Kalender

En ny berättelse – en process för liv och arbetsliv i transformation med GNH

Lilla Nygatan 13, Stockholm eller via Zoom, 9 November, 2020 08:30 - 10:30

Världen förändrades våren 2020. Samtliga slungades in i en ny verklighet, en verklighet där vi behöver skapa en ny berättelse om vilka vi är och vill vara som individer och samhälle. Den gamla berättelsen, baserad på konkurrens, konsumtion och tillväxt utöver jordens kapacitet, är verkligen på väg att dö. Vår nya berättelse handlar om ekologisk, social och existentiell läkning - och om välbefinnande. Under åren har SVN, Social Venture Network, samverkat med många organisationer, inte minst kring de globala målen för hållbar utveckling. I pandemins spår erbjuds nu en fördjupande process tillsammans med GNH Sweden. GNH står i vår mening för Global Naturlig Harmoni och innebär forskning, arbetssätt och metoder för balanserad hållbarhet och välbefinnande, som stärker vår nya berättelse. Steg för steg vill vi belysa hur de globala målen hänger ihop och hur de kan tillämpas på alla nivåer samt hur individer, företag/organisationer och hela samhällen kan leva och verka hållbart. Så väver vi den nya berättelsen, tillsammans.

Anna Rosengren, senior etikkonsult och grundare av GNH Sweden samt Jani Saarisivu, CEO för GNH Leadership, berättar om processen och hur du och dina sammanhang kan vara en del av den. Processen kommer att innebära ett ramverk baserat på forskning, metoder och inspiration.

Introduktionen kommer att inkludera:

  • En ny berättelse, vad kan det innebära?
  • Forskning och metoder för djupgående förändring
  • Nästa steg om du vill fortsätta

 

Anmäl dig här