Kalender

Planetnytta, nästa nivå i hållbarhetsarbetet

U&We, Stora Nygatan 45, 18 February, 2016 08:30 - 10:00

Att sträva mot hållbarhet, betyder inte det egentligen att bli mindre dålig? I så fall anser vi att det inte räcker som vision, eftersom det fortfarande innebär att förbruka ändliga resurser, generera utsläpp och utarma ekosystem.

Vi vill utmana företag att ge i stället för att ta. Återställa i stället för att föröda. Att verksamheten är positiv för planeten och inte negativ. Det är vad vi menar med Planetnytta. Att vara planetnyttig är den målbild företag måste ha i det långa loppet, om man ska förtjäna kundernas och intressenternas respekt.

SVN Sweden, Albaeco och U&We anordnar tillsammans detta banbrytande frukostseminarium.

 
  • När: 18 februari kl 08.30 – 10.00 (frukost från 08.00)
  • Var: U&We, Stora Nygatan 45
  • Pris: SVN-medlemmar gratis, övriga 299kr (inkl. moms)
  • Anmälan: HÄR senast den 12 februari
  • Frågor: info(at)svnsweden.se
_glodlampa_planetnytta
Bild: mattwalker69 https://www.flickr.com/photos/88786104@N08/8800589580/

Innehåll

 Vi introducerar begreppet Planetnytta och definierar vad det innebär. En sak kan vi avslöja redan nu: Det går inte att bli planetnyttig genom att ta i hårdare med ”business as usual”. Djupgående förändringar av affärsmodeller kommer att behövas om nettoeffekten av verksamheten ska bli positiv.

Som sammanhang för Planetnytta använder vi Planetary Boundaries, planetens miljömässiga och sociala begränsningar, som tagits fram Stockholm Resilience Centre.

Vi beskriver en fyrstegsmodell för hur företag kan utvecklas internt och externt mot visionen Planetnytta som vi kallar Bortom Lagom-modellen. I den ingår cirkulär ekonomi, cradle to cradle, fossilsnåla produkter, dematerialisering, lean som alla är värdefulla verktyg och metoder på vägen mot Planetnytta.

Exempel på vad företag kan göra i sin och egen verksamhet och i sin värdekedja. Diskussion utifrån deltagarnas frågor och egna situationer.

 

Medverkande

Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare SVN Sweden, Håkan Emilsson och Göran Wiklund, konsulter hos U&We. Lousie Hård af Segerstad, konsult hos Albaeco