Kalender

Nya perspektiv på CSR

Grythyttans gästgiveri och Måltidens Hus i Grythyttan., 26 April, 2017 08:00 - 16:00

Välkommen till nästa generations CSR-utbildning 26 - 27 april, 2017

Utvecklingen går snabbt i CSR-fältet. Det som var nytt för något år sedan är nu standard. Nya synsätt etableras och möjligheter uppstår. Därför finns det mycket att lära och utveckla. Till det nya hör utvecklad reglering i form av nya lagen om hållbarhetsredovisning, Shared Value-strategier, nätverkskommunikation, korruption- och skattefrågor.

Behovet av att förstå vad som sker finns också på ett djupare plan. Hur kan man förstå utvecklingen och på vilka grundläggande värderingar bygger den?

Därför bjuder vi in er till en internatutbildning i CSR där vi går igenom nutid och framtid, risk och möjligheter inom CSR-fältet. Kursen är ett samarbete mellan Örebro universitet, Social Venture Network och Hallvarsson & Halvarsson. Företrädare för akademi, näringsliv och organisationer medverkar.

Programmet innehåller bland annat följande:

                      

  • CSR-begreppets bakgrund, innehåll och utvecklingstendenser

  • Utveckling av standarder och ramverk för CSR

  • Teoretiska utgångspunkter för att kunna förstå, analysera och värdera CSR
  • Case studier inom CSR-området
  • Hållbarhetsredovisning och CSR-kommunikation
  • Shared Value-strategier
  • Koder och etiska frågor
  • Korruption och skatt 

Kursledare: Tommy Borglund, CSR-tjänster på Hallvarsson & Halvarsson och Magnus Frostenson, CSR-forskare vid Örebro universitet.

Tentamen: Vid godkänd tentamen ges tre akademiska poäng vid Örebro universitet.

Tid: 26-27 april 2017 kl 08.00 - 16.00

Plats: Grythyttans gästgiveri och Måltidens Hus i Grythyttan.

Pris: 19 500 kronor exkl moms, inklusive logi, måltider, kurslitteratur och aktiviteter.

SVNs medlemmar får 20 procents rabatt på kurspriset.

 

OBS! Antalet deltagare är begränsat till 15 personer.

Läs mer om utbildningen och anmälan HÄR

Frågor? hör av er till Georg Präauer, Hallvarsson & Halvarsson på tel 08-407 20 48 eller georg.praauer@halvarsson.se 

Litteratur

I kursen ingår kurslitteratur i form av akademiska artiklar samt böckerna: CSR – en guide till företagets ansvar samt Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion. Som rekommenderad läsning inför kursen skickar vi Dalsvall och Lindströms inledande text i antologin Ta ansvar samt Porter och Kramers artikel Creating shared value. Övrig kurslitteratur fås på plats i Grythyttan.

Examination

Alla deltagare får ett kursintyg från Örebro universitet. De som vill har dessutom möjlighet att ta tre högskolepoäng på kursen. Förutom aktivt deltagande på alla moment under kursen ska man för att få dessa kurspoäng bli godkänd på en hemtenta som delas ut i samband med att kursen avslutas. Hemtentan bygger på kurslitteraturen och ska lämnas in en dryg månad efter avslutad kurs.

Vem ska gå kursen?

Kursen riktar sig framförallt till personer som mer eller mindre dagligen kommer i kontakt med CSR-/hållbarhetsfrågor. Det kan vara som CSR/hållbarhetschef, miljöchef eller till exempel kommunikationschef. Utbildningen kan även passa personer som på olika sätt i sin yrkesroll behöver få en större förståelse och kunskap om vad CSR och hållbarhet är.

Screenshot 2016-10-24 10.30.51