Kalender

Bilen, Biffen, Bostaden och Beteendet – Hur gör man Klimaträtt?

SABO, Drottninggatan 29, Stockholm, 26 April, 2016 08:30 - 10:00

Hur gick det när en hel fastighet i Uppsala skulle involveras i ett projekt som skulle minska deras klimatavtryck? Välkomna på ett seminarium som presenterar resultaten och erfarenheterna av Klimaträtt, där vi också diskuterar vad som krävs för att gå vidare i större skala!

I mars 2015 bjöds de boende i hyreshuset Frodeparken in till att under ett halvår få kunskap, inspiration och praktiska verktyg för att minska sitt personliga klimatavtryck. 

Jag tror jag låg på 12,7 ton när vi flyttade in. Nu ligger jag mellan ett och två ton i genomsnitt.

- Katarina om sitt klimatatvtryck, en av Frodeparkens Klimaträtt-deltagare.

Målet med projektet Klimaträtt, var att se om företag på kommersiella villkor kan hjälpa sina kunder att minska sin klimatpåverkan utan att de upplever uppoffringar och merkostnader. Vi vet att många konsumenter idag vill leva mer klimatriktigt om de bara visste hur. I det finns en stor möjlighet både för klimatet och för de företag som väljer att anstränga sig för att möta den efterfrågan!

Under seminariet får vi bland annat svar på:

  • Vad finns det för utmaningar för att genomföra detta i större skala i framtiden?
  • Hur upplevde deltagarna i projektet omställningen?
  • Hur ändrar man beteendet för att välja klimatsmarta lösningar i vardagen?

När: Tisdagen den 26/4, kl 8.30-10.00 (frukost från 8.00)klimatratt_fyra_b_kortare
Var: SABO’s lokaler, Drottninggatan 29, Stockholm
Anmälan: Senast den 22/4, HÄR
Pris: SVN- och SABO-medlemmar gratis, övriga 299kr (inkl. moms)

Medverkande:
Representanter från projektets initiativtagare: ICA och Uppsalahem. Möt även SVN Sweden, Beteendelabbet och Gröna Bilister som verkar för omställningen till hållbar mobilitet.

 

Välkomna!