Kalender

Kl 14.00: Hur kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?

Almedalen lokal D24 på universitetet, Kaserngatan 1. Även digital livestreaming, 5 July, 2022 14:00 - 14:45

Arrangörer: Ekobanken och Social Venture Network

Likvärdig utbildning för alla är en av skolväsendets grundläggande uppgifter. En tid tänkte man att likvärdig skola förutsatte lika och samma för alla. Senare insåg man att elever är olika och kan ha olika pedagogiska behov. Skall likvärdighet vara synonymt med likformighet?

Nu vill vi fördjupa diskussionen om hur olika pedagogiska alternativ kan bidra till att tillgodose olika behov och utveckla förutsättningar. Vi vill samtala om hur vi kan säkra att alla får likvärdiga möjligheter att välja den pedagogik som passar dem/deras barn bäst På det här seminariet för vi ett samtal med företrädare för freinet-, montessori- och waldorfpedagogik. De kommer att berätta om sina olika pedagogiska inriktningar och vilka särskilda bidrag de kan ge för att främja olika elevers utveckling kunskapsmässigt men också intellektuellt, kreativt, praktiskt och socialt. Hur kan skolväsendet bli bättre på att stödja föräldrar och elever och skapa likvärdiga förutsättningar att välja den skola och den pedagogiska inriktning som passar dem bäst? Samtalet om pedagogisk mångfald fortsätter i Idéburna skolors riksförbunds regi i omedelbar anslutning till detta seminarium.

Medverkande:

Pär Granstedt, Ordförande, Trialog Tankesmedja
Inger Bjur, Montessoriförbundet
Maria Norberg, Waldorfskolefederationen
Inger Nordheden, Freinetrörelsen


 

Se seminariet på youtube här!

 


 

Läs mer om seminariet här.

Ekobanken logotyp


Välkommen till Social Venture Networks hybrida Almedalsvecka 2022!

Våra seminarier genomförs i lokal "D24" i D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, intill Almedalsparken. De livestreamas för dig som vill hänga med på distans, och spelas in så att du kan ta del av dem senare. 

Varje dag den 4-7 juli har vi uppstart kl 08.30 inför dagen. Och varje eftermiddag kl 17.00 serveras årets alkoholfria Almedalsdrink utanför vår lokal D24!

Läs mer här på Almedalsveckans officiella webb om alla SVN:s Almedalsevents.