Centre Management AB är ett fastighetsbolag inom Geelykoncernen som äger och utvecklar Uni3 by Geely, ett helt nytt campus och innovationscenter på Lindholmen i Göteborg. Campuset är en arbetsplats för över 3500 personer där omkring 100 olika bolag möts och inspireras av varandra. Visionen är att Uni3 ska bli en världsledande tech-hub där olika kulturer, verksamheter och kompetenser samlas för att utveckla nästa generations innovationslösningar inom auto- och mobilitetsindustrin. Campuset består av fem byggnader (den sjätte och sista byggnaden kommer att stå klar under 2024) och har förutom ett företagskomplex även ett hotell, flera restauranger och en konferens- och eventanläggning.

Välkommen att besöka oss. Uni3- A home for innovators!

 

Golvkedjan

gk_logo_mini_med_golvkedjan_tryck-2.jpg Mia Lilja
mia.lilja@golvkedjan.se
www.golvkedjan.se

Golvkedjan är Sveriges största kedja av golv- och plattsättningsföretag. Vi finns på ett 70-tal platser, omsätter drygt 2,6 miljarder och lägger nästan var fjärde golv i Sverige. Våra kunder är huvudsakligen professionella beställare som byggbolag, fastighetsbolag och kommuner/landsting.

 

Helhetskommunikation

logotyp_helhetskommunikation-1.png Patrik Andersson
www.helhetskommunikation.se

Vi utvecklar individer, grupper, organisationer och skapar värdegemenskap, hållbarhet och framgång som involverar medarbetare, ledning, kunder och andra intressenter.

 

 

Iris

iris-logo-pos-rgb-1.png Lisa Gustafsson
lisa.gustafsson@iris.se
www.iris.se

Iris är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag och finns på ett 50-tal orter. Med den längsta erfarenheten inom utredningar, anpassningar, utbildning och matchning skapas de bästa förutsättningar för deltagarna att utvecklas. Iris historia började när en grupp synskadade i slutet av 1800-talet skapade sina egna jobb. Sedan dess är fokus individens förmåga istället för begränsningar. Varje år går tusentals personer någon av Iris insatser. Så bidrar vi till minskad arbetslöshet och ett mer inkluderande samhälle.

 

Järilstugan AB

Karin Strömqvist Bååthe
karin@svnsweden.se

Erbjuder strategisk konsulthjälp för att skapa hållbara affärer och organisationer inom företag och ideell sektor.
Vi tar management-uppdrag, moderatorskap och inspirationsföreläsningar
inom områden såsom: nätverksuppbyggnad, miljöstrategi, hälsa, social och ekonomisk hållbarhet. 

 

Kaminsky Arkitektur AB

kaminsky-logo.png Joakim Kaminsky
info@kaminsky.se
www.kaminsky.se

Kaminsky Arkitektur är en internationellt prisbelönt arkitektbyrå med utmärkelser vid exempelvis Green Dot Award, MIPIM Awards och World Architechture Festival. Kaminsky Arkitektur har 50 medarbetare med kontor i Stockholm och Göteborg. De skapar en hållbar arkitektur med en konstnärlig dimension. 

 

Kent M Andersson Konsult AB

kent-m-andersson-1.jpg Kent M Andersson
kent.m.andersson.se@gmail.com

Kent M Andersson Konsult AB är ett konsultbolag som säljer tjänster in Business Management och IT Management. Bolaget har lång erfarenhet från arbete inom näringslivet i Svenska och Internationella företag.

 

Lidl Sverige

lidl-logo.png Max Tran
max.tran@lidl.se
https://www.lidl.se/

Lidl är Europas största matvarukedja som erbjuder produkter med högsta kvalité till lägsta pris. Lidl vill påverka olika branscher till att bli mer produktiv, hållbar och samhällsnyttig.

Mikrofonden

mikrofonden-1.jpg Jan Svensson
https://mikrofonden.se

Mikrofonden är den sociala ekonomins egna riskkapitalbolag. Hur gör ni när ert sociala företag har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån? När kooperativet hittat en fin lokal men hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år? Eller om er ideella förenings EU-finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedlen kommer? Det är där Mikrofonden kan hjälpa till. Er regionala Mikrofond kan gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga borgen. Utifrån sedvanlig kredithandläggning. Mikrofonden kan också placera kapital i förlags- och medlemsinsatser eller aktier.

 

Miljömärkning Sverige AB / Svanen

se_svanen_a_horisontal_miljo_neg_cmyk-2-1.jpg Linda Naekne
linda.naekne@svanen.se
svanen.se

Miljömärkning Sverige AB verkar på uppdrag av regeringen för att i Sverige stimulera utveckling och användning av produkter som är miljösynpunkt än andra i övrigt jämförbara produkter. Det gör vi genom att för Sveriges del förvalta det nordiska miljömärket Svanen och EU-Blomman

 

Misa

image001-1.gif www.misa.se

Misa arbetar med att skapa förutsättningar för personer med funktionshinder att delta i arbetslivet. Misas idé är att alla kan delta i arbetslivet om man får rätt stöd. Personer med funktionshinder är ofta marginaliserade i samhället, speciellt i arbetslivet. De representerar även ofta mot sin vilja en outnyttjad resurs i samhället. Detta är något som vi tillsammans med de företag vi samarbetar med vill ändra på! Vi ser deltagande i arbetslivet som ett redskap för att uppnå samhällsdeltagande. Genom att samarbeta med Misa får ett företag utöver de vinster som ett aktivt CSR-arbete generar möjlighet att hjälpa personer med funktionshinder att utvecklas och finnas med i ett aktivt arbetsliv.

 

Mörten Produktion AB

beep-morten-1.png maria@beep.se
https://www.beep.se

Textbyrå som skriver, redigerar och översätter på svenska och engelska. Genom att kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete bidrar företag till att Sverige lyckas uppfylla sin del av de globala målen för Agenda 2030.

 

Nordea

nordea_logojpg.png Erik Feldt
www.nordea.se

Nordea är Nordens största bank och erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster till stora företag, små- och medelstora företag, privatpersoner och institutioner. Tillsammans med våra kunder och partners möjliggör vi övergången till en hållbar framtid. Vi arbetar aktivt med att integrera hållbarhet fullt ut i hela verksamheten – såväl investeringar som utlåning och rådgivning.

 

Obos Sverige

obos_logo_liten-1.png Ulrika Liiv
www.obos.se

OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare som värnar om att utveckla bra och trygga boendemiljöer med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Majoriteten av det vi bygger är i trä från skogarna runt omkring oss – det enda helt förnybara byggmaterialet. Bostäderna bygger vi i fyra egna fabriker i Sverige, där vi tar tillvara på arbetskraft från över 40 olika nationaliteter. För att lyckas med god integration har vi en egen anställd lärare i svenska. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem.  I OBOS Sveriges hållbarhetsarbete arbetar vi utifrån de globala utvecklingsmålen med fokus på de mål där vi har störst möjlighet att påverka utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

 

PlasticFri

logo-plastifri.png Max Mohammadi
plasticfri.com
Start-upföretaget PlasticFri drivs av bröderna Max och Allen Mohammadi och är ett green tech företag som jobbar med innovation och teknik för att erbjuda miljövänliga produkter. Deras senaste produkt är en innovativ pappersmugg som är biobaserad, hållbar, komposterbar, cirkulär och helt återvinningsbar. Företaget har fått flera fina priser som t ex ”Världens mest innovativa hållbarhets startup 2020” (i konkurrens med 1400 företag world wide). PlasticFri finns också med på på Aktuell Hållbarhets lista över de ”101 hållbarhetsmäktigaste” i Sverige.
 
 

Svenska Judoförbundet

svensk_judo_logo_new.svg Kent M Andersson
kent.andersson@judo.se
www.judo.se

Svenska Judoförbundet är en del av Svensk Idrott som är medlem i Sveriges Olympiska Kommittén (SOK) och Riksidrottsförbundet /RF). Förbundet har ca 160 medlemsklubbarna och ca 20 0000 medlemmar över hela Sverige. Svenska Judoförbundet är medlem i den internationella Judo Federationen (ILJF) och den Europeiska Judounionen (EJU). Förutom själva den idrottsliga verksamheten är samhällsnyttan en viktig del av vår värdegrund. Förbundet drivet ett stort projekt inom folkhälsan som heter Judo4Blalance vilket syftar till att lära människor att falla på ett säkert sätt.

 


Svensk Däckåtervinning

sdab_logo-liten-1.png Fredrik Ardefors
info@sdab.se
www.sdab.se

Svensk Däckåtervinning är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation, under producentansvaret för däck. Det finns med andra ord inget eget intresse i det ena eller andra användningsområdet för de insamlade däcken. Däremot har vi höga ambitioner om att däckåtervinningen ska bli ett föredöme – internationellt och för andra branscher – i omställningen till en cirkulär ekonomi med resurseffektiva och giftfria kretslopp. Därför uppmuntrar och följer vi all forskning som finns inom vårt område världen över.

 


Swedbank

logo2.png Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability
fredrik.nilzen@swedbank.se
www.swedbank.se

Med rötter i Sparbankerna och Jordbrukskassan har Swedbank starka traditioner avseende samhällsansvar. Bankens långa erfarenhet av samhällsansvar och hållbart företagande återspeglas i samtliga verksamhetsdelar. Swedbanks mål är att bedriva bank och samtidigt bidra till att förändra samhället. Hållbarhetsarbetet handlar om att hitta lösningar på globala utmaningar och se till att de används för att uppnå positiva förändringar lokalt, för att bygga en bättre framtid för kommande generationer.

 


Swedish National Health Institute

folkhalsomyndigheten_logotyp.png Michail Tonkonogi
mtn@du.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

 

Target Aid

target-aid-2019-1.jpg James Reason (VD), Karin Kuritzén (Marknad), Anna De Geer (Marknad)
james@targetaid.com
www.targetaid.com

Target Aid är en global plattform där hjälporganisationer synliggör specifika projekt att donera till. Vi växer stadigt och kan idag presentera 53 organisationer med 90 konto som tillsammans lagt upp 176 välgörenhetsprojekt fördelat över 28 länder.

Vår digitala impact profil för företag tydliggör effekt och synliggör ett företags sociala engagemang, det skapar internt samt externt engagemang hos företagets medarbetare och kunder.

Samtliga projekt på vår plattform är kategoriserade utifrån FN:s hållbarhetsmål vilket ger värdefulla och mätbara resultatdata i realtid samt stärker företagens varumärke med koppling till hållbarhet och socialt engagemang.

Med donationer helt fria från avgifter, möjligheten att dela alla donationer i sociala medier och skapa egna insamlingskampanjer kopplade till specifika projekt har Target Aid sedan lansering 2017 engagerat över 1000 registrerade privata användare och ett stort antal företag.

 


Terranova Consulting

terranova_consulting_logo.png Maria Ling
maria.ling@terranova.se
https://www.terranovaconsulting.com/

At Terranova Consulting, leaders are challenged to develop the insights, skills and mindset necessary to act with confidence and fully realize leadership potential. 

Yngve Ornerud

Yngve Ornerud
yngve@ornerud.se

Senior marknadsstrateg med inriktning på hållbarhet och miljö.

 

 

Skoopi

skoopi-logo.png Lena Lago
lena.lago@skoopi.coop
https://skoopi.coop/

Skoopi är intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag. Vi har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, in i arbetsliv och samhälle.

 

TUC - Yrkeshögskola

tuc-logotyp-yh-1200px-1.png info@tucsweden.se
https://www.tucsweden.se

TUC Yrkeshögskola är en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. På TUC arbetar vi professionellt och målinriktat på att höja individens värde på arbetsmarknaden – och lika hårt för att tillgodose samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Såväl arbetsgivare som studerande får den kompetens de behöver. Med kortast möjliga startsträcka.

 

U&We

logo-4-cm-e1430737672542-1.jpg hej@uandwe.se
www.uandwe.se/

Vi kallar oss “Catalyst for Good Business”. För oss betyder det att affärsverksamhet kan förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljö. Affärer handlar om att möta behov. Idag vill allt fler människor att de företag de handlar från ska medverka till behovet av god miljö, bra klimat, rättvisa och mångfald och även inkludera kommande generationers behov av att få leva i en värld som fungerar väl. Medarbetare vill arbeta i ett företag där man känna sig stolt över vad företaget gör.

 

Vasakronan

vasakronan_logga_devis_blue-1.jpg

Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Deras vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Vasakronans verksamhet är klimatneutral och deras  energianvändning ligger nästan 50 procent under snittet i fastighetsbranschen. Tillsammans med deras kunder och leverantörer jobbar de vidare för att minska sitt ekologiska fotavtryck.

 

YMR Kommunikation AB

ymr-600px-1.png Eva Tafvelin
eva.tafvelin@ymr.se
www.ymr.se

YMR är en kommunikationsbyrå som genom hög strategisk och kreativ nivå skapar värde för våra kunder. Vår styrka är att sätta oss in i och förstå våra kunders kunder och utifrån det skapa kommunikation som fungerar. Oavsett kanal. YMR är bra på att nå människor helt enkelt.

YMR Kommunikation är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

 

YrkesAkademin Yrkeshögskola

ya_logo_pos-1.png Lena Flodin
lena.flodin@ya.se
https://ya.se/yrkeshogskola/

YrkesAkademin Yrkeshögskola tillgängliggör utbildningar i hela landet, där hållbarhet är i fokus på flera spetsutbildningar. YrkesAkademin är en av de marknadsledande anordnarna av yrkeshögskoleutbildningar, och vänder sig till vuxna som vill stärka sin kompetens. Det finns utbildningar inom en mängd områden, allt från Träbyggnadsprojektör hållbart byggande , E-drive System Specialist, Kvalificerad fordonstekniker el/elhybrid, Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens, till Arbetsledare – hållbar grönyteförvaltning och Hållbar utveckling inom besöksnäringen. De flesta utbildningarna är interaktiva nätbaserade distansutbildningar.

 

ZeroMission

zero_logo-2-e1582192763303-1.jpg Claire Wigg VD
Claire.wigg@zeromission.se
www.zeromission.se

ZeroMission hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar och klimatkompensation för att minska klimatpåverkan. Sedan 2006 har vi samarbetat med flera av Sveriges framsynta företag. Tillsammans med våra kunder och projektpartners vill vi bidra till planetnytta. Vår högkvalitativ klimatkompensationsprojekt har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor och hållbar utveckling. 

 


Zilloman

zilloman-logo-rotated-1.png Ulf Andersson
info@zilloman.com
www.zilloman.com

Zilloman är en kreativ uppdragsbyrå med verktygen nära tillhands. De skapar levande upplevelser och minnesvärda möten för sina kunder.

Corporate Social Responsibility

CSR står för Corporate Social Responsibility. Företag och organisationer som tar ett CSR-ansvar i samhället jobbar med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det innebär att företag med sitt CSR-arbete, på frivillig grund, utöver vad rådande lagstiftning säger, integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin kärnverksamhet och i samverkan med sina intressenter.