Kalender

Judoinspirerat träningsprogram kan förebygga fallolyckor och minska fallskador på jobbet

Webbinarium, 18 September, 2020 09:00 - 10:00

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige. AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet har genom ett gemensamt projekt satsat på att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv. Ny forskning från Högskolan Dalarna visar att risken för fallolyckor och fallskador kan förebyggas och minskas genom det framtagna träningsprogrammet, Judo4Balance, som används i projektet.

Fallolyckor är ett av samhällets största folkhälsoproblem och kostar samhället miljarder kronor årligen och varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid i Sverige, enligt statistik från AFA Försäkring.

Anna Weigelt, chef på AFA Försäkrings analysavdelning, inleder seminariet med en presentation av AFA Försäkrings fallstatistik.

Därefter presenterar Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi på Högskolan Dalarna, en ny forskningsstudie som publicerats i Preventive Medicine Reports, om hur fallpreventiva träningsprogram på arbetsplatser kan förebygga fallolyckor och minska risken för fallskador.

Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet, berättar mer om hur projektet och programmet praktiskt går till på arbetsplatser och hur deltagarna upplever effekterna av träningen.

Studien är finansierad av AFA Försäkring, som genom det innovativa samverkansprojektet ”Fallkompetens i arbetslivet” med Svenska Judoförbundet vill förebygga fallolyckor på svenska arbetsplatser inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.”

Anmäl dig här

En länk till webbinariet kommer att skickas dagen innan sändning till dig som är anmäld.
Dokumentation från webbinariet publiceras i efterhand på AFAs webbplats