Kalender

Almedalen Dag 1

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "SAL D-24" , 1 July, 2019 09:00 - 17:55

09.00-09.45: SDG-mål nr 17, partnerskap: Hur engagerar vi den privata sektorn för att få inkludering på riktigt ?
Stora visioner och kraftfullt agerande. 70% av all blindhet i världen kan botas. Fattiga människor med synnedsättning och andra Sightsavers logofunktionsnedsättningar drabbas hårdast av utanförskap och diskriminering. Hälsa är en mänsklig rättighet. Hur och vem betalar? Vem bryr sig? Vad kan du och din organisation göra?
 
 

10.00-10.45: Hur säkerställer du en inkluderande, hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö med breddad rekrytering?
Kända framgångsfaktorer för lönsamma organisationer är en långsiktigt hållbar, hälsofrämjande och inkluderande arbetsmiljö. Vad krävs för att företag och organisationer ska leva sina värderingar och samtidigt skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö som leder till effektivitet och lönsamhet?11.00-11.45
: Fallolyckor kostar miljarder årligen. Hur tar vi ansvar för att förebygga olyckorna? Vem betalar?

Det finns vetenskapligt belagt att fallolyckorna i Sverige som kostar samhället 25 miljarder årligen till stor del skulle kunna förbyggas med bland annat träning och fallteknik. Vem skall träna våra barn, unga och äldre och hur? Vem skall betala det förebyggande arbetet?
  
 

12.00-12.45: Visioner och strategier för hållbar digitalisering, håller de måtten? Vems är ansvaret? Är alla med?
Hållbar digitalisering. Vilka definitioner finns för detta begrepp? Både hållbarhet och digitalisering är begrepp som används i nästa alla framtidsvisioner för hållbara samhällen och organisationer. Men vad bör detta begrepp egentligen inbegripa? Vilka grupper riskerar ett digitalt utanförskap?
 
 
13.00-13.45: Hur arbetar vi för att utveckla tillit och medkänsla i samhället?
Strömningarna i samhället går mot bristande tillit och krav på ökad kontroll. Hur främjar vi en annan typ av ledarskap, från kontrollerande till möjliggörande för ökad tillit och medkänsla i samhället? Hur får värdegrund, ledarskap och medledarskap en mer framskjuten roll?
 
  
15.00-15.45: Vem har egentligen råd att investera i Bergsjön?
För att skapa en långsiktig och hållbar utveckling i Bergsjön behövs både fler boende och ett mer blandat bostadsbestånd. Hur ska det kunna ske när boende inte får lån till ny bostad och när exploatörers investeringar inte motsvarar marknadsvärdet? Vem har då råd att investera i Bergsjön?
 
  

16.00-16.45: Vem tar ansvar för att "Svensson" rör på sig på rätt sätt för att främja hälsan?
En hållbar utveckling förutsätter en frisk befolkning som håller för de påfrestningar de utsätts för. En av de viktigaste faktorerna för folkhälsa är fysisk aktivitet. Vem har ansvaret för att befolkningen rör på sig och tränar på rätt sätt i rätt ålder och i enlighet med deras fysiska status?
 
 
17.05-17.55: Vilka nätverk finns och vilken roll kan de spela för att skapa samverkan för att nå agenda 2030?
Idag konsumerar Sverige resurser som om vi hade 4 jordklot. Olika aktörer arbetar intensivt inom sitt intresse- och inflytandeområde med planer för att snabba på omställningen till en hållbar värld och en cirkulär ekonomi. Nya och gamla nätverk bildas. Men hur ska nätverken nätverka med varandra?