Nyheter

Boktips!

”Värderevolutionen – strategier för lönsamhet, aktieägarvärde och samhällsvärde” av Love Lönnroth

Love Lönnroth
Love Lönnroth

Företagandet går från den industriella ekonomin där miljö och människor exploateras för att skapa lönsamhet till nätverksekonomin där miljöansvar och socialt ansvar är en förutsättning för att skapa aktieägarvärde. Det är en värderevolution och den pågår just nu inom alla branscher. Boken Värderevolutionen – strategier för lönsamhet, aktieägarvärde och samhällsvärde är en vägvisare för företag som vill nå framgång i den nya hållbara nätverksekonomin. Syftet med boken är att hitta skärningspunkten mellan hållbarhetsarbete, lönsamhet och bolagsvärde för att hjälpa företagsledningen att motivera strategiska satsningar på företagets hållbarhetsarbete.

Love Lönnroth är managementkonsult CMC och arbetar med hållbar affärsutveckling sedan 20 år. Han är ansvarig för området Strategi och kommunikation inom Goodpoint, medlemsföretag i SVN.
Boken kan köpas direkt från Goodpoint för 200 kr + moms och porto. Beställning görs på info@goodpoint.se. Den kan också köpas som e-bok i bokhandeln, t ex via Adlibris eller Bokus.

Den 21 januari inleder Love ett frukostmöte hos SVN, Se mer på SVN kalendarium!