Kalender

FOU-dagen i Gävle

Gävle konserthus, 16 October, 2018 09:00 - 16:00

AFA försäkring arrangerar en dag om Forskning och Utveckling av den fysiska arbetsmiljön. Fokus är på kontorsmiljöns betydelse, vikten av variation, hur man kan undvika fallolyckor samt beteendeförändringar för en god arbetsmiljö.  Dagen innehåller bl a den senaste forskningen inom området och workshops

SVN:s medlemmar Svensk Judo och Helhetskommunikation medverkar genom föreläsning om samarbetsprojektet mellan AFA och Svensk Judo samt även visa övningar med fallteknik.