Kalender

Värdefull lunch med John Steinberg

Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, Stockholm (SVN Sweden), 23 October, 2017 11:30 - 13:00

Tillsammans med vår medlem Values Academy hälsar dig välkommen till Värdefull lunch 23 oktober 2017. Ett samtal med John Steinberg, författare till snart 50 böcker inom beteendevetenskap och är fil dr i pedagogik.

Principer för seminariesamtal "Värdefull lunch":

  1. informalitet, dvs. inga styrande regler för samtalet
  2. öppenhet, dvs. att det är ok att ha fel i samtalet
  3. samarbete, dvs. att ingen ska känna sig som vinnare eller förlorare i samtalet Values Academy

Deltagande sker till självkostnad där lunchen betalas av var och en. Varmt välkommen att delta!

Tid: Måndagen den 23 oktober kl.11.30 till kl.13.00

Plats: SVN (Social Venture Network), Lilla Nygatan 13. Stockholm

Values Academy bjuder in till värdefull lunch på en rad olika platser i landet. Alla är välkomna att delta, medlemmar som icke medlemmar. Obligatorisk anmälan (helst senast 2017-10-16) till Thomas.Ekbom@valuesacademy.se

Mycket varmt välkommen!

 

Om Values Academy

Values Academy är en ideell förening och ett forum för information, kunskap och samtal kring utveckling av värderingsdrivna människor, organisationer och ett värdedrivet humant och hållbart samhälle. Du hittar mer information om Values Academy på valuesacademy.se