Kalender

Klimatanalys och återbruk som verktyg i hållbar nyproduktion

Almedalen lokal D24 på universitetet, Kaserngatan 1. Även digital livestreaming, 29 June, 2023 14:00 - 14:45

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. Om Sveriges mål att vara klimatneutralt senast år 2045 ska nås är byggbranschen en nyckel. Här kan klimatanalys och återbruk i nyproduktion vara två kraftfulla verktyg för att åstadkomma förändring.

Under seminariet kommer vi visa exempel på hur man kan använda klimatanalyser som ett arbetsverktyg i skissprocessen för nyproduktion.

Vi kommer visa kv Ankan där Kian Properties och Kaminsky Arkitektur arbetar återbruk och klimatanalys. Kv Ankan är ett flerbostadshus med 177 bostäder i Norrköpings Inre hamn som företagen vann i en markanvisningstävling under våren 2023. Med träkonstruktion, en stor andel återbruk och ett klimatavtryck på endast 144 kg CO2e/m2 BTA är projektet i framkant av hållbart byggande i Sverige. Vi berättar om våra lärdomar från processen så långt.

Vikten av att arbeta aktivt med sitt klimatavtryck har ytterligare aktualiserats i och med EU:s nya direktiv CSRD vilket innebär att kraven på hållbarhetsredovisning blir betydligt mer omfattande för större bolag.

Medverkande:
Joakim Kaminsky, Arkitekt, Kaminsky Arkitektur

Michel Fatehnia, grundare och VD, Kian Properties / Preservia


Kontakt: Joakim Kaminsky, Arkitekt, Kaminsky Arkitektur, 0730533233,joakim@kaminsky.se
 
Webb:
https://www.kaminsky.se/

 

Kaminsky logo

Välkommen till Social Venture Networks hållbarhetsaren på Almedalsveckan 2023!
Våra seminarier genomförs i lokal "D24" i D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, intill Almedalsparken. De livestreamas för dig som vill hänga med på distans, och spelas även in så att du kan ta del av dem senare.

Varje dag den 27/6 - 30/6 startar vi seminarierna kl 09.00. Och varje eftermiddag kl 17.00 serveras årets alkoholfria Almedalsdrink i lokal D23, mitt emot semiariearenan.

Läs mer här på Almedalsveckans officiella webb om alla SVN:s Almedalsevents.