Kalender

Social Responsibility Day

Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm, 27 October, 2016 08:00 - 16:30

SVN:s medlem Aktuell Hållbarhet bjuder in till årets upplaga av Social Responsibility Day. SVN är med i programmet och berättar bland annat om projektet Plats för lärande. Alla medlemmar får dessutom en SVN-rabatt på avgiften.

Nu växer förväntningarna på vad näringslivet ska leverera. De nya FN-målen kring hållbarhet kan inte nås utan företagens medverkan. I många länder pågår en hård debatt om företagens skatteplanering, liksom om ansvaret för korruption och sociala missförhållanden hos leverantörer. Dessutom finns krav på att företagen ska bidra till mångfald och jämställdhet.

Konferensen Social Responsibility Day 2016 hjälper dig att praktiskt och strategiskt hantera socialt ansvar som ett led i hållbarhetsarbetet. Du får värdefull omvärldsbevakning och lyssna på ledande experter och beslutsfattare som analyserar socialt ansvar i praktiken.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med socialt ansvar som hållbarhetschef/ansvarig, inom HR eller kommunikation, som konsult/expert eller som beslutsfattare inom företag samt offentlig sektor.

Läs mer här 

SVN-rabattkod för medlemmar kommer snart.