Fler exempel från medlemmar genom åren…

”Vår tid kräver att vi strävar efter det som gör oss anständiga.”

Den har gått i nio månader för fulla salonger, pjäsen Ansvaret är vårt, en monolog med Robert Fux som Herbert Tingsten. Ansvaret är vårt handlar om Herbert Tingsten och hans kamp mot trångsynthet och politisk strömlinjeformning. Han går emot partilinjen i frågan om allmän tjänstepension – och blir av med jobbet. En fantastisk föreställning! Den väcker så många tankar. Det är bara att säga: GÅ OCH SE DEN!

Ansvaret är vårt, det låter både som en uppmaning och som ett hopp. Vi kan, med ansträngning och vilja, förändra samhällsutvecklingen, eftersom det är vårt ansvar, Ansvaret är vårt. Vi är begåvade med förmågan att förändra. Vi har kraft och kunskapen att vrida samhällsutvecklingen i en human riktning. Det gäller både som individ, organisation och företag. Har vi modet?

Det är vi som måste tända eldarna som leder oss framåt längs en väg som på alla sidor är omgärdad av historiens mörker.

Det säger Herbert Tingsten i Robert Fuxs tolkning.

I Sustainable Brand Index 2015, har man bett konsumenter svara på frågor om hur de tror att framtiden kommer gestalta sig om tio år. 43 % svarade att Sverige kommer vara ett sämre land att leva i. Det finns ett område som tydligt sticker ut: invandring och integration. Antingen är vi oroliga för en ökad invandring eller skrämda av en ökad främlingsfientlighet.

Vad är det ansvarsfulla, det anständiga att göra idag? Vad innebär det att möta mångfald?

Citatet högst upp är vad Herbert Tingsten säger i pjäsen. Jag vill säga att det gäller varje tid, då, nu och framgent. Slutsats: Ansvaret är vårt.

pia78x95          

 

/Pia Jertfelt
Generalsekreterare SVN