Kalender

Den hållbara värderingsresan

Lilla Nygatan 13, Gamla Stan (SVNs lokaler), 18 April, 2017 13:00 - 15:00

Från omedvetet ohållbar till omedvetet hållbar

Ordet hållbarhet kommuniceras dagligen i olika sammanhang, men vad innebär det egentligen?

Enligt Values Academys definition av hållbart Värdedrivet Ledarskap utgår det hållbara ledarskapet från individen. En organisation kan inte agera hållbart om inte individerna i den gör det.

Anders Welin, fristående skribent och föreläsare, och Patrik Andersson, ordförande i Values Academy och organisationskonsult specialiserad på värderingsdriven verksamhetsutveckling, hjälper dig att lägga grunden för den hållbara värderingsresan ur ett individ- och organisationsperspektiv. Välkommen till ett seminarium som:

  • Besvarar frågan, vad är hållbarhet?
  • Orienterar om utmaningarna mänskligheten står inför
  • Beskriver vad det innebär för individer och organisationer
  • Ger exempel på hur du som individ kan påverka utvecklingen
  • Belyser värderingars och kärnvärdens betydelse för hållbar utveckling

Du får även möjlighet att diskutera och reflektera över hållbarhetsutmaningarna

Anmälan till seminariet görs till patrik.andersson@valuesacademy.se senast den 11 april