Medlemmar

Bli en av oss

En av styrkorna i SVN är den heterogena uppsättningen av medlemmar som spänner över privat, offentlig och ideell sektor av olika storlekar. Detta innebär en unik möjlighet för medlemmarna att dra nytta av kunskap inom CSR och hållbarhetsområdet. Vi har runt 70 medlemmar som listas nedan.

Aktuell Hållbarhet

https://www.aktuellhallbarhet.se/

Fd Miljöaktuellt och Miljörapporten

Sedan 1973 har Miljöaktuellt genom kunskap, nyheter, omvärldsbevakning, kompetensutveckling, utbildningar och ger beslutsfattare stöd i arbetet med csr-, miljö och hållbar utveckling.

Vår mission är att hjälpa och stödja proffs och beslutsfattare inom hållbar utveckling. Vi verkar idag inom ett flertal olika områden.

Albaeco

www.albaeco.se

Albaeco arbetar sedan mer än femton år som strateger inom hållbar samhällsutveckling, forskningskommunikation och utbildning.

Vi gör allt ifrån att bedriva klassiskt pressarbete och skriva populärvetenskap till att leda lärandeprocesser, anordna seminarier, göra webb-tv, utforma kommunikationsstrategier och hålla utbildningar. Vårt mål är att översätta svårgripbara forskningsrön till tillämpbara insikter om samspelet mellan natur, samhälle och ekonomi till hjälp för våra målgrupper.

Allt i Transport & Spedition AB

www.alltitransport.se

Med miljön i fokus är vi ett modernt tjänsteföretag inom flyttbranschen. Vår ambition är att skapa långsiktiga samarbeten där vi med konkurrenskraftiga priser skall tillgodose våra kunders krav och önskemål. Idag har vi ett 30-tal miljöanpassade flytt- och servicefordon och cirka 150 välutbildade medarbetare. Sedan 2007 är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000. Det innebär att vi har ett verksamhetsledningssystem baserat på miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet. Vi är även aktiv medlem inom Almegas branschorganisation – Flyttjänstföretagen

Beautiful Stories

www.beautifulstories.se

Med det skrivna ordets makt i händerna på rätt företag ska vi förändra världen. Vi gestaltar företags värderingar i samarbete med kända svenska författare. Vi längtar efter företag som tar mångfald, jämställdhet och miljö på allvar – företag som vill nå en hållbar verksamhet och värld. Dessa företag finns – men når inte ut. Hållbar kommunikation genom trovärdigt och autentiskt berättande är vår vardag och det uppnår vi endast med de bästa samarbeten. Författare, företag, erfarna branschkommunikatiörer samt unga tankesprängare uppväxta med sociala medier i en vass kommunikationsmodell- är vad som gör Beautiful Stories.

BirCon

www.bircon.se

BirCon hjälper verksamheter att få ut bästa möjliga jobb av personalen genom att kartlägga hinder som finns för ännu bättre prestationer och att hjälpa verksamheter ta bort dem. Vi hjälper också organisationer att söka offentliga stöd till utvecklingsprojekt. Hållbar utveckling, mångfald och jämställdhet är ledord för oss både i vårt interna arbete och i kunduppdrag.

Camino

www.caminomagasin.se

Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. I magasinet, företagets kronjuvel, belyser vi kreativa individer, grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och reflektion kring våra livsstilsval. Utöver magasinet föreläser vi, deltar i debatter och producerar text- och bildmaterial åt andra uppdragsgivare. Vi har också en förlagsverksamhet med inriktning på speciallitteratur inom Caminos intresseområden.

Coompanion Stockholm

www.stockholm.coompanion.se

Dubbelt så roligt och hälften så svårt! Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans. Vi finns på 25 platser i landet, i stort sett ett Coompanion per län. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande.

Corporate Missions AB

www.corporatemissions.com

Corporate missions är management-konsulter med inriktning mot varumärkesdriven affärsutveckling. Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom den Bärande Idén som motor. Vårt angreppssätt bygger på en helhetssyn kring organisations- kultur, kommunikation och ledarskap. Det handlar helt enkelt om att skapa energi, ge engagerande löften och hålla de löften man ger.

Cradle Net

www.cradlenet.se

Cradle Net är ett nätverk bestående av formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi i Sverige och över världen. Liknande konstellationer finns även i Holland och Danmark. Cradle to Cradle-konceptet är en av vägarna till cirkulär ekonomi.

Såväl individer som företag och andra organisationer, är välkomna att bli medlemmar i Cradle Net, som drivs som en ideell förening.

Demoskop

www.demoskop.se

Demoskop är ett av Sveriges ledande analysföretag. Vår uppgift är att erbjuda kvalificerad information och underlag för opinionsbildning, förbättrad marknadskommunikation, affärs- och verksamhetsutveckling. Vi besitter särskild expertis inom politik, företagande, privatekonomi och samhällsbyggande. 

Demoskop har vidare ett särskilt fokus på hållbarhetsfrågor och erbjuder stöd både genom att noggrant följa utvecklingen inom området och genom att göra undersökningar för kundernas specifika frågor och behov. Demoskop erbjuder också standardiserade rapporter inom hållbarhetsområdet samt donerar i genomsnitt drygt 100 000 kronor till välgörande ändamål varje år, enligt den fördelning våra paneldeltagare önskar. 

Digjourney

Susanna Winzenburg
www.digjourney.com

Ekobanken

Annika Laurén
annika.lauren@ekobanken.se
www.ekobanken.se

I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Alla lån och krediter till verksamheter publiceras på vår hemsida och i broschyren “Transparent utlåning” som skickas  till skolor, ekobyar, gemenskapsboenden, ekologisk odling och matproduktion, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ eller konstnärlig verksamhet.

Esam

www.esam.se

Esam AB är ett konsultföretag med fokus på hållbar utveckling. Vi hjälper våra kunder att sträva efter hållbarhet, dvs. lönsamhet så väl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Vår ambition är att steg för steg förändra världen i riktning mot hållbarhet. Vi vill delta i den nödvändiga globala förändringsprocess mot hållbarhet som pågår jorden över.

Etik i Arbetslivet

www.etikiarbetslivet.se

Lever du det liv du vill leva? Och din arbetsgrupp – hur gör ni för att följa era värderingar? Vill du veta vad ditt företag kan uppnå med hjälp av medvetna värderingar? Etik i arbetslivet AB erbjuder dig och ditt företag såväl korta inspirationsföredrag som längre processer och handledning. Vi arbetar dialogorienterat och interaktivt med värderingar.

Event Evolution

moffe@eventevolution.se

Det går att skapa välproducerade konferenser, bolagsstämmor och festliga middagar som är smartare, snyggare och mer hållbara – utan att slita i onödigt mycket på vår miljön. Med ett genuint engagemang och skicklighet ger ett ekologiskt perspektiv såväl goodwill som ett skärpt fokus på deltagarnas upplevelser och bra ekonomisk planering. Event Evolution arbetar med ekologi, socialt engagemang som ledstjärnor.

Fair Enterprise Network

www.fairenterprise.net

Fair Enterprise Network arbetar med att bygga upp och utveckla ansvarsfulla företag i fattiga länder. Företagen kombinerar vinstdrivande affärsverksamhet med etiska, demokratiska och miljövänliga värderingar och bidrar på detta sätt till en hållbar utveckling.

Folksam

Karin Stenmar
karin.stenmar@folksam.se
www.folksam.se

Folksam har klivit fram som ett av de företag i landet som vill ta stort etiskt ansvar för vad man sysslar med. Förutom sina försäkringsrörelser ger de också årligen ut  “Index för ansvarsfullt företagande”. Sedan 2006 är Folksam klimatneutrala, genom att man planterar skog för att kompensera sitt eget utsläpp av gaser som påverkar miljon.

Forbo Flooring Systems

Jonas Rothén
jonas.rothen@forbo.com
http://www.forbo-flooring.se/

Forbo Flooring Systems erbjuder ett komplett sortiment av golv och golvtillbehör för såväl företag som privatpersoner. Med vår breda portfölj kan vi erbjuda en komplett golvlösning, vare sig du söker golvlösningar för ett helt sjukhus eller vill lägga nytt golv hemma i köket.

Forever Sustainable Business

Tommy Borglund
tommy.borglund@foreversustainable.se
https://www.foreversustainable.org

Forever guides companies that want to be more strategic when it comes to sustainability. We help our clients to develop a focused sustainability strategy building on materiality and stakeholder dialogues. We integrate a sustainability dimension into our clients’ overall corporate strategy, forming a sustainable business strategy in line with Shared Value thinking.

Frans Schartaus Handelsinstitut

www.schartau.se

Frans Schartau erbjuder relevanta utbildningar som stämmer överens med vad näringslivet efterfrågar. Efter examen har eleverna rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet.  

Frans Schartaus Handelsinstituts värdegrund vilar på omtanke, öppenhet, jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling.

Funded By Me

www.fundedbyme.com/sv/

At FundedByMe we believe passionately that crowdfunding is the future of business investments for both investors and entrepreneurs. It is the modern way to finance startups and expand smart businesses. The combination of Equity and Loan crowdfunding gives entrepreneurs a platform from which to connect with ordinary people and business investors and raise the necessary capital in order to grow their dreams, help create job opportunities and create the next big thing.

Global Happy People

www.globalhappypeople.se

Global Happy People arbetar med kommunikation som förändrar. Vi tror att jorden blir en gladare plats om vi tar ansvar och tänker långsiktigt. För oss är kommunikation ett sätt att visa upp nya sidor hos varumärket och företaget. Ledorden är kreativitet och ansvar. Det ger bättre produkter, nöjdare kunder och högre lönsamhet.

Granular

www.realstevia.com

Granular är ett Sverigebaserat bolag som odlar, förädlar, marknadsför och levererar Premium Stevia undervarunamnet Real Stevia, till den globala mat- och dryckesindustrin. Stevia är ett naturligt kalorifritt naturligt sötningsmedel på väg att tränga ut de syntetiska sötningsmedlen. Granular har verksamhet på fyra kontinenter. Vår produktion utgår från Paraguay, varifrån plantan Stevia Rebaudiana, råvaran till Real SteviaTM ursprungligen stammar.

Golvkedjan

Mia Lilja
mia.lilja@golvkedjan.se
www.golvkedjan.se

Golvkedjan är Sveriges största kedja av golv- och plattsättningsföretag. Vi finns på ett 70-tal platser, omsätter drygt 2,6 miljarder och lägger nästan var fjärde golv i Sverige. Våra kunder är huvudsakligen professionella beställare som byggbolag, fastighetsbolag och kommuner/landsting.

Goodpoint

www.goodpoint.se

Goodpoint erbjuder bred och djup kompetens och effektiva verktyg inom hela området hållbar utveckling och CSR. Våra tjänster utgår ifrån att friska människor, frisk miljö och frisk organisation ökar förtroendet för våra kunder och stärker deras varumärke och lönsamhet.

Gröna bilister

www.gronabilister.se

Gröna Bilister vill påskynda omställningen till en grön bilism som är anpassad till planetens gränser, städers dyrbara utrymmen och landsbygdens behov. Som medlem kan du känna igen dig både som bilist och ”mobilist”. Vi säger nämligen inte nej till bilen utan ja till rörelsefrihet.

 

Helhetskommunikation

Patrik Andersson
www.helhetskommunikation.se

Vi utvecklar individer, grupper, organisationer och skapar värdegemenskap, hållbarhet och framgång som involverar medarbetare, ledning, kunder och andra intressenter.

Hippodrome

asa.stenborg@hippodrome.se

Hippodrome verkar för en värld där alla, även de fula och arga, måste få plats. Det gör vi genom att inspirerar och assistera i förändring. 

 

Holone

www.holone.se

Holones uppdrag är att föra ut och integrera den senaste kunskapen om hjärnan och hur vi människor fungerar på ett enkelt sätt. Vårt forum vill bidra till att göra modern hjärnforskning till livskonst. Denna kunskap är oumbärlig för varje människa som vill utvecklas såväl privat som i arbetet. För organisationer, icke minst, vars beståndsdelar är människor, är detta ovärderlig kunskap.

Hållbar Utveckling Sverige AB

www.hallbart.nu

Hållbar utveckling Sverige AB är ett växande team av engagerade och erfarna professionella med kompletterande bakgrund och inriktning och en gemensam passion för hållbar utveckling. Vi kombinerar forskningsbaserade och internationellt välbeprövade verktyg och metoder (45 länder, FN, EU, städer, företag mm) med organisationsutveckling och ledarskapsutveckling, utbildning och konsultuppdrag för att skapa hållbara och resilienta organisationer och handlingskraft för hållbar utveckling.

IBvS KONSULT

Inrego

www.inrego.se

Inrego är specialister på återanvändning av datorer och annan IT-utrustning. De köper begagnad IT-utrustning, rekonditionerar och dataraderar produkterna och säljer dem vidare. Inrego hjälper organisationer med IT-skiften över hela Europa och tar helhetsansvar för både installation av ny utrustning och hämtning av de produkter som fasas ut. Inrego har som mission att minimera använd IT-utrustnings påverkan på miljön.

IOGT-NTO

www.iogt.se

Verksamheten inom IOGT-NTO är indelad i tre områden: förebyggande arbete, alkohol- och narkotikapolitiskt arbete och socialt arbete. IOGT-NTO är en organisation som har drygt 32 000 medlemmar som på olika sätt är aktiva i någon av de cirka 800 IOGT-NTO föreningar som finns runt om i landet. Vår vision är ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. I vårt förebyggande arbete vill vi skapa förutsättningar för att minska alkoholproblemen. Det mänskliga lidandet minskar ju färre människor som hamnar i missbruk. Det är också en samhällsekonomisk vinst.

Iris Hadar

Lisa Gustafsson
www.iris.se

Iris arbetar med funktionsstärkande tjänster, integration och matchning för att fler ska kunna ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Iris bedriver verksamhet på ca 70 orter  runt om i Sverige med ca 500 engagerade och kunniga medarbetare.
Vår värdegrund och vision: Genom våra insatser där varje individ  når sin fulla potential skapar vi ett bättre  samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.

Jobbkompaniet

www.jobbkompaniet.com

Jobbkompaniet startade sin verksamhet 2013 med syftet att coacha och lotsa in yngre personer på arbetsmarknaden. Jobbkompaniet arbetar också aktivt med CSR i samarbetsprojekt i syfte att med hjälp av coachande rekrytering hjälpa unga personer – långtidsarbetslösa med eller utan funktionsnedsättningar – till en riktig jobbchans där alla blir vinnare med ökad lönsamhet för de engagerade företagen.

Järilstugan AB

 

 

 

 

Jönköpings Tekniska högskola

http://ju.se/jth

Tekniska Högskolan är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Vi samarbetar med näringslivet i regionen för att våra studenter ska få en utbildning anpassad till marknadens behov. Därför innehåller våra utbildningar inte bara teknisk kunskap utan också entreprenörskap, ledarskap, kommunikation, hållbar utveckling och möjligheten att knyta internationella kontakter redan under studietiden

KFUK-KFUM

www.kfum.se

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. KFUK-KFUM utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov.

Lawab

Jakob Wallin
jakob@lawab.se
https://www.lawab.se/

Lawab är ett stockholmsbaserat familjeföretag verksamt i byggbranschen. Företaget består är ett sammansvetsat team byggproffs, med stort engagemang. De anställda på Lawab har bred yrkeserfarenhet och hög yrkeskompetens inom sina respektive specialområden. Vi lägger stor vikt vid ett representativt och trevligt bemötande gentemot alla vi möter under vår arbetsdag.

Left is Right

www.leftisright.se

Left is Right är ett konsultföretag med socialt engagemang som en central del i affärsmodellen. Vi frigör outnyttjad kompetens och tillgodoser våra kunders behov inom bland annat IT, ekonomi och språk. Vi är en bro mellan arbetsmarknaden och personer med funktionsnedsättning.

Lärvision

Peter Gröndahl
http://www.larvision.se/

Lärvision är ett utbildningsföretag som arbetar med läromedel, erbjuder kompetensutveckling för lärare och rektorer och gör utredningar om skolfrågor. Företagets fokus är en skola som är tillgängliga för alla elever, oavsett förutsättningar.

Max Hamburgerrestauranger

www.max.se

Max är det svenska familjeföretaget med den långsiktiga visionen om att bli ett hållbart företag i ett hållbart samhälle. Det innebär en ständig ambition att minska våra egna miljö- och sociala belastningar men också att försöka påverka samhället att utvecklas i en hållbar riktning. Förutom vårt omfattande miljöarbete vill vi ta ett socialt ansvar där vi ser individens möjligheter.

Mind

www.mind.se

Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, och där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver. Vår verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Mil Institute

www.milinstitute.se

MiL Institute erbjuder kvalificerad verksamhets- och ledarutveckling som utgår från verksamhetens specifika förutsättningar. MiL står för en vision om ett ledarskap och ett företagande som bryter ny mark och tar sina möjligheter på allvar. Målet är att människorna i organisationen samarbetar bättre, producerar mer, blir mer kreativa – och utvecklas som självgående lärande aktörer.

Misa

www.misa.se

Misa arbetar med att skapa förutsättningar för personer med funktionshinder att delta i arbetslivet. Misas idé är att alla kan delta i arbetslivet om man får rätt stöd. Personer med funktionshinder är ofta marginaliserade i samhället, speciellt i arbetslivet. De representerar även ofta mot sin vilja en outnyttjad resurs i samhället. Detta är något som vi tillsammans med de företag vi samarbetar med vill ändra på! Vi ser deltagande i arbetslivet som ett redskap för att uppnå samhällsdeltagande. Genom att samarbeta med Misa får ett företag utöver de vinster som ett aktivt CSR-arbete generar möjlighet att hjälpa personer med funktionshinder att utvecklas och finnas med i ett aktivt arbetsliv.

Naturakademin

www.naturakademin.se

Naturakademin arbetar med utveckling av organisationer, ledarskap och individer. Fokus ligger på lärande, djupgående förändringsprocesser och hållbar utveckling. När tillfälle ges använder vi naturen som lärare och klassrum. Genom vägledning och pedagogiska verktyg fördjupas kontakten med vår inre och yttre natur i syfte att stärka företags-, organisationers- och individers förmåga att verka för en lönsam och positiv samhällsutveckling.

NCC

www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Vi är verksamma inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhetsområdet. Mycket av det vi utvecklar och bygger ska finnas kvar i kanske 100 år eller mer. Och därför kan man säga att det nästan är en självklarhet att våra lösningar är långsiktigt hållbara. Hållbarhetsfrågor är en integrerad del av verksamheten. Målsättningen för NCC är att göra lönsamma affärer byggda på pålitliga processer genom hela värdekedjan och produktens livscykel, avseende miljö, arbetsmiljö, kvalitet, affärsetik samt övrigt socialt ansvarstagande.

Nordea

Erik Feldt
www.nordea.se

Nordea är Nordens största bank och erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster till stora företag, små- och medelstora företag, privatpersoner och institutioner. Tillsammans med våra kunder och partners möjliggör vi övergången till en hållbar framtid. Vi arbetar aktivt med att integrera hållbarhet fullt ut i hela verksamheten – såväl investeringar som utlåning och rådgivning.

Obos Sverige

Ulrika Liiv
www.obos.se

OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare som värnar om att utveckla bra och trygga boendemiljöer med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Majoriteten av det vi bygger är i trä från skogarna runt omkring oss – det enda helt förnybara byggmaterialet. Bostäderna bygger vi i fyra egna fabriker i Sverige, där vi tar tillvara på arbetskraft från över 40 olika nationaliteter. För att lyckas med god integration har vi en egen anställd lärare i svenska. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem.  I OBOS Sveriges hållbarhetsarbete arbetar vi utifrån de globala utvecklingsmålen med fokus på de mål där vi har störst möjlighet att påverka utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Röda Korset

www.redcross.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. Vi tror på medmänsklighet i kampen för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Att förstå, hjälpa och visa omtanke för utsatta människor är det som förenar alla inom Röda Korset.

SAMBA

www.samba.nu

SAMBA (Samarbete för barnen) är en intressegemenskap av organisationer och enskilda personer, som på olika sätt arbetar för och med barn. SAMBA vill höja samhällets prioritering av barn och ungdomar, och bidra till att de insatser som görs får så verksamma effekter som möjligt.

Schagerholm miljökonsult AB

http://www.schagerholm.se/

”I ett hållbart och välmående samhälle verkar individer och företag inom naturens gränser. Företag är problemlösare som kommer på nya idéer som ersätter gamla, ohållbara sätt att tillverka, designa och leverera varor och tjänster.

Vi är ett personligt och lyssnade företag som hjälper kunder inom privat och offentlig verksamhet med inspiration och planering för miljö och hållbarhet”.

Sightsavers

Cornilla Von Plomgren
cvonplomgren@sightsavers.org
https://www.sightsavers.se/

Sightsavers är en internationell organisation som tillsammans med samarbetspartner i utvecklingsländer arbetar för att utrota alla former av blindhet som går att förhindra och och främjar lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Sedan starten 1950 har vi vuxit och idag bedrivs programarbete i över 30 länder och påverkansarbete på såväl nationell som internationell nivå. Våra tematiska arbetsområden är ögonhälsa, inkluderande utbildning, social inkludering, och försummade tropiska sjukdomar. 2017 blev Sightsavers godkänd som oberoende forskningsorganisation. Sedan start har vi bl. a. delat ut över 1 miljard behandlingar mot olika försummade tropiska sjukdomar, genomfört över sex miljoner gråstarroperationer, och över 224 000 personer med funktionsnedsättning har utbildats så att de kan försörja sig.

Skandia

www.skandia.se

Eftersom Skandia är en del av samhället vill vi också vara med och ta ansvar för hur det utvecklas. Vår övertygelse är att allt främjande arbete ska startas när barnen är mycket små. Det vinner både individen och samhället på. Sedan 1987 har Idéer för livet varit en verksamhet inom Skandia med uppdrag att arbeta för Sveriges barn och ungdomar.

 

Solna Stad

www.solna.se

De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna ska vara en levande och trygg stad som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd.

Svensk Däckåtervinning

Fredrik Ardefors
www.sdab.se

Svensk Däckåtervinning är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation, under producentansvaret för däck. Det finns med andra ord inget eget intresse i det ena eller andra användningsområdet för de insamlade däcken. Däremot har vi höga ambitioner om att däckåtervinningen ska bli ett föredöme – internationellt och för andra branscher – i omställningen till en cirkulär ekonomi med resurseffektiva och giftfria kretslopp. Därför uppmuntrar och följer vi all forskning som finns inom vårt område världen över.

Swedbank

www.swedbank.se

Med rötter i sparbanksrörelsen och Jordbrukskassan har Swedbank starka traditioner kring samhällsansvar och etik. Bankens långa erfarenhet av samhällsansvar och hållbart företagande återspeglas i samtliga delar av verksamheten. Swedbanks mål är att bedriva bank och samtidigt vara med och bidra till att förändra samhället. Vi tror nämligen inte att det är färdigt. Det behövs en kraftsamling av näringsliv, politik, folkrörelser och engagerade enskilda. Vi vill vara den rådgivare som gör växande möjligt – för en enskild individ, ett hushåll, ett företag, en ort, en region eller en nation.

Telenor

www.telenor.com

Telenors primära ansvar är att hjälpa människor kommunicera var de än befinner sig och att maximera nyttan av de telekomtjänster vi levererar. Mobilen och internet förändrar människors vardag och det är också där vi fokuserar vårt sociala ansvar: Genom vårt medlemskap i Surfa Lugnt, våra partnerskap med Röda Korset och ECPAT samt det egna skolprojektet Telenor Surf Academy bidrar vi till ökad trygghet för barn och unga. För personer med funktionshinder finns möjlighet att arbetsträna i programmet Telenor Open Mind.

The Human Element

www.thesweden.se

The Human Element utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz (1925-2002), Ph.D.. Han var den som utvecklade FIRO-teorin för mellanmänskligt beteende för att senare fördjupa den i The Human Element. Will Schutz modell för personlig och organisatorisk utveckling har med stor framgång tillämpats inom företag och organisationer världen över med ökad effektivitet och produktivitet som resultat.

U&We

www.uandwe.se/

Vi kallar oss “Catalyst for Good Business”. För oss betyder det att affärsverksamhet kan förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljö. Affärer handlar om att möta behov. Idag vill allt fler människor att de företag de handlar från ska medverka till behovet av god miljö, bra klimat, rättvisa och mångfald och även inkludera kommande generationers behov av att få leva i en värld som fungerar väl. Medarbetare vill arbeta i ett företag där man känna sig stolt över vad företaget gör.

Unicum

www.unicum.se

Unicum, som är en ideell förening, finns i Bollnäs, och arbetar med handikappkunskap som tillväxtfaktor. Syftet är att skapa nätverk för företag och organisationer för att ge funktionsnedsatta plats på arbetsmarknaden. Unicum arrangera möten inom näringsliv, kultur och utbildning för att sedan redovisa utvecklingsarbetet. Vi tar emot och riktar utvecklingsidéer!

United Spaces

www.unitedspaces.se

United Spaces erbjuder arbets- och mötesplatser som står för öppenhet, inspiration, dynamik, samverkan och hållbarhet. Waterfront Building är Stockholms mest internationella och högprofilerade kontorsfastighet. Den är både LEED- och BREEAM-certifierad, vilket gör den till en av de mest energieffektiva fastigheterna i Sverige med unika lösningar för värme och kyla. Lägg dessutom till att United Spaces investerat i ny LED-belysning, vilket reducerar energiåtgången med 85 procent. Vi vill vara framtidens arbetsplats.

Values Academy

Values Academy leder utvecklingen av ett 
värdedrivet ledarskap som skapar hållbar framgång för individer, organisationer och samhället i stort. Värdedrivet ledarskap är vägen till att förverkliga FN:s globala hållbarhetsmål.

Vasakronan

Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Deras vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Vasakronans verksamhet är klimatneutral och deras  energianvändning ligger nästan 50 procent under snittet i fastighetsbranschen. Tillsammans med deras kunder och leverantörer jobbar de vidare för att minska sitt ekologiska fotavtryck.

Vision Takeoff

www.visiontakeoff.com

Vision Takeoff är en kultur- och varumäreksbyrå. Vårt främsta uppdrag är att öka våra kunders medvetenhet om hur deras företagskultur verkligen fungerar i vardagen, hur varumärket påverkas av kulturen i vår transparenta värld och hur detta i slutändan påverkar affärsresultaten. Från den utgångspunkten start vi en spännande resa för att driva vinnande beteendeförändringar och optimera kommunikationen. Vi erbjuder inspiration, kunskap, analys, strategi, utvecklingsprogram och en praktisk verktygslåda för värderingsbaserad kulturutveckling.

Världsnaturfonden WWF

www.wwf.se

Med sina närmare fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella  naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
• bevara världens biologiska mångfald
• verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
• minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

YMR Kommunikation AB

Yngve Ornerud
yngve.ornerud@ymr.se
www.ymr.se

YMR är en kommunikationsbyrå som genom hög strategisk och kreativ nivå skapar värde för våra kunder. Vår styrka är att sätta oss in i och förstå våra kunders kunder och utifrån det skapa kommunikation som fungerar. Oavsett kanal. YMR är bra på att nå människor helt enkelt.

YMR Kommunikation är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

 

Zeromission

www.zeromission.se

Zero Mission är en ledande nordisk leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor och hållbar utveckling.

 

 

Ämpanadas

www.ampanadas.se

Vi driver en egen miljövänlig produktion, försäljning och distribution av goda Ämpanadas, sydamerikanska empanadas/piroger. Helt utan tillsatser. Våra produkter tillverkas med högkvalitativa ingredienser. Vi eftersträvar att utveckla tillverkningsmetoder som ger arbetstillfällen för personer som mest behöver arbete.

Corporate Social Responsibility

CSR står för Corporate Social Responsibility. Företag och organisationer som tar ett CSR-ansvar i samhället jobbar med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det innebär att företag med sitt CSR-arbete, på frivillig grund, utöver vad rådande lagstiftning säger, integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin kärnverksamhet och i samverkan med sina intressenter.