Kalender

Hur blir du långsiktigt hållbar som chef ?

Lilla Nygatan 13, Gamla stan i Stockholm, 12 October, 2018 08:00 - 10:00

Nu kör vi favorit i repris på seminariet som väckte stort intresse i Almedalen: Hur blir du långsiktigt hållbar som chef och vilken roll kan HR spela? Vår medlem Helhetskommunikation bjuder in till ett frukostseminarium som kommer att innehålla mycket samspel med publiken.

Seminariet blev fullsatt och kom även på 10:e plats som mest trendande seminarium inom hållbarhet i Almedalen i år.  

Dag: fredag 12 oktober

Tid: Frukost 8.00-8.30 Seminarium 8.30-10.00

Plats: Lilla Nygatan 13, Gamla Stan

Anmäl dig HÄR

no-show-avgift 250:- 

Helhetskommunikation arbetar med att utveckla individer, grupper och organisationer och har kompetens och verktyg för att mäta, förstå och utveckla välbefinnande hos chefer. 

Fullsatta lokaler på Campus Gotland i somras.

- Vi skapar värdegemenskap, hållbarhet och framgång som involverar medarbetare, ledning, kunder och andra intressenter, säger Patrik Andersson, vd och ledarskapskonsult, Helhetskommunikation. Med hjälp av varandra kan vi se nuläget samt eventuell problembild, stötta med rätt åtgärder och följa utveckling av motivation, energi, hälsa, trivsel och arbetsmiljö för individ och grupp.  

Dagens arbetsliv kan vara allt från styrt till gränslöst. Vi ställs inför nya utmaningar som

digitalisering och flexibel tid och plats när vi arbetar. Fokus för seminariet är utifrån arbetsmiljöföreskriften om "Organisatorisk och social arbetsmiljö" som har funnits i två år och de stora krav som ställs på chefer att arbeta förebyggande för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det kommer hela tiden rapporter om att chefer också är en riskgrupp för arbetsrelaterad ohälsa. Hur kan vi säkerställa att chefer blir

Patrik Andersson, Helen Almroth, Karin Strömqvist Bååthe, Greta Högberg i Almedalen 2018

långsiktigt hållbara?

Chefsrollen är komplex med krav både på att vara innovativ och utveckla till att vara operativ. Komplexiteten kan bidra till stress och psykisk ohälsa. Vilket stöd kan chefen få för att utveckla sitt personliga ledarskap och därmed vara långsiktigt hållbar? Spelar HR alltid på samma plan som chefen? Lyssna till strategier, exempel och verktyg för hållbara chefer med utgångspunkt från forskning. Hur kan chefen få det stöd hen behöver som ger mest affärsnytta som gynnar företaget/organisationen?


Medverkande:
• Patrik Andersson, vd och ledarskapskonsult, Helhetskommunikation
• Greta Högberg, seniorkonsult HR och arbetsmiljöcoach, Helhetskommunikation
• Helen Almroth, expert HR, arbetsmiljö och hälsa, Lång chefserfarenhet från olika branscher samt fackliga uppdrag
• Jennifer Jansson, country manager, Worklife Barometer
• Karin Strömqvist Bååthe, moderator, Social Venture Network (SVN)

Hjärtligt välkomna!