Kalender

Hur olönsam är en oförändrad klimatpolitik?

Stockholm, Riksdagens konferenssal Munkbron 17, 8 tr, 5 December, 2016 15:00 - 17:00

Välkommen till en seminarieeftermiddag med bl a Åsa Romson, Eva Alfredsson och Svante Axelsson där vi diskuterar riskerna med att företagen, samhället och organisationerna inte accelererar sin klimatomställning tillräckligt snabbt.

Seminariet tar sin avstamp i rapporten ”Klimatpolitik under osäkerhet” beställd av Miljömålsberedningen, författare Eva Alfredsson, Tillväxtanalys och KTH och Mikael Karlsson KTH. 

De frågor vi vill belysa i seminariet är:

  • Vad kostar det att inte ta beslut?
  • Att vända på begreppen. Har vi råd att prioritera bort kostnader? 
  • Vad behöver företagen för att bibehålla lönsamhet? 

Rapporten finns sammanfattad i en debattartikel i DN den 2 juni 2016

 ”Passivitet mycket dyrare än effektiva klimatåtgärder”

HUR OLÖNSAM ÄR EN OFÖRÄNDRAD KLIMATPOLITIK?

Moderator: Mats Wallin, styrelseledamot SVN Sweden

Paneldeltagare och innehåll:

  • Eva Alfredsson, analytiker och forskare Tillväxtverket. Summerar rapporten "Klimatpolitik under osäkerhet"
  • Åsa Romson, riksdagsledamot (MP) och tidigare klimat- och miljöminister. Om klimatpolitikens målstyrning och varför företag inte ska vänta med sina klimatåtgärder tills nya styrmedel är klara.
  • Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Kan samhället, företagen och organisationerna accelerera arbetet för att nå ett fossilfritt Sverige?
  • Åsa Stenborg, rådgivare & debattör, initiativtagare till CSR POD. Varför lyckas vissa företag bättre än andra i sin klimatomställning och vad är politikernas roll?
Åsa Romson
Åsa Romson
Svante Axelsson
Svante Axelsson
Eva Alfredsson
Eva Alfredsson
Åsa Stenborg
Åsa Stenborg
Mats Wallin
Mats Wallin

 

 

 

 

 

OBS! begränsat antal platser: 45 stycken.

Vi inleder med fika och mingel. Seminariet arrangeras av SVN i samverkan med KTH och Tillväxtanalys.

Fritt inträde.

Anmäl dig HÄR

 

Om SVN:

Social Venture Network (SVN) är ett internationellt nätverk som arbetar för hållbarhet i affärer och verksamheter. I Sverige består nätverket av ett 70-tal medlemmar som är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.