Medlemsavgift

Medlemsavgift

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Nedan hittar ni medlemsavgifterna som betalas på årlig basis om inte annat anges.

 En av styrkorna i SVN är den heterogena uppsättningen av medlemsorganisationer som spänner över privat, offentlig och ideell sektor av olika storlekar. Detta innebär en unik möjlighet för medlemmarna att dra nytta av kunskap inom CSR och hållbarhetsområdet. 

SVN har den senaste åren fått många nya medlemmar, både från små och medelstora företag och stora organisationer. För att möta de olika medlemmarnas intressen har styrelsen beslutat att från och med 1 november 2012 differentiera serviceavgiften baserat på antal anställda enligt följande:

Serviceavgift

1-3 anställda: 3.000 SEK (exkl. moms)

4-10 anställda: 6.500 SEK (exkl. moms)

11-25 anställda: 9.000 SEK (exkl. moms)

26-100 anställda: 12.000 SEK (exkl. moms)

101 eller fler anställda: 19.000 SEK (exkl. moms)

Medlemsavgiften för alla medlemmar är 100kr (ej avdragsgill). Serviceavgiften som listas ovan är fullt ut avdragsgill och momspliktig.