Fler exempel från medlemmar genom åren…

Kökskoncernen Nobia i projekt kring hur uttjänt textil kan bli köksinredning

Detta inlägg är ett sammandrag med citat från en intervju (2018/09/27)beskrivande bildtext

med Amanda Jackson, hållbarhetschef för Nobia.

 

 

Vad är det för projekt Nobia jobbar med?

"I vår strävan att hitta nya hållbara materialval och driva hållbara innovationer har vi påbörjat ett projekt tillsammans med Swerea-IVF kring nya hållbara materialval med fokus på hur uttjänt textil kan återanvändas som framtida material i kök. Vi lever i en värld där vi inte kommer att sluta att konsumera textilier så då måste vi hitta nya sätt att använda uttjänt textil, varför detta projekt känna jättespännande!"

 

Varför är innovation kring hållbara materialval är en viktig fråga?

"Jag skulle säga att den frågan kan besvaras med tre ord; affärsnytta, miljönytta och kundnytta. Globalt ser vi en växande befolkning, en större andel medelklass och ökad ekonomisk aktivitet som förbrukar jordens resurser allt snabbare. Genom att sträva efter att hitta framtida material som kopplar ihop slutet och början på produkters livscykel kan tillgången på råmaterial bättre säkras, förbrukningen av jordens resurser dämpas och produktinnovationer som stärker kundernas ambitioner att bidra till en mer hållbar framtid utvecklas."

 

Hur jobbar ni med innovation och hållbarhet idag?

"Hållbarhet och innovation genomsyrar otroligt mycket av det vi gör. Köket är inte längre bara en plats för matlagning, utan en plats för stora delar av livet. Det ställer nya krav på kökets funktionalitet. Samtidigt är köket en plats med stor potential för att leva mer hållbart. Vi har därför arbetat fram ett nytt kökskoncept med fokus på cirkulär lösning, upcycling av material och lösningar för att möjliggöra en mer hållbar livsstil. Konceptet har utvecklats baserat på megatrender, konsumentinsikt samt livsstilstrender om värdet av tid, hållbarhet, hälsa och välbefinnande. Produkter från konceptet kommer finnas hos flera av våra varumärken."

 

Vad är nästa steg?

"Vi kommer fortsätta jobba med hållbara materialval. Det kan handla om allt från att öka andelen trä från certifierade källor och att titta på nya material till att se över hur eget avfall på bästa sätt kan minimeras och återanvändas. Parallellt arbetar vi med ett nytt hållbarhetsstyrkort för att utvärdera nya produkter utifrån olika hållbarhetsparametrar avseende material, leverantör och design. Stegen framåt är alltså många små, och så snabba vi kan. Jag tror vi behöver jobba med sektors överskridande inom hela samhället, en branschs avfall kan bli en annans råmaterial. Detta är en resa som bara börjat!"

Läs mer om Nobias hållbarhetsstrategi på deras hemsida.

 

Vill du vara med på vår blogg? 

Kontaka oss på info@svnsweden.se