Kalender

Hur kan vi styra mot hållbarhet?

Lindholmen Science Park samt via Zoom, 30 November, 2020 15:00 - 17:00

Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem, Chalmers tekniska högskola, är projektledare för en studie som bl a pekar på att det finns risk att företagen ”grönmålar” genom att fokusera på mål där de redan presterar bra. Filip kommer berättar om studien, de resultat som man kommit fram till samt hur man kan styra mot hållbarhet. Det kommer också att finnas möjlighet till nätverkande och att utbyta erfarenheter med andra hållbarhetsintresserade.

Välkommen!

 

Anmäl dig här