Kalender

Så driver utvecklingssektorn partnerskap

Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, 6 February, 2020 16:00 - 17:15

Partner Talk – hur få partnerskap att fungera och samtidigt vara innovativa och harmoniera med SDG-målen?

I många år har vi pratat om behov av sektoröverskridande samverkan och partnerskap. Vi vet att ska vi lyckas göra verklighet av FNs Hållbarhetsmål behöver parter från civilsamhället, akademin, den privata och den offentliga sektorn samverka.

Inom utvecklingssektorn och civilsamhället är det vanligt att samarbeta i konsortier och partnerskap. Under detta Talk får du ta del av hur tvärsektoriella "Samverkansforum för Innovation i Internationell Kris och Katastrof", ForumSyd, Synskadades Riksförbund och Sightsavers ser på och arbetar i partnerskap. Få inspiration till sektoröverskridande samverkan.

Några exempel på vad som kommer att belysas är;

  • Sightsavers är en partnerskapsorganisation. Du får exempel på två partnerskap där inkludering och mångfald är i centrum och hur de är kopplade till FNsHållbarhetsmål.
  • ForumSyd har lång erfarenhet av internationella partnerskap och ger exempel på hur de ser på framtida partnerskap i utvecklingssektorn. Vad är trenden? Ska civilsamhället samverka med aktörer från offentlig sektor och privata näringslivet?
  • Samverkansforum för Innovation i Internationell Kris och Katastrof arbetar med närmare 50 partner, representanter från privat och offentlig sektor samt civilsamhället och akademin. Hur fungerar det och var kommer innovation in i arbetet?
  • Synskadades Riksförbund berättar om sina erfarenheter från tidigare partnerskap, och belyser hur partnerskap och samordning bör se ut för att bli hållbara.

Partner Talk riktar sig till dig som arbetar med partnerskap, verksamhets- och affärsutveckling eller hållbarhet på olika nivåer.

Är du intresserad av sektoröverskridande samverkan, då är detta något för dig och din verksamhet.

Seminariet leds av Cornilla von Plomgren, Verksamhetschef Sightsavers och medverkar gör bland annat Tove Engström, Verksamhetsledare Samverkansforum för Innovation i Internationell Kris och Katastrof, Eva Nilsson, Handläggare Internationella Frågor Synskadades Riksförbund samt Anna Stenvinkel, generalsekreterare på ForumSyd.

 

Anmäl dig här!