Fler exempel från medlemmar genom åren…

SVNs julkalender 20 Unicum

Engagemanget är nyckeln!

Unicum sprider kunskap om Design för Alla men är även aktiva i en rad andra projekt för social innovation. Det är genom företagsnärverket ”Ett Bollnäs som växer” som man träffats och diskuterat frågor om hur man kan förbättra den sociala hållbarheten i Gävle-regionen. 

Något man märkt i nätverket är att företagen nu i större utsträckning vill bli bättre på CSR, det lönar sig och är efterfrågat! Ett sätt är att erbjuda praktikplatser, vilket var just vad ett kommunalt bostadsbolag i nätverket beslutade sig för att göra.

Men ingen bra praktik utan en engagerad handledare. Man lyckades få en man på bostadsbolaget att vänta med pensionen och jobba färre timmar men istället få ansvar som handledare till ett par ungdomar ungdomar, två killar som av olika anledningar haft det besvärligt och var i riskzonen för att så småningom hamna utanför samhället om inget gjordes. Mannen blev som en s.k. ”jobbpappa” åt ungdomarna.

Först handlade deras samarbete mycket om att ge råd, stöd och att sätta gränser. Framsteg belönades med förtroende och mer ansvar. Ungdomarna beskrev det som en enorm ”boost” för självförtroendet när de så småningom fick egna visitkort och stod med som medarbetare på hemsidan. En känsla av tillhörighet!

Jobbpappan” själv har blivit så inspirerad av detta att han nu arbetar för att fler ska våga och vilja ta sådana mindre initiativ som betyder otroligt mycket för individen men som också inspirerar många fler. Nu har det gått ett år och bostadsbolaget vill gärna anställa ungdomarna och ser över möjligheterna.

Även andra verksamheter i regionen inspireras av dessa positiva exempel: Riktiga berättelser med de ungdomar från vår region är de som verkligen berör och engagerar. Då känner man hur nära förändringen man kan komma. Att testa med praktiska verktyg som detta gör att vi ser praktiska lösningar och får oss att minnas hur mycket kapacitet människan har om den får rätt förutsättningar .

Unicum själva håller på med en förstudie och leder det till ett större projekt vill de väldigt gärna ta in praktikanter.

                                                                                                                                                                                                                                                              Anders Skogh,Unicum

TÄVLING! SVN välkomnar nya medlemmar som har ett intresse av att utveckla och dela med sig av sitt CSR-arbete: Den organisation som värvat flest nya medlemmar till SVN t.om. den 31 januari 2015, får en monterplats på Responsability day 2015! Kontakta Pia Jertfelt för detaljer.