Kalender

Ny chans att utmana dina värderingar

Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, 20 February, 2020 15:00 - 17:00

Favorit i repris – Ni som missade SVN och Helhetskommunikations välbesökta seminarium i Almedalen 2019 där vi spelade brädspel som utmanar våra värderingar. Nu har ni möjlighet igen!

Vi vet att en inkluderande kultur med en förankrad värdegrund hos medarbetarna är en framgångsfaktor för en hållbar arbetsmiljö. Ett verktyg för att diskutera, levandegöra och förankra frågor som handlar om hållbarhet, arbetsmiljö, trivsel och arbetsglädje är dialog och värdegrundsspel.

Vi ser ökande problem och rapporter om arbetsmiljö som leder till minskad arbetsglädje, psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Att utveckla en inkluderande och hållbar kultur där värdegrunden är förankrad hos alla medarbetare i organisationen är en framgångsfaktor för god arbetsmiljö. Att arbeta med värderingar inom en organisation går att göra på många olika sätt. En metod är att mäta nuvarande kultur och värderingar samt att diskutera och förankra önskad kultur och värderingar med hjälp av ett värdegrundsspel. Medarbetarna för en dialog om aktuella dilemman inom områden som t ex hållbarhet, arbetsmiljö, trivsel, mångfald, jämställdhet och samverkan. Värdegrundsspelet möjliggör samtal och reflektion och mynnar ut i en handlingsplan för organisationen och medarbetarna som går att arbeta vidare med på t ex arbetsplatsträffar. Kom på vårt seminarium och pröva att själv spela vårt värdegrundsspel!

Medverkande: 

Patrik Andersson, VD och ledarskapskonsult, styrelseledamot Social Venture Network, Helhetskommunikation

Greta Högberg, Seniorkonsult, coach och arbetsmiljökonsult, Helhetskommunikation

 

Anmäl dig här!