Kalender

Så hanterar du ohälsa på jobbet

Skeppsbron 38, Stockholm, 18 February, 2020 11:30 - 13:30

Ohälsa på jobbet är en av våra största samhällsfrågor och sjukfrånvaron har ökat kraftigt de senaste åren. Ohälsan drabbar medarbetarna, påverkar företagens produktivitet & lönsamhet samt leder till stora ekonomiska konsekvenser för samhället.

Stress, höga förväntningar, obalans mellan privatliv och arbetsliv med en digital arbetsdag som aldrig slutar är några anledningar, tillsammans med ökat stillasittande och farliga arbetsmiljöer med hög skaderisk.

Men det finns bra sätt att hantera situationen och många företag har lyckats. Under detta seminarium vill vi gemensamt diskutera hur, med ett antal goda exempel.

Medverkar gör bland annat Maria Rönnberg, Ansvarig för People & Sustainability på Telia Sverige, Gunilla Cornell personalchef på Fabege och Fredrik Söder VD på Health lntegrator, tillsammans med andra representanter för olika företag och organisationer. Moderator är Tommy Borglund, Forever och Örebro Universitet.

Under vårt samtal tar vi bland annat upp:

  • En ny ranking över svenska företag med låg sjukfrånvaro
  • Hur gör företag som är bäst på hälsa?
  • Hur skapar vi en ökad transparens kring sjukfrånvaro och ohälsa?
  • Vilken roll har företagen när det gäller anställdas hälsa?
  • Hur ökar vi fokuset på hälsa internt och vad krävs för att få med beslutsfattarna?

Vi bjuder på lunch.

 

Anmäl dig till info@foreversustainable.se