Kalender

Giraffpriset 2017

United Spaces, (Waterfront Building) Klarabergsviadukten 63, Stockholm, 8 May, 2017 16:00 - 18:00

Känner ni någon som kämpar för att världen ska bli bättre? En person, organisation eller ett företag, som möter motstånd men ihärdigt fortsätter för att förverkliga sin vision?  Anmäl dig  HÄR till prisutdelningen 8 maj kl.16.00-18.00

Priset är äran, ett diplom, 15 000 kr och sist men inte minst vår vandringspokal!

2017 års finalister är:

 

Gröna bilister

Gröna Bilister är en ideell organisation vars mål är att  påskynda omställningen till en grön bilism som är Finalist Giraffpriset 2017anpassad till planetens gränser, städers dyrbara utrymmen och landsbygdens behov. Gröna Bilister har arbetat för detta mål i 20 år och börjar nu få gehör i samhället på ett påtagligt sätt. Det arbete man genomför sker, trots sin betydande omfattning, till dominerande del oavlönat.

Liselotte Norén - Refo 

Liselott Norén

Liselotte Norén är grundare av Refo, ett företag som sysslar med återvinning men som är mycket mer. De ägnar sig åt remaking, integration, utbildning och skapar arbetstillfällen. Man har ett nätverk av hantverkare och
designers som låter återvunna textilier och allt annat som samlas in få ett nytt syfte och liv. Det är ett företag i tiden som verkar inom delnings- och cirkular ekonomi och som drivs av sociala ambitioner och sann entreprenörsanda. Finalist 2017

 

Björn Söderberg - Fair Enterprise Network

Björn Söderberg är vd och grundare av Fair Enterprise Network som omfattar en rad olika verksamheter inom återvinning, biobränsle, webbutveckling och lokalvård. Björn är en entreprenör som förverkligar CSR-tänk
och hållbarhetsarbete främst i Nepal men också inspirerar 

Björn Söderberg

näringslivet i Sverige. Han har det senast året arbetat intensivt med att bygga upp områden i Nepal som förstördes i jordbävningen.  Björn visar med sina företag att hållbarhet och socialt ansvar är lönsamt och hur framtidens företag måste agera.

Giraffprisfinalist 2017