Kalender

Hur mottas och hanteras hållbarhetskrav av byggbranschens aktörer?

Almedalen lokal D24 på universitetet, Kaserngatan 1. Även digital livestreaming., 28 June, 2023 13:00 - 13:45

Att ställa hållbarhetskrav, t ex klimatberäkningar eller ISO-certifiering, i upphandlingar och avtal blir allt vanligare i byggbranschen. Ser kravställare - och mottagare - konkurrensfördelar med hållbarhetskrav? Vilka effekter uppstår när hållbarhetskrav ställs? Hur fungerar uppföljningen?

One-to-one-samtal där gästerna speglar stora delar av värdekedjan i byggbranschen med exempel på resultat av att ställa hållbarhetskrav och sina erfarenheter och utmaningar. Fastighetsbolag berättar om de krav som företaget ställer samt hur uppföljningen sker. Byggentreprenörer beskriver vilka krav som ställs på dem och hur de säkerställer att kraven efterlevs även av deras underentreprenörer. Bransch- och arbetsgivarorganisation, hur kommer den uppgraderade färdplanen att hjälpa kravställare? Finns förslag på krav att ställa? Och hur görs uppföljningen? Leverantör av byggkemi, vilken typ av krav vill de att deras kunder ska ställa på dom? Leverantör av golvmaterial, hur ser efterfrågan ut på EPD’er? Exempel på faktiska hållbarhetskrav från kunder. Installationsföretag, vilka hållbarhetskrav ställs på golventreprenörer? Exempel från verkligheten och klimateffekterna. Medverkande: Lisa Jackson, Moderator/Hållbarhetsansvarig och Lars-Åke Lidén, VD, Golvkedjan AB m fl.

Värd: Golvkedjan

 

Medverkande:

Lisa Jackson, Hållbarhetsansvarig, Golvkedjan AB

Lars-Åke Lidén, Vd, Golvkedjan AB

Johan Björling, Manager Sustainability, Forbo Flooring AB

Peter Örn, Försäljningschef, Weber

Åsa Lindell, Nationell Projektledare Klimat, Byggföretagen

Golvkedjan logo


 

Välkommen till Social Venture Networks hållbarhetsaren på Almedalsveckan 2023!
Våra seminarier genomförs i lokal "D24" i D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, intill Almedalsparken. De livestreamas för dig som vill hänga med på distans, och spelas även in så att du kan ta del av dem senare.

Varje dag den 27/6 - 30/6 startar vi seminarierna kl 09.00. Och varje eftermiddag kl 17.00 serveras årets alkoholfria Almedalsdrink i lokal D23, mitt emot semiariearenan.

Läs mer här på Almedalsveckans officiella webb om alla SVN:s Almedalsevents.