Kalender

Hållbarhet från grunden – Klimatdeklarationer i praktiken

Kaminsky Arkitektur i Göteborg och via länk!, 17 November, 2021 16:00 - 18:00

Lagen om klimatdeklaration för nya byggnader träder i kraft den 1 januari 2022. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet men hur fungerar det, vad innebär det i praktiken och hur kommer det påverka byggnadernas gestaltning?

Välkommen på vårt seminarium med Kaminsky Arkitektur och lyssna till Joakim Kaminsky, Kristina Einarsson från Boverket och andra representanter i branschen. Seminariet är del av Hållbarhetsveckan Act Sustainable 2021 och vi sänder live från Kaminsky Arkitektur i Göteborg där du kan delta på plats eller via länk.

Anmälan via: Jag vill delta!

Välkommen!

Kaminsky Arkitektur och Social Venture Network Sweden