Fler exempel från medlemmar genom åren…

SVNs julkalender 19 Sensus Skåne

SENSUS HAR MÖTESPLATSEN!

På vår önskelista för 2015 står det att vi får jobba vidare med de frågor vi tycker är viktigast, nämligen mänskliga rättigheter. Som en del i vårt arbete för de mänskliga fri och rättigheterna arbetar vi i projektform med olika grupper.

Det nyaste projektet vänder sig till romska kvinnor som genom olika insatser ska närma sig arbetsmarknaden på sina villkor, bli stärkta som samhällsmedborgare och själva få definiera sin framtid. Egenkraft och egenmakt är viktiga begrepp både för oss som studieförbund och för de människor vi möter i vår verksamhet.

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor

Mer om oss och vårt arbete finner du på http://www.sensus.se

 

TÄVLING! SVN välkomnar nya medlemmar som har ett intresse av att utveckla och dela med sig av sitt CSR-arbete: Den organisation som värvat flest nya medlemmar till SVN t.om. den 31 januari 2015, får en monterplats på Responsability day 2015! Kontakta Pia Jertfelt för detaljer.