Kalender

Kl 13.00: Är stressade hjärnor det största klimathotet?

Almedalen lokal D24 på universitetet, Kaserngatan 1. Även digital livestreaming, 7 July, 2022 13:00 - 13:45

Stora förändringar krävs av mänskligheten för att kommande generationer ska kunna leva vidare på vår vackra planet. Både när det gäller att finna nya hållbara energikällor eller välja vilken mat du ska äta är den mänskliga hjärnans förmåga att fatta medvetna och långsiktigt hållbara beslut avgörande.

Oavsett vilka val som ska göras är den mänskliga hjärnans förmåga att fatta medvetna och långsiktigt hållbara beslut helt avgörande. En förmåga som helt saknas vid stress. Stress har av WHO benämnts "21st Century Health Epidemic" och samtidigt står vi inför det faktum att vi måste göra de största förändringarna någonsin. Detta är en ekvation som inte går ihop. För en hållbara planet behövs skarpa hjärnor och hållbara människor. Människor som mår bra. Därför behöver människans mående inkluderas i allt hållbarhetsarbete. Hur kan jag och du, skola, företag och samhälle skapa förutsättningar för människor att må bra utifrån vetskapen om vad hjärnan behöver för att på bästa sätt kunna bidra till en hållbar värld?

 

Medverkande:

Johanna, Palmqvist, Beteendevetare, hälsostrateg och vVD Sustain Change

Mer info om seminariet på Almedalens webb här


 

Se seminariet på youtube här!

 


sustainchane-logo

Välkommen till Social Venture Networks hybrida Almedalsvecka 2022!

Våra seminarier genomförs i lokal "D24" i D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, intill Almedalsparken. De livestreamas för dig som vill hänga med på distans, och spelas in så att du kan ta del av dem senare. 

Varje dag den 4-7 juli har vi uppstart kl 08.30 inför dagen. Och varje eftermiddag kl 17.00 serveras årets alkoholfria Almedalsdrink utanför vår lokal D24!

Läs mer här på Almedalsveckans officiella webb om alla SVN:s Almedalsevents.