Kalender

Almedalen Dag 2

B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "SAL B-24" , 2 July, 2019 11:00 - 16:45

11.00-11.45: Kan vi verkligen kombinera tillväxt och hållbarhet?
Går det verkligen att kombinera tillväxt och hållbarhet och hur ska de svenska företag som redan växer snabbt kunna fortsätta göra det på ett hållbart sätt? Hållbarhet kan både ge nya möjligheter men också skapa ”disruption” och utmana gamla affärsmodeller. Hur ska företag och 
samhälle agera?


 

12.00-12.45: Kan brädspel utmana våra värderingar och främja en hållbar arbetsmiljö med ökad arbetsglädje?
Vi vet att en inkluderande kultur med en förankrad värdegrund hos medarbetarna är en framgångsfaktor för en god arbetsmiljö. Ett verktyg är att mäta kultur och värderingar genom att diskutera och förankra frågor som handlar om arbetsmiljö, trivsel, arbetsglädje med hjälp av ett värdegrundsspel.


 

13.00-13.45: Lagkrav på klimatdeklarerade byggnader. Hur påverkar det hela värdekedjan i byggbranschen?
I seminariet diskuteras syftet med Boverkets lagförslag och vad det innebär för byggbranschens aktörer. Vad kan upphandlare göra för att inkludera klimataspekterna vid upphandlingar ? Hur kan man till exempel åstadkomma klimatneutralitet i livscykel A1 till A5 för golvmaterial och golvinstallation? Klimatdeklarationer i byggbranschen är ett första steg för att synliggöra byggnaders klimatpåverkan för att sedan uppnå regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige 2045. Är detta möjligt eller behöver vi öka takten?


 

16.00-16.45: Hur känslan kan skada miljön 

Vad händer när politiker fattar beslut utifrån en känsla, antingen den egna eller vad man tror väljarna föredrar, istället för att se till forskningsbelagda fakta? Vilka lösningar går vi miste om? Vilka konsekvenser kan det få? Gummigranulat respektive kork. Plastpåsar respektive bomullskassar.