Kalender

Almedalen Dag 4

Gotlands museum, Strandgatan 14, "Aktuell Hållbarhets Arena, Gotlands Museum", 4 July, 2019 13:00 - 17:45

13.00-13.45: Kan vi verkligen kombinera tillväxt och hållbarhet?
Hur redo är byggbranschen för klimatdeklarationer? Vad innebär lagförslaget om att nyproducerade byggnader ska klimatdeklareras redan 2021? Resultatet från en färsk Demoskopundersökning visar dock att upphandlare inte beaktar klimatfrågan vid upphandlingar. Hur redo är byggbranschen?

 
14.00-14.45: Vilken påverkan har Fairtrade-certifierad klimatkompensation lokalt och globalt?
Ta del av erfarenheter från det första telekombolaget i världen som arbetar med en egen reduktionsplan för att få klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard. Vi berättar även om det biogasprojekt i Indien som genererar utsläppskrediterna.

 

15.00-15.45: Är det rätt att bygga i trä?
Allt fler kommuner tar fram träbyggnadsstrategier för att bygga med en mindre klimatpåverkan. Men hur vet man att det är rätt väg att gå och hur kan man mäta att dessa träbyggnader verkligen ger en mindre klimatpåverkan jämfört med andra material? Är trä rätt väg mot ett mer hållbart samhälle?


16.00-16.45: Medborgarengagemang för klimatneutrala städer - hur kan vi lätta på klimattrycket?
Kan digitala plattformar för mer klimatsmarta vardagspraktiker bidra till en mer hållbar Almedalsvecka? Besökare under veckan ska transportera sig, få boende och en praktisk vardag. Miljö- och klimatbelastningen ökar påtagligt med massor av människor på en liten plats.

 

17.00-17.45: Klimatpositiv, hur då?
Om vi skall nå det globala klimatmålet på 1,5 grader står det klart att tiden är för knapp för att endast reducera utsläpp över tid. Vi måste se till att fånga den koldioxid som släppts ut genom att binda mer än vad vi släpper ut. Vilken roll kan klimatkompensation spela i denna strategi?