Kalender

2-dagarskurs: 31 okt-1 nov “Åldersanpassad träning för barn och ungdomar”

Aktiv Hälsa Kliniken, Kunskapsgallerian Experimentgatan 7, plan 4 Sickla, Nacka, 31 October, 2017 08:30 - 16:00

Kursen riktar sig till dig som regelbundet är verksam med fysiskt träning för barn och

De 20 först anmälda får en signerad bok, värde ca 200:-

ungdomar. Den ger dig ett komplett verktyg för att utifrån de senaste vetenskapliga rönen designa ett optimalt övningsupplägg för att öka ungas hälsa, prestation och individuella utveckling. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska pass.

Tid:  Tisdag: 31 oktober 09.30-17.00 och onsdag: 1 november 08.30-16.00.

Plats: Aktiv Hälsa Kliniken,Kunskapsgallerian Experimentgatan 7, plan 4 Sickla, Nacka

Om åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdomar:

Stora mängder ackumulerade vetenskapliga data visar att fysisk träning är en central förutsättning för barns harmoniska fysisk och psykiska utveckling. Barns och ungdomars utveckling är en icke linjär process med omväxlande perioder av snabb och långsam tillväxt där olika organ och organsystem utvecklas i olika takt. Detta innebär att förutsättningarna for att ta till sig olika typer av träning kan variera kraftigt under en individs utveckling. Mottagligheten for en viss typ av träning kan vara väldigt hög under en fas av utvecklingen medan samma typ av träning av olika orsaker kan vara mindre lämplig i en annan utvecklingsfas. Kunskap om dessa variationer är en förutsättning för att kunna bedriva en seriös, genomtänkt och välplanerad träning som bygger på barnens egna behov och som skapar de bästa förutsättningarna för deras fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga utveckling.

Under denna utbildning behandlas både teoretiska och praktiska aspekter av:

  • Nuvarande forskningsläget kring träning för barn och ungdom
  • Fysiska träningens betydelse för barns och ungdomars allsidiga och idrottsliga utveckling.
  • Mottaglighet för och effekter av olika typer av träning i prepubertal-, pubertal- och postpubertal fas
  • Träningens optimala upplägg och val av lämpliga övningar och träningsmodeller utifrån specifika behov och förutsättningar i olika åldersfaser
  • Praktiskt genomförande och instruering av övningar i olika åldersfaser
  • Träning i form av lek
  • Teknik och säkerhet
  • Progression
  • Gällande internationella rekommendationer kring träning för barn och ungdomar

Kursledare: Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, en av landets främsta experter och forskare inom fysisk träning och hälsa och författare till boken ”Åldersanpassad träning för barn och ungdomar” på SISU Idrottsböckers förlag.

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR

Kursavgift: 4.800 kr + moms 25%. I avgiften ingår också lunch och kaffe

FaR ledare , FaR förskrivare och SVN medlemmar får 20% rabatt på priset. Uppge detta vid bokning

Kursen arrangeras av Social Venture Network och rekommenderas av: FaR – Fysisk Aktivitet på Recept & Aktiv Hälsa Kliniken

Frågor ? Kontakta: Karin Strömqvist Bååthe karin@svnsweden.se tel. 0730-89 61 62