Fler exempel

SVNs julkalender 23 Esam

Att leva som man lär -och lär bättre!

Allt fler verksamheter och företag vill visa sitt hållbarhetsarbete utåt men arbetet inom organisationen är minst lika viktigt! Ska man få andra att förändras gäller det att vara ett gott föredöme och ta vara på erfarenheterna det ger. Esams konsulter utvecklar företag i en mer hållbar riktning men hur har de jobbat med sitt eget hållbarhetsarbete? Internt gick personalen in i ett djupgående värderingsarbete där de tillsammans i en längre workshop fick vrida och vända på betydelsen av de värdeladdade ord de använder i sitt arbete. ”Även om vi har samma värdeord behöver inte våra kulturbärande idéer vara de samma”. Syftet var att skapa en gemensam värdegrund där det viktigaste styrinstrumentet var den gemensamma nyttan. Esam gick även ett steg längre i utvärderingen av deras arbete, de skapade ett eget uppföljningsverktyg! I år är det fjärde året de utvärderar. I verktyget ingår även ett index, ”Happy Esam Index”, en värderingsmodell som är en sammanvägning av olika framgångsindikatorer. Här vägs planetnytta, konsultnytta, kundnytta och den ekonomiska nyttan ihop. Vad väger tyngst av dessa och hur stora delar vill man ha av vardera?

  Verktyget gör att vi kan se mer objektivt på vår verksamhet, dels blir vi självkritiska men vi ser också att vi gör en hel del   rätt! En av de viktigaste byggstenarna i den interna utvecklingen är att ta vara på vår kompetens internt, att dela med    sig av kunskap och engagemang ökar den kollektiva nyttan.

Angéla Ekman Nätt, VD Esam AB

 
 

TÄVLING! SVN välkomnar nya medlemmar som har ett intresse av att utveckla och dela med sig av sitt CSR-arbete: Den organisation som värvat flest nya medlemmar till SVN t.om. den 31 januari 2015, får en monterplats på Responsability day 2015! Kontakta Pia Jertfelt för detaljer.