Kalender

Plats för lärande” på SKOOPI-mässan

Stockholm City Confrence Center (Norra latin), 10 June, 2015 11:00 - 14:00

Plats för lärande - näringsliv och skola tillsammans för fler praktikplatser.