Kalender

Kl 14.00: Handen på hjärtat skulle du anställa en döv medarbetare?

Almedalen lokal D24 på universitetet, Kaserngatan 1. Även digital livestreaming, 7 July, 2022 14:00 - 15:00

Arrangörer: Iris Hadar och Social Venture Network

Tolktjänsten är en samhällsservice för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Det är idag oklart hur man kan tillgodose behoven av tecken-språkstolk i arbetslivet för döva/hörselskadade, där arbetsgivaren står för stora delar av kostnaden. Vilka kostnader täcker det statliga bidraget?

Det finns oklarheter runt vilka kostnader det statliga bidraget för tolktjänst till regionerna är avsett att täcka. 2020 lämnade regeringens särskilda utredare en ”Handlingsplan för långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva”, men vad har egentligen hänt sen dess? Och hur kan vi skapa ett hållbart arbetsliv för våra döva/hörselskadade medarbetare? Att ha en döv medarbetare medför höga teckenspråkskostnader för arbetsgivaren. Vad kostar det egentligen? Kan man få bidrag för kostnaderna? Kan döva medarbetare drabbas av minoritets-stress? Emelie Frost är döv och arbetar på Iris Hadar, hon berättar om kostnadsansvar för teckenspråkstjänster och ställer sig samtidigt frågan, hur ska jag som döv kunna göra karriär om jag kostar 2-3 gånger mer än mina medarbetare. Claus Forum, VD på Iris Hadar beskriver kostnadsutmaningen i att kunna erbjuda sina döva medarbetare möjligheter att göra karriär inom företaget på lika villkor?

 

Medverkande:

Claus Forum, VD, Iris Hadar
Emelie Frost, Medarbetare, Iris Hadar
Eva-Lena Habel, Iris Hadar

 


 

Länk för dig som vill delta via zoom

Meeting ID: 965 887 3206, Passcode: 389850


 

 

Mer info om seminariet här.

iris logo

Välkommen till Social Venture Networks hybrida Almedalsvecka 2022!

Våra seminarier genomförs i lokal "D24" i D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, intill Almedalsparken. De livestreamas för dig som vill hänga med på distans, och spelas in så att du kan ta del av dem senare. 

Varje dag den 4-7 juli har vi uppstart kl 08.30 inför dagen. Och varje eftermiddag kl 17.00 serveras årets alkoholfria Almedalsdrink utanför vår lokal D24!

Läs mer här på Almedalsveckans officiella webb om alla SVN:s Almedalsevents.