Kalender

Fokus på klimatarbete

Digitalt via Zoom, 18 February, 2021 10:00 - 11:30

Att arbeta med klimatförbättrande åtgärder är något som nog alla har funderat kring, men inte alla tagit steget att utföra. Så hur börjar man för att undersöka sitt klimatavtryck? Hur väljs fokus? Samt, hur kan man vidareutveckla sitt klimatarbete? CSR Skåne bjuder in till träff där dessa aspekter diskuteras.

Talare är Elisabet Stadler, miljöchef, PEAB, Anders Ejlertsson,projektledare IVL, Svenska Miljöinstitutet, Maja Johansson, Miljö- och klimatstrateg, Parkering Malmö.

Läs mer och anmäl dig här