Fler exempel från medlemmar genom åren…

SVNs julkalender 22 Ekobanken

Se bortom konventionella lösningar när det är motigt!

Att starta nya verksamheter kan vara spännande och roligt, men det kan också vara en lång väg kantad av hinder. Speciellt om det krävs en lagändring för att verksamheten ska kunna utvecklas. Ekobankens julhälsning är att inte tappa hoppet!

Ekobanken är en etisk bank som ger lån och krediter till verksamheter och företag som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde.

När Ekobanken skulle starta 1998 hade vi inte några rika ägare utan det var ungefär 1.000 medlemmar som hade skrapat ihop ca 10 miljoner kr. Vi var den första banken i Sverige som ville starta med hjälp av en dispens från kapitalkravet 5 miljoner euro, som man annars skulle ha för att starta en ny bank. (Vi startade med 1 miljon euro).

Dessutom var Ekobanken först med sitt koncept för att låna ut till hållbara verksamheter med transparent utlåning.

Vi var många som trodde på idén men egentligen var hela saken så oerhört ömtålig och ofärdig och så helt beroende av att det fanns vänner som stöttade banken genom att använda den.

Något som endast räckte till de nödvändigaste omkostnaderna och inte ens till att fullt avlöna de som slet för att få igång banken.

Det största hindret var lagen. Medlemsbanker reglerades med ett tillväxttak som inte kunde överstigas utan stora mängder kapital, vilket gjorde att Ekobanken hamnade i en rävsax.

Det var då de började uppvakta de politiska partierna och även Riksdagens Finansutskott. Till slut fick de med hjälp av den tidigare riksdagsmannen Pär Granstedt till en flerpartimotion om en lagändring. Motionen gick inte igenom men det blev ett beslut som sa, att lagen skulle ändras i en senare översyn och om någon bank hade problem i mellantiden så skulle Regeringen lösa problemet. Då fick de ett brev från Finansinspektionen där man ville ha en utvecklingsplan för deras växt – vilket innebar att nu kunde Ekobanken växa förbi gränsen.

När det brevet kom så förstod jag för första gången att det faktiskt fanns möjligheter att lyckas att etablera denna nya och annorlunda bank i Sverige! Det var för mig ett tecken på att vi hade ett ideellt stöd från samhället, att vi faktiskt på något sätt var önskade. Det var en häftig känsla!

Lagen som senare kom blev skriven exakt så som de formulerat den i motionen.

Om det kom massor av nya kunder när vi fick tillåtelse att växa? Jo, men det tog lång tid innan folk fattade att det faktiskt gick att använda banken, flera år faktiskt. Sedan dess har banken växt varje år och blivit omtyckt och stabil av tusentals kunder. Men det är en annan historia!

Annika Lauren, VD Ekobanken

 TÄVLING! SVN välkomnar nya medlemmar som har ett intresse av att utveckla och dela med sig av sitt CSR-arbete: Den organisation som värvat flest nya medlemmar till SVN t.om. den 31 januari 2015, får en monterplats på Responsability day 2015! Kontakta Pia Jertfelt för detaljer.