Fler exempel från medlemmar genom åren…

SVNs julkalender 18 IOGT-NTO

ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN VIT JUL

En kampanj som särskilt uppmärksammas nu i jultider är Vit Jul, som har som mål att ge fler barn möjlighet att fira jul i sällskap med vuxna som lovat att inte dricka alkohol under juldagarna. 

Symbolen för IOGT-NTO-rörelsens kampanj Vit Jul är en pepparkaka som ska påminna oss om att julen är barnens högtid. I år firar Vit Jul 8 år och kampanjens vision är att alla barn har rätt till en Vit Jul.

IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Det sociala arbetet är ingen ny företeelse inom IOGT-NTO rörelsen. De sociala förhållandena i landet var en av anledningarna till att nykterhetsrörelsen bildades och blev en motvikt till den höga alkoholkonsumtionen.

Att IOGT-NTO kan erbjuda social samvaro i en helnykter miljö har blivit allt viktigare och är än idag ett stort stöd för den som försöker börja ett nytt liv.

IOGT-NTO:s sociala verksamhet kan kortfattat beskrivas som fyra viktiga delar i en kedja.

  • Alkoholrådgivning – en stödlinje för alla som har frågor om alkohol.
  • Behandlingshem – Dagöholm är ett behandlingshem som arbetar med drogfri behandling.
  • Kamratstöd – en nykter gemenskap för alla som behöver hitta nya sociala nätverk och meningsfull fritid.
  • Sociala företag – har som huvuduppgift att erbjuda arbetsplatsträning för dem som står långt från arbetsmarknaden.

TÄVLING! SVN välkomnar nya medlemmar som har ett intresse av att utveckla och dela med sig av sitt CSR-arbete: Den organisation som värvat flest nya medlemmar till SVN t.om. den 31 januari 2015, får en monterplats på Responsability day 2015! Kontakta Pia Jertfelt för detaljer.