Fler exempel från medlemmar genom åren…

Att förändras gör ont, det svider!

Det var så vi började vår diskussion om att arbeta med att förändra/ utveckla Social Venture Network. Det fick mig att fundera; är det verkligen så att förändring måste göra ont? Kan det inte vara lustfyllt?

Jag sökte lite i förändringslitteraturen och fick genast napp i boken ”Byt spår” skriven av bröderna Heath. I kapitlet ”Hitta ljuspunkterna” tar de åtskilliga exempel på att hitta hur förändringen är enklare att hitta färdriktningen på om man söker efter ljuspunkterna för det kan visa på en riktning när man försöker byta spår.

Alltså-

Varför skall vi göra en förändring? En personlig reflektion för att återknyta till motivationen att förändras. Detta för att samla energi inför det faktum att förändring någon form alltid även medför obehag.

En organisation behöver förändras. Förhoppningsvis sker utvecklingen under arbetets gång. Inga stora förändringsprojekt behövs om organisationen lever som en lärande organisation. Men ibland går hjulen lite snabbare och verksamheten har ett högt tempo. Då är det lätt att förlora fokus eller så händer inget och då är det också lätt att inte se utvecklingspotentialen i en organisation.

Då behövs förändring!

Vi började diskutera att mer bli en ”verkstad”. Det kan innebära många olika spår men vi fann ett spår som också kunde passa in i våra fokusfrågor och vara till nytta för våra medlemmar.

SVN går från prat till praktik!

På riktigt; SVN skapar plattformar där näringsliv och skola möts, så att fler unga kommer ut i praktik.

Vi vet att många av våra medlemmar tar emot praktikanter och har gjort det under en lång tid. Vad SVN vill tillsammans med skolan och näringslivet är, att skapa långsiktiga avtal om praktikplatser för eleverna.

Från näringslivets sida har praktiken sedan många år varit ett sätta att se och hitta den blivande kompetensen, ett sätt att få personer som man redan har erfarenhet av att efter skolslut söka sig till företaget. Men det har också funnits svårigheter. Alla elever, hur gärna de vill bli fordonsmekaniker eller butiksanställda, passar inte för det arbete de valt, och får på så sätt svårt att ta till sig praktiken. En del av praktikanterna har till och med svårt att förstå vad ett arbete kräver: att man ska komma i tid, vara aktiv och att delta i arbetslaget. Då blir det problem för och det tar tid. Tid som inte alltid finns i en hypereffektiv arbetsorganisation. Så i många fall anser sig företagen tvingade tacka nej till praktikanter för att det inte finns resurser till att avsätta någon som blir kontaktperson och handledare.

Det behövs alltså en ny metod eller en ny modell för att näringslivet ska våga erbjuda praktikplatser.

Idag, när alla företag är utsatta för knivskarp konkurrens så spelar CSR, det vill säga företagens sociala ansvar, stor roll. Kunder, upphandlare, finansiärer och samarbetspartners lägger stor vikt vid hur företagens sociala ansvar ser ut. Att miljöfrågan är en fråga som i många år varit en faktor som spelat stor roll vid upphandlingar och hos kunders förtroende är numera välkänt, till det läggs nu det sociala ansvaret.

Att ta emot praktikanter, så kallat arbetsplatslärande, är idag att ta socialt ansvar som företagen kan ta in i sin CSR- eller hållbarhetsstrategi. Det handlar om att näringslivet än mer aktivt bidrar till att skapa arbete för unga människor.

Varför är Social Venture Network med och driver denna fråga? Sedan 2010 har SVN arbetat med olika fokusfrågor. En har varit ”Hur skapar vi möjligheter för unga att komma in på arbetsmarknaden?” Det gäller ungdomar med ofullständig skolgång och bristande betyg, unga med funktionsnedsättningar och nyanlända. När SVN nu går från prat till praktik så tar vi ett stort kliv föra att realisera vad vi tidigare pratat om. Vi stödjer våra medlemmar med att ta emot praktikanter.

Vi gör det genom att tillsammans med byggföretag, fordon- och mekanikföretag, handel, restaurangverksamheter och gymnasieskolan utveckla modeller för hur samtal kan föras, avtal kan skrivas, erfarenheter tillvaratas och hur ersättningsmodeller kan utformas så att arbetet blir långsiktigt!

pia78x952

 

/Pia Jertfelt
Genralsekreterare Social Venture Network Sweden